Ħal Kirkop – One News

Notifiki

Il-festa ta’ San Ġużepp f’Ħal Kirkop se tiġi ċċelebrata nhar il-Ħadd 12 ta’ Lulju

Hekk kif l-Awtoritajiet Ekkleżjastiċi ħabbru li setgħu jiġu ċċelebrati l-Festi tal-qaddisin b’mod ridott minn kif nafuh is-soltu, il-Ġużeppini Koppin ħasbu biex fiż-żmien qasir ta’ ftit ġimgħat jagħmlu l-almu tagħhom biex iħejju kif jixraq Festa xierqa lill-maħbub Patrijarka San Ġużepp. Din is-sena kellha tkun proprju waħda speċjali b’festa f’Marzu u oħra f’Lulju, minħabba li qed jitfakkar il-150 Anniversarju mill-Proklamazzjoni ta’ San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali. Aqra aktar

Esperjenza Milied tradizzjonali Malti f’Ħal Kirkop fi tmiem il-ġimgħa li ġej

Wasal Diċembru, ix-xahar tal-Milied, u x-xahar li jkun mimli b’attivitajiet differenti. F’Ħal Kirkop dan żgur mhux se jonqos, permezz tal-attività inovvativa ta’ Trejqet il-Milied fi Triq il-Paroċċa f’Ħal Kirkop. Attività li se tkun ibbażata fuq jumejn, bejn is-Sibt 8 ta’ Diċembru mis-18:00 ‘l quddiem, u il-Ħadd 9 ta’ Diċembru mit-08:00 ‘l quddiem.Aqra aktar

Jinħeles mill-arrest il-ġuvni ta’ 17-il sena li pprova jtajjar Pulizija b’karozza misruqa

Il-ġuvni taħt l-età li tressaq il-Qorti akkużat li pprova jtajjar Pulizija u li saq mingħajr liċenzja ngħata ħelsien mill-arrest wara ġimgħatejn arrestat. Isem il-ġuvni mhux qed jixxandar mal-midja fuq Ordni tal-Qorti.

Iż-żagħżugħ kien qed jaffaċċja akkużi li seraq karozza, saq mingħajr liċenzja u polza tal-assigurazzjoni, m’obdiex ordnijiet tal-Pulizija u pprova jtajjru f’Ħal Kirkop.Aqra aktar

Fearne iħabbar ‘rivoluzzjoni kbira’ b’risq il-pazjenti

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne ħabbar dak li sejjaħ “rivoluzzjoni kbira” pjani biex tissaħħaħ is-sistema My Health għal kull vista li ssir fi klinika jew sptar privati u fl-isptarijiet pubbliċi. Din l-informazzjoni tinġabar f’record diġitali wieħed li jkun aċċessabbli minn tobba f’kull post f’Malta u Għawdex. Huwa qal li din se tagħti dik li tissejjaħ “continuity of care” lill-pazjenti.

Aqra aktar

ARA: Attivitajiet sportivi għal kulħadd waqt il-ġimgħa Ewropea ddedikata lill-isport

Waqt konferenza stampa li saret dalgħodu fuq il-pitch tal-waterpolo ta’ Birżebbuġa, is-Segretarju Parlamentari għaż-Żagħżagħ, Sport u Għaqdiet tal-Voluntarjat l-Onor. Clifton Grima flimkien mal-Kap Eżekuttiv ta’ SportMalta Mark Cutajar fetaħ uffiċjalment il-Ġimgħa Ewropeja ddedikata lill-Isport. Ġimgħa mpenjattiva ferm li kif spjega Mark Cutajar qed tiffoka fuq tliet temi.

Aqra aktar

Ġimagħtejn oħra jiftaħ iċ-ċentru tas-saħħa f’Ħal Kirkop

Bl-għamara u l-apparat mediku installat, u bl-impjegati l-ġodda jingħataw it-taħriġ meħtieġ, għaddejjin l-aħħar tħejjijiet biex ġimagħtejn oħra, iċ-ċentru tas-saħħa l-ġdid f’Ħal Kirkop jiftaħ il-bibien tiegħu u jibda jilqa’ l-pazjenti.

Dan iċ-ċentru se jkun jista’ joffri servizz lil tmienja u għoxrin elf persuna minn tmien lokalitajiet fin-naħa t’isfel ta’ Malta li sal-lum jinqdew miċ-ċentru tas-saħħa tal-Floriana.

Fil-fatt dan se jkun l-ewwel wieħed fir-reġjun mindu bdew iċ-ċentri tas-saħħa tletin sena ilu.

ONE News żar il-binja mifruxa fuq tliet sulari fi Triq Denny Cremona, fejn il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi Carmen Ciantar spjegat ix-xogħol li intensifika fl-aħħar ġimgħat biex iċ-ċentru jkun jista’ jibda jopera.Aqra aktar

Send this to a friend