Notifiki

Kumpens ta’ €23,000 għal min weħel il-ħabs fuq gidba

Emanuel Camilleri, li kien weħel il-ħabs wara li l-eks mara tiegħu gidbet li hu abbuża sesswalment minn bintu, ingħata €23,000 f’kumpens.

Camilleri kien weħel sentejn ħabs u li kien diġà skonta ftit iżjed minn nofsha.

Bintu kienet ammettiet li gidbet fuq missierha wara li sostniet li kienet ġiet imġiegħla minn ommha.

Isem Camilleri kien tneħħa minn fuq ir-reġistru tal-pedofeli iżda kien baqa’ mingħajr kumpens.

F’kawża ċivili, tliet imħallfin ordnaw li r-raġel ħaqqu jieħu kumpens.

Ritratt: Chris Sant Fournier

12-il xahar ħabs fuq serq ta’ brazzuletta

Donna Camilleri ta’ erbgħa u tletin sena minn Santa Luċija ġiet ikkundannata tnax-il xahar ħabs wara li ammettiet li flimkien ma’ persuna oħra serqet brazzuletta li tiswa tliet mitt ewro minn ħanut tad-deheb f’Raħal Ġdid. Hija nstabet ħatja wkoll li hija riċediva u li kisret diversi kundizzjonijiet imposti mill-Qorti.Aqra aktar

Jgħid kif jekk titwieled tond mhux bilfors tmut kwadru

Erba’ snin ilu kien skortat f’vann misjuq mill-Pulizija lejn bieb ġgantesk f’Kordin li għal bosta, jingħalaq u ma jerġax jinfetaħ qabel wieħed ipatti għal għemilu.

F’dan il-mument għal Keith waqaf kollox. Id-dinja ċkienet, u l-ħajja stagħġnat.

Keith kien ikkundannat sitt snin priġunerija, liema sentenza naqset għal erba’ snin minħabba imġieba tajba.

Keith qasam l-esperjenza tiegħu ma’ dan l-istazzjon, u qal li l-ħabs ħadlu kollox. Fl-istess ħin irrealizza li f’daqqa waħdu, għandu l-ħin kollu tad-dinja.

Aqra aktar

Inawgurat ċentru mediku ġdid fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin

B’investiment ta’ sitt mitt elf ewro, ġewwa l-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin ġie inawgurat ċentru mediku li se jkun qed itejjeb il-kura tas-saħħa ġewwa din il-faċilità.

Fost il-faċilitajiet li hemm ġewwa dan iċ-ċentru mediku hemm kamra għat-tindif ta’ feriti, żewġ ċelel fejn joqogħdu  l-priġunieri meta jkunu għall-kura, kamra tad-dentristija, laboratorju, psikjatrija u apparat tal-AEDs, fost oħrajn.

Dan iċ-ċentru ġie inawgurat mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri fejn semma kif dan l-investiment huwa kullana ta’ proġetti mill-Gvern għar-rijabilitazzjoni ta’ priġunieri li jgħixu f’din il-faċilità.  Aqra aktar

Ara l-wasla tal-erba’ akkużati bil-qtil ta’ DCG u Chircop fil-ħabs

Ftit tal-minuti wara li l-erba’ akkużati b’rabta ma’ żewġ omiċidji ċaħdu l-akkużi, huma daħlu fil-ħabs. Kien propju fl-22:35 meta grupp ta’ vetturi dehru joqorbu lejn il-ħabs ta’ Kordin.

B’kollox kien hemm tmien vetturi iżda seba’ minnhom daħlu fil-ħabs, bl-aħħar vann, li fih kien hemm pulizija armati u bil-balakavi ma daħalx fil-ħabs. Il-vetturi l-oħra kellhom fihom l-investigaturi u membri tas-sigurtà kif ukoll l-akkużati; l-aħwa Robert u Adrian Agius magħrufa bħala tal-Maksar, Jamie Vella u anki George Degiorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż.

Jamie Vella kien liebes ilbies protettiv filwaqt li dawk għassa miegħu kienu lebsin ukoll ilbies abjad protettiv. Dan peress li Vella huwa pożittiv għall-Covid-19.

AQRA WKOLL: 

BIL-FILMAT: Iwieġbu mhux ħatja u jibqgħu jinżammu arrestati wara li ġew mixlija bil-qtil ta’ DCG u Carmel Chircop

Send this to a friend