ħasil ta flus – One News

Notifiki

ARA: Il-KE tieħu lil-Lussemburgu l-Qorti Ewropea dwar il-ħasil tal-flus

Il-Kummissjoni Ewropea ħadet lil-Lussemburgu l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea wara li naqset milli timplimenta b’mod sħiħ id-direttiva tal-Unjoni Ewropea biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

Il-Gvern Malti daħħal fis-seħħ din id-direttiva f’Dicembru tas-sena li għaddiet. Din hija r-raba’ fis-sensiela ta’ direttivi Ewropej maħsuba biex jikkumbatta dawn ir-reati.

Aqra aktar

Alfred Sant jisfida lill-Kummissarju Jourová tinvestiga l-attivitajiet kontra l-ħasil ta’ flus fl-Istati Membri kollha tal-U.E.

Il-Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sant staqsa lil Kummissarju Vera Jourova biex speċifikament ssemmi x’azzjonijiet ħadet jew x’każijiet qed tipprepara biex tinvestiga l-Kummissjoni Ewropea dwar attivitajiet ta’ ħasil ta’ flus fl-istati membri l-kbar bħall-Estonja, l-Olanda u l-Latvja fejn ġew svelati ħafna każijiet kbar ta’ attivitajiet ta’ ħasil ta’ flus fuq livell nazzjonali. Dr Sant staqsa lil Kummissarju Jourova biex tispeċifika jekk awtoritajiet finanzjarji Estonjani, Olandiżi u Latvjani involuti f’attivitajiet ta’ ħasil ta’ flus jippreżentawx nuqqasijiet ġenerali u sistematiċi fl-infurzar tar-regoli kontra l-ħasil ta’ flus.Aqra aktar

“Illum bdiet issir ġustizzja ma’ familti u mal-pajjiż” – Joseph Muscat

F’diskors mill-aktar emozzjonanti, fl-istess kamra f’Kastilja fejn fl-20 t’April tas-sena l-oħra kien qal li l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu u ta’ familtu huma gidba, illum il-Prim Ministru Joseph Muscat, iswed fuq l-abjad irreaġixxa għar-riżultati tal-inkjesta dwar l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu, ta’ martu Michelle u ta’ familtu.

Innota li l-akbar gidba fl-istorja politika ta’ pajjiżna – illum mhijiex biss konfermata iżda hija ċertifikata.

Gidba ċertifikata minn inkjesta ta’ membru tal-ġudikatura mhux magħżul minnu, li jgawdi l-fiduċja ta’ kulħadd, u li ħa b’kollox 15-il xahar biex stabbilixxa l-fatti kollha sal-iċken dettall.

Stqarr li kien dispjaċut li martu Michelle ma kinitx miegħu, kif xtaqet tkun, minħabba li tinsab imsiefra b’ konnessjoni ma ħidma fil-volontarjat.

Filwaqt li rringrazzja lil uliedu, Joseph Muscat qalilhom li la ommhom u lanqas missirhom ma huma sejrin il-ħabs. Qalilhom li huwa kburi li hu l-Prim Ministru ta’ Malta u li jittama li jkunu kburin bih daqskemm hu kburi bihom.

BIL-FILMATI: L-40,000 każ ta’ ħasil ta’ flus li nesa Giegold

Fil-Ġermanja eluf ta’ rapporti dwar allegazzjonijiet ta’ ħasil ta’ flus jinsabu fuq l-ixkaffa.

Żewġ ismijiet ta’ Membri Parlamentari Ewropej li saru familjari f’pajjiżna minħabba fi sħabhom l-MEPs tal-Partit Nazzjonalista, David Casa, Roberta Metsola u Francis Zammit Dimech, huma Sven Giegold u Manfred Weber.

Aqra aktar

Send this to a friend