Gvern Laburista – Page 5 – One News

Notifiki

Il-Kummissjoni għall-ugwaljanza NCPE se ssir entità awtonoma

Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u Ugwaljanza Helena Dalli ħabbret fil-Parlament li l-kummissjoni għall-ugwaljanza, l-NCPE, se tiġi kostitwita biex issir entità awtonoma.

Meta wieġbet mistoqsija tal-Whip tal-Gvern Byron Camilleri, il-Ministru qalet li din hija skont dak li nbeda fil-legislatura l-oħra u din tinvolvi ħafna djalogu mas-sħab soċjali.

Hija qalet li se jitressqu żewġ liġijiet. Waħda li se twaqqaf din il-kummissjoni awtonoma li se tkun taqa’ taħt l-iSpeaker tal-Kamra u l-Kummissarju jkun maħtur biż-żewġ terzi tal-Kamra.

Din il-Kummissjoni se tkun imfassla fuq il-liġi ta’ Pariġi li wieħed mill-punti ewlenin tagħha, hija l-awtonomija.

Aqra aktar

FILMAT: “Għadkom ma’ rajtu xejn” – JM

Il-Prim Ministru f’kollegament fuq ONE HD qal li l-pajjiż huwa importanti u li l-poplu ta sinjal ċar minkejja l-iktar kampanja negattiva u personalizzata. Sostna li l-poplu għażel il-pożittivitá u għażel li ma jieqafx nofs triq iżda li jkompli jimxi ‘l quddiem.

“Jiena xogħli li bħala prim ministru ngħaqqad il-pajjiż u hekk se nagħmel, se naħdem ma’ kull min irid li Malta timxi ‘l quddiem.”

Spjega t-tama tiegħu li issa ma jkun hemm ħadd li jkompli jħammeġ isem pajjiżna għal raġunijiet partiġġjani. Huwa qal li r-riżultat jirrifletti li l-poplu mhux jaċċetta dan it-tip ta’ għaġir. Il-Prim Ministru kompla jikkumenta li wara l-impenji li għandu Brussell marbuta mal-Presidenza u wara s-sette Giugno, se jkun qed ipoġġi madwar mejda mad-Deputat Mexxej Laburista Chris Cardona u Louis Grech biex jiġi ffurmat kabinett ladarba l-proċess tal-voti jintemm.

Kabinett għall-ħames snin li ġejjin li fi kliem il-Prim Ministru se jkun qed jagħmel aktar ġid, “Għadkom ma’ rajtu xejn”. Fost oħrajn il-Prim Ministru flimkien ma’ Gvern Laburista se jkun qed jaħdem għal aktar libertajiet ċivili. Il-Parlament se jkun qed jitlaqqa’ fl-aħħar ta’ Ġunju.

Isma’ r-reazzjoni ta’ Joseph Muscat:

Aqra aktar

FILMAT: Il-Ħolma Maltija għall-aqwa żmien ta’ pajjiżna

Gvern Laburista taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat kellu ħolma, li pajjiżna isir l-aqwa fl-Ewropa u minflok sar l-aqwa fid-dinja, issa l-ħolma tal-Prim Ministru hi li pajjiżna jsir l-għira tad-dinja. Għalhekk, nhar is-Sibt 3 ta’ Ġunju d-deċiżjoni hi jekk niefqux nofs triq jew nivvottaw għall-aqwa żmien ta’ Pajjiżna. Segwi l-Ħolma Maltija:

Aqra aktar

WEGĦDA: Internet b’xejn u study leave għall-istudenti… dawk apprentisti jitħallsu aktar

Wara li Gvern Laburista poġġa fiċ-ċentru tiegħu l-Edukazzjoni, fil-ħames snin li ġejjin qed iwiegħed li se jkompli jwettaq aktar proposti biex l-edukazzjoni għolja tkompli mixja ‘l quddiem. Wegħdi li se jkunu qed igawdu minnhom l-istudenti. Il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat flimkien mal-Ministru Evarist Bartolo u l-kandidata Nikita Zammit Alamango taw elenku tal-viżjoni tal-Partit Laburista għal dan is-settur.

Il-Prim Ministru tenna li r-riżultati fil-qasam tal-edukazzjoni x-xogħol ma ġewx b’kumbinazzjoni iżda ġew b’ħidma bla heda biex llum għandna rekord fin-numru ta’ nies li jaħdmu, l-inqas rata ta’ qgħad u edukazzjoni li qed tipprepara l-istudenti għad-dinja tax-xogħol.

Il-Mexxej Laburista għamel referenza għal dak li sar filwaqt li spjega fid-dettall dak li se jkun qed isir biex l-istudenti jkollhom esperjenza edukattiva aqwa. Huwa spjega kif l-ewwel problema li sab wara amministrazzjoni preċedenti kienet li l-Università ma kelliex biex tħallas il-pagi ta’ Marzu u għalhekk Gvern Laburista irdoppja l-flus għall-Università biex toffri edukazzjoni għolja tal-aqwa livell.

B’referenza għall-MCAST, Joseph Muscat qal li l-konferenza tal-aħbarijiet saret f’din l-istituzzjoni għaliex Gvern Laburisa ma jaqbilx ma min jagħti grad l-istituzzjonijiet iżda se jkompli jaħdem biex istituzzjonijiet bħall-MCAST jibqħu tal-ogħla livell.

Iżda Gvern Laburista taħt it-tmexxija ta’ Joseph Muscat mhux biss investa fl-istituzzjonijiet edukattivi iżda investa fl-istudent, dan b’referenza għall-istipendju li taħt din l-amministrazzjoni beda jingħata ukoll lil dawk l-istudenti li jirrepetu sena, miżura li fi kliem il-Mexxej Laburista kellha effett straordinarja għaliex dawn l-istudenti ma kienux se jkompli l-istudji li kieku ma ngħatawx dan l-istipendju.

Aqra aktar

Il-PN qed juri l-ipokrezija tiegħu meta jitkellem dwar il-pipeline tal-gass

Għal darboħra, l-Oppożizzjoni qiegħda turi l-ipokrezija tagħha meta titkellem fuq il-proġett tal-Gas Pipeline bejn Malta u Sqallija u meta tgħid li l-proġett tal-Pipeline inbeda taħt l-amministrazzjoni preċedenti. Dan intqal mill-Gvern fi stqarrija li kompliet tgħid li dan il-proġett mhux talli ma nbediex taħt amministrazzjoni preċedenti, talli dan il-Gvern skont ukoll kif intwera fil-preżentazzjoni tal-lum beda jaħdem mill-2013 stess dwar dan il-proġett biex wasal f’dan l-istadju.

Aqra aktar

Prezzijiet tal-fuel orħos mill-medja Ewropea

  • Wegħda oħra ta’ Busuttil li ilha li twettqet
  • Bil-politika tal-gvern gawda l-konsumatur

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil, reġa’ żbalja dwar il-prezzijiet tal-fuel ukoll. Fl-aħħar jiem wiegħed li jekk jirbaħ l-elezzjoni ġenerali jniżżel il-prezzijiet tal-fuel taħt il-medja Ewropea. Iżda, l-prezzijiet tal-fuel ilhom taħt il-medja Ewropea għal żmien twil.

Aqra aktar

Muscat f’XTRA bil-filmat; ix-xogħol, uliedu, Egrant, il-proposti u l-iżbalji tal-PN

Il-Prim Ministru, Joseph Muscat, ħa sehem fil-programm Xtra. Bl-istil solitu tiegħu wieġeb b’mod dirett għall-kull mistoqsija li saritlu.

Tkellem dwar diversi temi; mill-ġurnata tax-xogħol tiegħu, għal kemm ikunu esposti uliedu fid-dinja politika, kif ukoll dwar il-gidba ta’ Egrant u temi politiċi marbuta mal-kampanja elettorali.

Kien hemm mumenti fejn kellu ton umli meta tkellem dwar il-kisbiet, filwaqt li f’mumenti oħra deher determinat ħafna. Dan b’mod partikolari meta tkellem dwar Egrant u r-responsabbiltà li għandha tintrefa’ mill-Kap tal-Oppożizzjoni.

Aqra aktar

“Dak li Għawdex esperjenza f’dawn l-erbà snin għadu biss il-bidu” – JM

Fid-diskors tiegħu fis-Sannat Għawdex, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li dak li Għawdex esperjenza f’dawn l-erbà snin għadu biss il-bidu. Il-Mexxej Laburista tenna li l-proposti li ħabbar għall-Għawdxin huwa l-akbar pakkett ta’ inċentivi li se joħloq aktar xogħol f’Għawdex għall-Għawdxin.

Proposti li għalihom iċ-ċittadini Għawdxin u dawk Maltin se jkunu qed jivvottaw bħal lum ħmistax. Għalhekk il-poplu qal Joseph Muscat se jkun qed jagħżel jekk niefqux nofs triq jew jekk inkomplux mexjin ‘il quddiem. Wara li lbieraħ il-manifest ġie approvat mill-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista l-Prim Ministru tenna li huwa manifest superjuri li se jkun qed joffri xi ħaġa żejda, mhux biss l-enerġija, r-rieda u ambizzjoni imma anke erbà snin ta’ esperjenza fil-Gvern.

Aqra aktar

FILMAT: L-isbaħ mumenti mit-tmintax-il jum tal-kampanja ta’ Joseph Muscat

Fit-tmintax-il jum tal-kampanja l-Prim Ministru u Mexxej Laburista ma ngħatax biss merħba mill-isbaħ f’Ħal Tarxien iżda anke miż-żgħażagħ fiż-Żejtun.

F’din il-ġurnata l-Prim Ministru ħabbar aktar proposti mhux biss għall-familji u l-anzjani iżda anke għall-isportivi.

Inawgura ukoll proġett li sar taħt it-tmexxija tiegħu, dak tal-pitch tal-waterpolo f’Birżebbuġa. F’dan il-filmat tista’ ssegwi l-isbaħ mumenti ta’ jum ieħor tal-kampanja elettorali.

Aqra aktar