ħabs – Page 9 – One News

Notifiki

Sitt xhur ħabs wara li ħaddem mara

Raġel mill-Għarabja Sawdija weħel sitt xhur ħabs wara li nstab ħati li ħaddem lis-sieħba tiegħu bi skop ta’ prostituzzjoni.
Alexander Testi ta’ tnejn u tletin sena ammetta li għamel il-qligħ fuq il-prostituzzjoni.

Aqra aktar

Miċħuda t-talba għall-ħelsien tal-priġunier marid b’kilwa; konferma li l-ħabs ma kienx ta’ effett fuq saħħtu

Il-Qorti Kostituzzjonali ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest  ta’ priġunier marid bil-kliewi.

Christoper Bartolo għamel din it-talba minħabba raġunijiet ta’ saħħa, iżda f’sentenza tal-Qorti ppreseduta mill-Prim Imħallef Silvio Camilleri u żewġ Imħallfin irriżulta li fil-ħabs Bartolo qed jingħata l-kura meħtieġa.

Aqra aktar

Jintbagħat 14-il xahar ħabs u mmultat żewġ multi

Żgħażugħ ta’ 26 sena mis-Senegal intbagħat erbatax-il xahar ħabs wara li ammetta li kien qed ibigħ il-kannabis, li fil-pussess tiegħu kellu d-droga kokaina u li kien qed iġorr sikkina. Dan kollu meta kien qrib post iffrekwentat miż-żgħażagħ.

Il-każ seħħ fil-21 ta’ Novembru tas-sena l-oħra meta r-raġel inqabad qed ibiegħ il-kannabis lil żewġ tfajliet Taljani tant li t-tfajliet infushom telgħu jixhdu u kkonfermaw.

Aqra aktar

Minn sentenza ta’ ħabs għal multa

Paul Philip Caruana, li kien qed jiskonta sentenza ta’ tliet snin ħabs kellu s-sentenza tiegħu mnaqqsa għal multa wara deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell.

Caruana ta’ sebgħa u erbgħin sena mill-Mosta kien instab ħati li kellu fil-pussess tiegħu droga kokaina li mill-kwantità deher li ma kinitx kollha għall-użu personali tiegħu.

Fil-Qorti, Caruana qal li kien xtara ħmistax-il kilogramma kokaina, li kienet erbgħin fil-mija pura, biex ikollu biżżejjed għal ħmistax-il ġurnata f’Għawdex flimkien mat-tfajla tiegħu.

Aqra aktar

Iqatta’ 17-il sena ħabs għal serqa li ma kkommettiex

Richard Anthony Jones, priġunier Amerikan, qatta’ 17-il sena ħabs wara żball. Dan hekk kif huwa ntbagħat il-ħabs għal serqa li ma kkommettiex hu, iżda raġel jixbħu ħafna.

Huwa ġie rilaxxat mill-ħabs wara li x-xhieda qalet li ma setgħux jagħmlu distinzjoni minn wieħed għall-ieħor u għalhekk l-Imħallef ikkonkluda li ma kienx hemm biżżejjed evidenza biex Richard jinżamm il-ħabs.

Aqra aktar

Send this to a friend