ħabs – Page 12 – One News

Notifiki

Ħalliel Sqalli se jintbagħat lura pajjiżu wara sentenza ħabs

Seba’ snin ħabs, u wara jintbagħat lura pajjiżu. Sentenza mogħtija lill-Isqalli Carmelo Ciranna ta’ wieħed u erbgħin sena li ammetta li kkommetta ħmistax-il serqa bejn il-Milied u l-ewwel ġimgħa ta’ Jannar.

Ciranna kien akkużat li seraq minn djar f’ Marsaskala, Ħaż-Żabbar, Birkirkara u minn pompa tal-petrol f’ Ħal Qormi fejn fost oħrajn seraq ġojjellerija, arloġġi, ornamenti, flus kontanti u batteriji tal-karozzi. B’kollox il-valur tal-oġġetti misruqa jaqbeż il-mitt elf ewro.

Aqra aktar

Jispiċċa l-ħabs wara li darab mara bi drone

Sid ta’ kumpanija li tieħu r-ritratti mill-ajru f’Seattle ngħata sentenza ta’ 30 jum ħabs wara li drone li kien qed juża baqa’ nieżel fuq mara u spiċċat intilfet minn sensiha.

Paul Skinner instab ħati li minħabba negliġenza darab persuna. Hu mifhum li dan huwa l-ewwel każ li ‘pilota’ ta’ drone ngħata sentenza ta’ ħabs.

Aqra aktar

Titnaqqas is-sentenza dwar każ ta’ traffikar ta’ nisa u prostituzzjoni

Fil-Qorti tal-Appell Raymond Mifsud ta’ 49 sena minn Ħal Luqa tnaqqsitlu l-piena b’seba’ snin.

Oriġinarjmanet Mifsud kien weħel ħdax-il sena ħabs fuq traffikar ta’ nisa u prostituzzjoni f’farm house f’Ħal Luqa.

Madankollu l-Imħallef Edwina Grima ma sabitux ħati f’kull akkuża li nstab ħati fuqha qabel u argumentat li huwa kellu jinstab ħati fuq l-aktar reat gravi.

Aqra aktar

Qatlu lil binhom bil-ġuħ u ħallewh mingħajr kura

Il-ġenituri ta’ żagħżugħ ta’ ħmistax-il sena nstabu ħatja bi qtil wara li ħallew lit-tifel tagħhom mingħajr kura għad-dijabete u bil-ġuħ. Emil u Rodica Radita ħallew lit-tifel tagħhom Alexandru fi stat ta’ negliġenza għal snin twal li waslet biex it-tifel jitlef ħajtu.

Aqra aktar

L-Uffiċjali tad-Detenzjoni jibbenefikaw għall-ewwel darba minn sistema ta’ promozzjoni fil-gradi

L-Uffiċjali tad-Detenzjoni għall-ewwel darba bdew jibbenefikaw minn sistema ta’ promozzjoni fil-gradi tagħhom f’konformità mal-programm elettorali tal-Gvern ta’ titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema. Dan kien possibbli wara li taħt din l-amministrazzjoni ġie iffirmat ftehim settorjali bejn il-Gvern, il-ħaddiema tas-servizzi tad-Detenzjoni u l-GWU fejn il-ħaddiema bdew jingħataw id-dritt ta’ avvanz fil-karriera, titjib fil-pakkett finanzjarju u taħriġ ifformalizzat.

Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela ppreżenta l-ittri ta’ appuntament lil 8 uffiċjali tad-detenzjoni li laħqu fil-grad il-ġdid tagħhom ta’ Officer in Charge Detention Shifts. Hu stqarr, kif dan huwa l-ewwel pass li b’mod konkret qegħdin naraw ir-riżultat tal-benefiċċji, ipprovduti minn dan il-ftehim settorjali, fejn minn kundizzjonijiet prekarji qegħdin igawdu minn xogħol ta’ natura definittiva.
Aqra aktar

NITKELLMU MA’ XHUD: il-każ tal-għalliema li weħlet ħames snin ħabs

  • “MHUX QED NORQOD BILLEJL”

Għalliema ta’ 34 sena ġiet ikkundannata ħames snin ħabs wara li l-Qorti sabitha ħatja li f’Mejju 2011 tajret żewġ aħwa anzjani f’Ħ’Attard. Il-Qorti qalet li l-mara qatlet wieħed mill-aħwa b’mod involontarju.

L-għalliema kienet qed issuq lejn ir-Rabat, biex tmur lura d-dar wara x-xogħol, meta kienet għaddejja minn Triq l-Imdina, it-triq li fiha sar dan l-inċident. Dorianne Camilleri nstabet ħatja bil-qtil ta’ Alfred Zahra residenti mill-Imsida filwaqt li kkawżat ġrieħi gravi fuq oħtu, Carmela Zahra.

Fi smigħ ta’ dan il-każ, il-Qorti kkunsidrat li Dorianne kienet l-unika xhud ta’ dan l-inċident, għax ir-raġel miet jumejn wara filwaqt li wara l-inċident u oħtu ma tiftakarx x’ġara u baqgħet b’diżabbilta.

Aqra aktar

Ħabs wara ħames snin jisraq id-dawl

Wara li nqabad jisraq id-dawl permezz ta’ ‘meter’ imbagħbas John Camenzuli ta’ ħamsa u sittin sena ġie kkundannat sittax –il xahar ħabs sospiżi għal sentejn u mġiegħel iħallas id-dawl misruq li jammonta għal somma ta’ ‘l fuq minn elfejn ewro. Camenzuli nqabad meta ħaddiem tal-Enemalta nduna li qabel l-arloġġ kien hemm selħa fil-wire minn fejn kien jinsteraq id-dawl.

Aqra aktar

Send this to a friend