Ħal Qormi – Page 4 – One News

Notifiki

Kont Jien – Fl-okkażjoni tal-20 sena anniversarju mid-Drama Pageant Group, San Sebastjan, Qormi

Fl-okkażjoni tal-20 sena anniversarju, id-“Drama Pageant Group, Qormi San Sebastjan” bi pjaċir jippreżenta; “Kont Jien”.

Dramm għal żmien il-Ġimgħa Mqaddsa fuq kitba ta’ Doris Zammit taħt id-direzzjoni ta’ Sebastian Aquilina. “Kont Jien” – Ġrajja mill-Passjoni ta’ Kristu li twasslilna sehem iċ-ċenturjun Justus fil-mewt ta’ Ġesù.

Imma kien Justus waħdu responsabbli għall-mewt ta’ Kristu? Tgħid Ġuda wkoll kellu sehem fil-mewt tiegħu jew kienu l-Lhud li qatluh? U Pilatu kif jidħol f’din il-ġrajja?

Rappreżentazzjoni ħajja li qed tippreżentalna l-Passjoni ta’ Kristu minn fomm diversi karattri li bl-aġir tagħhom jidhru li kienu kompliċi fil-mewt ta’ Ġesù … inkluż aħna … int u jien!

Dramm li se jittella’ nhar it-Tlieta 27 u l-Erbgħa 28 ta’ Marzu 2018, fit-8:00 ta’ filgħaxija fuq iz-Zuntier tal-Knisja Parrokkjali San Sebastjan Ħal Qormi.

Għal aktar informazzjoni żuru: https://www.facebook.com/groups/68517800490/about/

18-il xahar ħabs sospiżi u multa ta’ €800 wara li ammetta li spara f’Ħal Qormi

Michael Mifsud ta’ 52 sena minn Ħal Qormi, ammetta li spara lejn Michael Camilleri, fil-qorti ppreseduta mill-Maġistrat Audrey Demicoli.

Mifsud ġie kkundannat għal 18-il xahar ħabs sospiżi għal tliet snin u mmultat €800.

Michael Camilleri ngħata wkoll il-protezzjoni għal sentejn fuq talba tal-qorti.

Il-każ ġara fit-13 ta’ Frar fi Pjazza San Franġisk f’Ħal Qormi.

Ara wkoll: http://www.one.com.mt/news/2018/02/14/ragel-arrestat-u-iehor-ferut-fsparatura-fhal-qormi/

Raġel arrestat u ieħor ferut f’sparatura f’Ħal Qormi

Raġel ġie arrestat wara sparatura l-bieraħ filgħaxija li matula raġel ta’ sitta u ħamsin sena minn Ħaż Żabbar safa ferrut.
L-isparatura seħħet għall-ħabta tat-tmienja ta’ filgħaxija fi Pjazza San Franġisk f’ Ħal Qormi meta għal xi raġuni nqala argument bejn iż-żewġt irġiel.

Approvat ir-restawr tal-loġġa ta’ Pinto f’Ħal Qormi

Il-Kummissjoni tal-Ippjanar tat permess biex isiru żewġ proġetti fil-lokalita’ ta’ Ħal Qormi; ir-restawr tal-loġġa ta’ Pinto fi Pjazza Narbona u ieħor ta’ tisbieħ fi Pjazza tal-Knisja ż-żghira ta’ San Bastjan.

Il-Loġġa ta’ Pinto tinsab biswit il-Knisja ta’ San Bastjan u kellha bżonn restawr immedjat. Inbniet oriġinrajment fl-1772 biex tfakkar il-31 sena minn meta Manuel Pinto de Fonseca sar Granmastru tal-Ordni. Din il-loġġa kienet tappartjeni għal dar akbar li kienet tinkludi wkoll l-istalel tal-Gran Mastru nnifsu. Il-kumpless kien ġie żviluppat bħala post għall-akkomodazzjoni soċjali fl-1981. Il-Leġġenda tgħid li l-gran Mastru kien ipoġġi f’din il-loġġa biex jistkenn mix-xemx waqt li jsewgi t-tlielaq taż-żwiemel.

Aqra aktar

AĠĠORNAT: Identifikat ir-raġel li nstab mejjet f’Ħal Qormi

15:38: Il-Pulizija kkonfermat li l-katavru hu ta’ raġel Malti ta’ 34 sena, u mhux 43 sena kif inizjalment ġie rrapportat.

14:00: Ir-raġel li nstab mejjet f’xaft f’binja f’Ħal Qormi lbieraħ għall-ħabta tal-16:00 ta’ wara nofsinhar, ġie identifikat bħala raġel ta’ 43 sena residenti Ħal Qormi stess.

Dan skont x’qed jiġi rrappurtat minnn TVM, fejn irrapportaw li l-istess raġel kien magħruf sew mal-Pulizija għax ilu għal dawn l-aħħar 15-il sena jabbuża mid-droga. Hu ġie identifikat mit-tpinġija li għandu fuq idu l-leminija u skont l-istess kamra tal-aħbarijiet kienu ilu mejjet għal madwar tlieta jew erbat ijiem.

Aqra aktar

Żagħżugħ jindarab gravi f’inċident f’Ħal Qormi

Żagħżugħ indarab gravi f’inċident tat-traffiku wara impatt ma’ vettura oħra f’Ħal Qormi.

L-inċident seħħ illum, għall-ħabta tat-8:20 ta’ dalgħodu fi Triq San Bastjan, Ħal Qormi.

Il-Pulizija tad-Distrett marru minnufih fuq il-post, fejn minn stħarriġ preliminari illi sar irriżulta li kien seħħ impatt bejn vettura tat-tip Citroen c3 li kienet qegħda tiġi misjuqa minn mara ta’ 52 sena residenti Birkirkara u mutur Hyosung misjuq minn raġel ta’ 24 sena residenti Ħaż Żebbuġ.

Aqra aktar

Is-Sibt hu appuntament ieħor mad-destin

“Fadal biss erbat ijiem biex il-poplu Malti jibgħat messaġġ ċar li jrid li l-bidla tkompli permezz ta’ dan il-Gvern u ta’ dan il-moviment.”

F’Ħal Qormi l-Prim Ministru ddeskriva l-jum tas-Sibt bħala jum ieħor fejn il-poplu għandu jiddetermina d-destin. Fil-fatt qal li dan hu vot li se jkun qed jiddeċiedi d-destin ta’ dan il-pajjiż. “Jekk inkomplux mexjin ‘il quddiem jew jekk nieqfux nofs triq,” qal il-Prim Ministru meta ddeskriva l-għażla tal-poplu.

Fid-diskors tiegħu quddiem folla mill-isbaħ il-Prim Ministru qal li jinsab konvint li l-Partit Laburista għandu l-aqwa pjan bl-aktar prinċipji ċari. Dan filwaqt li ħaddieħor għandu biss kollezzjoni ta’ wegħdiet li ma jgħamlux sens. Sostna kif Gvern Laburista għandu pjan ċar u konkret li jfisser aktar ġid u li jġib aktar investiment u aktar xogħol.

Aqra aktar

Send this to a friend