Gvern – One News

Notifiki

L-ikbar allokazzjoni ta’ fondi Ewropej għal Malta

Pajjiżna se jirċievi l-akbar allokazzjoni ta’ fondi Ewropej fl-istorja tiegħu msieħeb fl-Unjoni Ewropea. Tħabbar dan ftit wara li ntlaħaq ftehim bejn il-mexxejja Ewropej fuq il-profil ta’ facebook tal-Gvern ta’ Malta.

Il-Prim Ministru Robert Abela fuq Twitter sostna li dan huwa riżulatat mill-aktar tajjeb għal Malta.

Bħalissa teżisti stennija għaċ-ċifri uffiċjali li se juru x’kien allokat għal Malta mill-ftehim fuq budget ta’ €1.82 triljun. Il-ftehim jinkludi €1.074 triljun għal budget Ewropew 2021-2027 u fond ta’ rkupru ta’ €750 biljun. Dan l-aħħar fond se jkun maqsum fi tnejn, €390 biljun f’għotjiet u €360 biljun f’self.

Iktar dettalji dwar x’se tirċievi Malta fil-ħin li ġej.

 

Il-Kunsill għall-Volontarjat jilqa’ l-fond ta’ €3 miljun li alloka l-Gvern

Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat laqa’ b’sodisfazzjon il-fond ta’ €3 miljun li tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela, bħala parti mill-pjan ta’ riġenerazzjoni ekonomika.

Fi stqarrija, il-Kunsill li jirrappreżenta ‘l fuq minn elf u tmien mitt għaqda volontarja wera l-apprezzament li t-talba li għamel f’isem is-settur intlaqgħet mill-Gvern u issa se jassigura li dawn il-fondi jitqassmu b’mod ġust. Aqra aktar

BIL-FILMAT: Il-villa tar-Reġina tgħaddi uffiċċjalment għand il-Gvern Malti

Villa Gwardamanġa, magħrufa aħjar magħna l-Maltin bħala l-Villa tar-Reġina, għaddiet uffiċjalment għand il-Gvern bl-iffirmar ta’ ftehim li tpoġġi l-unika residenza rjali barra r-Renju Unit taħt il-protezzjoni ta’ Heritage Malta.

Għalkemm l-istorja ta’ Villa Gwardamanġa bdiet fis-seklu tmintax meta nbniet, l-aktar perjodu interessanti għaliha kien dak li fih, il-prinċipessa Eliżabetta u żewġha għexu fiha b’kirja.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: L-ekonomija Maltija se tikber u tirkupra fis-sentejn li ġejjin – rapport tal-Bank Ċentrali

Rapport tal-Bank Ċentrali ta’ Malta dwar il-prospetti tal-ekonomija Maltija bejn l-2020 u l-2022 juri xenarju prinċipali fejn pajjiżna mistenni jirkupra sew is-sena d-dieħla u ta’ wara, fl-isfond ta’ daqqa ekonomika minħabba l-pandemija li ħadet id-dinja kollha.

Ix-xenarju prinċipali tal-Bank Ċentrali juri li f’sitwazzjoni ta’ miżuri effettivi, il-prodott domestiku gross mistenni li jonqos b’4.8% għal din is-sena iżda imbagħad jiżdied b’5.8% is-sena d-dieħla u b’4.2% fl-2022.

Il-prodott domestiku gross li jfisser it-total ta’ produzzjoni f’ekonomija jilgħab fattur importanti fit-tkabbir ekonomiku u dan ifisser li sas-sena d-dieħla, skont il-Bank Ċentrali, Malta se tesperjenza tkabbir ekonomiku.

Dan huwa konformi ma’ dak li qal il-Fond Monetarju Internazzjonali li f’April innota kif Malta se tieħu l-inqas daqqa ekonomika fl-Ewropa.

F’rapport dettaljat, il-Fond Monetarju Internazzjonali kien qal li pajjiżna se jieħu biss kważi terz tad-daqqa ekonomika li se ssofri l-bqija tal-Ewropa.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Mil-lum rilaxxati kważi l-kumplament tar-restrizzjonijiet

Il-5 ta’ Ġunju 2020 kien jum tant mistenni għal bosta hekk kif grazzi għall-aħħar rilaxx ta’ miżuri, in-negozji u l-familji ħadu pass ieħor għan-normalità.

Dan il-jum immarka wkoll ġimagħtejn minn mindu l-istabbilimenti kummerċjali fetħu mill-ġdid. Żjara li għamlet it-tmexxija tal-Kamra tal-Kummerċ Maltija tefgħet dawl fuq l-esperjenzi varji tan-negozji. Fi kliem il-Perit David Xuereb, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, l-istabbilimenti kollha wrew serjetà kbira fl-operat mill-ġdid tagħhom u adattaw ħidmiethom skont l-istruzzjonijiet tas-Supretendenza tas-Saħħa Pubblika.

Aqra aktar

“Il-poplu qed jgħix il-ħidma ta’ Gvern Laburista, kuljum”

“Il-poplu qed jgħix il-ħidma ta’ Gvern Laburista, kuljum”.

F’għeluq it-3 snin ta’ ħidma mindu l-Partit Laburista reġa’ ngħata l-fiduċja biex imexxi l-Gvern, il-President tal-Partit Laburista ta sfond dettaljat tal-ħidma li wettaq Gvern Laburista biex itejjeb il-ħajja tal-Maltin u l-Għawdxin. Aqra aktar

Ħelsien mill-arrest wara li sawwat lill-eks sieħba tiegħu

Floyd Cardona ta’ 23 sena minn Birkirkara ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq għadd ta’ kundizzjonijiet, wara li sawwat lill-eks sieħba tiegħu u ħalliha mal-art ħdejn central strip f’Raħal Ġdid.

Il-każ ġara nhar it-Tlieta, bin-nies li kienu għaddejjien mit-triq waqfu jagħtu l-ewwel għajnuna lit-tfajla lis-sofriet ġrieħi gravi.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Jason Azzopardi ma jweġibx dwar responsabilità politika

Il-Kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi ma weġibx għall-mistoqsijiet tagħna dwar ir-responsabilità politika li għandu jerfa’ wara li l-inkjesta Maġisterjali sabet b’mod ċar li l-Prim Ministru, il-Brigadier u s-suldati ma kinux involuti fi qtil ta’ immigranti.

Iktar minn hekk, l-inkjesta qalet li l-allegazzjonijiet li saru fost oħrajn mid-deputat Nazzjonalista ma kinux imsejsa fuq provi u ma sarux il-verifiki.

Iżda meta staqsejnih dwar ir-responsabilità politika, Jason Azzopardi lebbet l’hemm hekk kif ħareġ mill-Parlament.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: F’3 snin sar xogħol fuq it-twettiq ta’ 76% tal-wegħdiet elettorali

S’issa sar xogħol għat-twettiq ta’ 76% tal-miżuri tal-manifest elettorali fi 3 snin ta’ Gvern Laburista.

Dan sal-aħħar ta’ Mejju ta’ din is-sena. Dan ifisser li s’issa 312-il proposta twettqu fl-intjier tagħhom. Filwaqt li x-xogħol fuq 242 miżura jinsab fi stadju avvanzat. Dan hekk kif diġa qed jinħass l-effett pożittiv tagħhom mill-pubbliku.

Fl-anniversarju ta’ 3 snin ta’ Gvern Laburista ieħor, il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Carmelo Abela spjega li l-manifest elettorali ta’ dan il-gvern ma baqax fuq il-karta iżda kif dan il-Gvern ingħata mandat b’saħħtu ieħor bdew jitwettqu l-wegħdiet.

Aqra aktar

Send this to a friend