Ġustizzja – Page 3 – One News

Notifiki

Jingħalaq il-kapitlu Ġudizzjarju tal-Presidenza

Il-qasam tal-E-evidence, jiġifieri provi ta’ atti kriminali li jistgħu jinġabru minn mezzi elettroniċi għandhom ikunu prijorità fost l-Istati Membri Ewropej fil-qasam tal-ġustizzja.
Kliem il-Ministru Owen Bonniċi waqt li għeluq tat-48 konferenza tan-Network Ewropew għall-Ġustizzja, li kien propju l-aħħar impenn ta’ dan il-qasam taħt il-kappa tal-Presidenza Maltija.

Hawnhekk il-qasam tal-E-evidence kien diskuss sabiex ikun hem iktar koperazzjoni bejn Stati Membri dwar id-dispożizzjoni ta’ informazzjoni delikata dwar atti kriminali fi ħdan l-Ewropa.
Aqra aktar

Iktar medjazzjonijiet jingħalqu b’suċċess…inqas kawżi jinfetħu fil-Qorti tal-Familja

  • Ir-riforma fil-qasam tal-Ġustizzja qed tħalli l-frott anke fil-qasam tal-liġi tal-familja

Analiżi ta’ l-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena tal-operat tal-Qorti tal-Familja turi li waqt li l-ammont ta’ medjazzjonijiet żdiedu b’26.5% mqabbel mal-figuri tal-istess perjodu ta’ ħames snin ilu, l-ammont ta’ medjazzjonijiet li ngħaqlu bi qbil, jigifieri bonarjament, żdied għal 33%.

Dan ħabbru l-Minsitru għall-Ġustizzja Owen Bonnici waqt li ndirizza konferenza tal-aħbarijiet,

Dan wassal biex naqsu sostanzjalment l-ammont ta’ kawzi li nfethu fil-Qorti tal-Familja fl-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena komparat ma’ l-istess perjodu hames snin ilu.  Fil-fatt dawna naqsu minn 244 ghal 192 kawza, cioe’ tnaqqis ta’21.3 fil-mija.  Din hija xejra pozittiva hafna, anke tenut kont li matul din il-leġiżlatura raħsu t-tariffi li wieħed irid iħallas biex jiftaħ proċeduri fil-Qorti tal-Familja biex jiġi żgurat li l-ġustizzja tkun aċċessibbli kemm jista’ jkun.

Aqra aktar

Skorjajna fil-ġustizzja wkoll!

L-avvanzi li pajjiżna qiegħed jagħmel fil-qasam tal-ġustizzja kienu kkonfermati mill-Justice Scoreboard.

Dan huwa dokument tal-Kummissjoni Ewropea li janalizza s-sitwazzjoni fil-qasam tal-ġustizzja sentejn ilu. L-effiċjenza, il-kwalità u l-indipendenza huma tliet suġġetti li jikkonsidra l-Justice Scoreboard.

Waqt konferenza tal-aħbarijiet b’reazzjoni għar-rapport, il-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja Owen Bonnici qal li din hija wirja ċara ta’ kemm saret ħidma biex pajjiżna kompla miexi ‘l quddiem fis-settur. Jekk wieħed jara r-rata ta’ kemm idum każ biex jinqata f’pajjiżna, per eżempju, issib li kien hemm titjib important. 

Wieħed irid jikkonsidra s-sitwazzjoni minn fejn telaq il-pajjiż, spjega l-Ministru, imma faċli jinnota li fost l-ikbar titjib seħħ propju hawn Malta. 

Saħasitra f’ċertu istanzi, Malta ġiet fl-ewwel post.

Aqra aktar

Għawdex b’Imħallef sal-aħħar ta’ din is-sena

Iktar tard din is-sena fil-Qorti ta’ Għawdex mistennija jibdew jinstemgħu każi li s-serjetà tagħhom tkun titlob li jsiru quddiem Imħallef. Dan għax meta jkunu approvata emendi fil-liġi li bdew ikunu diskussi fil-Parlament din il-ġimgħa, titneħħa distinzjoni oħra li teżisti fil-Qorti tal-gżira tat-tliet għoljiet u dik f’Malta.

Li f’Għawdex ikun hemm kienet wiegħeda elettorali tal-Partit Laburista qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, wiegħeda maħsuba biex iċ-ċittadin Għawdxi jkun stmat aħjar u li kif spjega l-Ministru għall-Ġustizzja, Owen Bonnici, issa tinsab pass eqreb li titwettaq

Aqra aktar

“Il-Kap tal-Oppożizzjoni iżolat fl-isteriżmu dwar il-proposta legiżlattiva dwar il-Media”

Stqarrija maħruġa mill-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali tgħid kif l-Gvern innota li, filwaqt li jeżisti kunsens ġenerali f’dan il-pajjiż li l-proposta legiżlattiva għal liġi ġdida dwar il-Media hija pass fid-direzzjoni t-tajba u toffri bażi pożittiva għal iktar diskussjonijiet, il-Kap tal-Oppożizzjoni huwa iżolat fl-estremiżmu u fil-politika tal-‘le’ fuq kollox u kulħadd, sostna dan il-Ministeru.

Il-Ministeru qal li l-Kap tal-Oppożizzjoni, bħas-soltu, għażel li fuq dan is-suġġett ipaċpaċ għall-gallarija u jpinġi stampa mhux veritiera ta’ kollox iswed. Jekk nieħdu, per eżempju, il-proposta li r-reġistrazzjoni eżistenti ta’ isem l-edituri tal-mezzi tal-komunikazzjoni tiġi estiża għas-servizzi tal-aħbarijiet online (portals), ħadd ma jemmnu meta jgħid li din hi xi forma ta’ ċensura għaliex l-edituri tal-mezzi tal-komunikazzjoni tal-Partit tiegħu stess ilhom reġistrati s-snin mingħajr ma ħadd qatt indaħlilhom x’jgħidu u x’jiktbu.

Aqra aktar

L-inqas rata ta’ kazijiet pendenti fil-Qrati Ċivili minn kemm ilha tinzamm l-istatistika

Il-Gvern beda jaħdem f’din il-legislatura biex iwettaq riforma holistika fis-settur tal-ġustizzja li fost oħrajn waslet biex il-każi pendenti fil-qrati ċivili niżlu għall-inqas livell minn mindu bdiet tinzamm l-istatistika sbatax-il sena ilu. Din l-informazzjoni ħarġet waqt diskors Parlamentari li sar mill-Ministru Owen Bonnici.

Mis-sena 2000, minn meta bdiet tinżamm din l-istatistika,  t-total ta’ każi pendenti sena b’sena niżel minn 18,831 għal 9815 fis-sena 2016. Dan n-numru kompla jonqos anke fl-ewwel xahar ta’ din is-sena tant li l-każi pendenti sal-aħħar ta’ Jannar 2017 niżlu għal 9686.

Aqra aktar

“Oppożizzjoni li tipprova ddaħħal il-politika partiġġjana u tiżra d-dubji f’kollox”

Huwa ta’ għajb kif l-Oppożizzjoni ta’ pajjiżna qed tipprova tattakka u tiżra d-dubji anke fuq proċedura ġdida li ntlaqgħet tajjeb ħafna ta’ kif wieħed jirtira jew iħassar prokura, intqal hekk fi stqarrija maħruġa mill-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u għall-Gvern Lokali.

Il-Ministeru qal li sa ftit ilu, il-proċedura biex wieħed jirtira jew iħassar prokura kienet waħda burokratika, arkajka u li kienet tiswa liċ-ċittadin madwar €2,000.  Tant kemm is-sistema kienet diffiċli li ħafna nies ta’ rieda tajba kienu jaqtgħu qalbhom milli jsegwuha b’detriment għad-drittijiet tagħhom.
Aqra aktar

Il-qasam tal-ġustizzja mfaħħar fit-tħejjija għall-Presidenza; żewġ Ministri hawn Malta

  • Il-Ministri responsabbli mill-qasam tal-ġustizzja tal-Olanda u l-Lussemburgu jinsabu hawn Malta.

Kliem ta’ tifħir mill-Ministru tal-Olanda u l-Lussemburgu għall-preparamenti tal-Ministeru għall-Ġustizzja għal waqt il-Presidenza Maltija.

Il-Ministru għas-Sigurtà u Ġustizzja tal-Olanda, Ard Van der Steur u l-Ministru għall-Ġustizzja tal-Lussemburgu, Felix Braz, kellhom kliem ta’ tifħir għall-Malta, b’referenza għall-Ministeru għall-Ġustizzja, minkejja l-isfidi fl-aġenda ta’ dan is-settur. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministri saħqu ukoll li Malta tinsab preparata sabiex tieħu f’idejha it-tmexxija tal-Presidenza Maltija Tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Aqra aktar

“L-IMF tfaħħar ir-riforma li qed issir fil-qasam tal-ġustizzja”

Fi stqarrija l-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali esprima sodisfazzjon li fir-rapport tagħha, il-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) faħħret ir-riforma li qed issir fil-qasam tal-ġustizzja, fil-kamp ċivili, u dak kummerċjali. B’mod speċjali l-IMF tgħid li l-bidliet u t-titjib li qed iwettaq dan il-Gvern fil-qasam tal-ġustizzja se jsaħħu l-ambjent ta’ negozju.

Aqra aktar

Elenkati l-prijoritajiet fil-qasam tal-ġustizzja

Fi Brussell il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonniċi ippreżenta l-prioritajiet ta’ Malta fil-qasam tal-ġustizzja waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

L-għan ewlieni ta’ pajjiżna se jkun li ċ-ċittadin ikun fiċ-ċentru tax-xogħol imwettaq mill-Ministri Ewropej responsabbli minn dan il-qasam.

Il-Ministru qal li l-Presidenza Maltija se tisħaq ħafna fuq żewġ proposti li se jneħħu xkiel fejn jidħol il-bejgħ tal-kontenut diġitali, u fejn jidħol il-bejgħ ta’ oġġetti online. Dawn huwa żewġ oqsma relevanti ferm, kemm għall-konsumaturi kif ukoll għal dawk fin-negozju, fakkar Bonnici.

Aqra aktar

Send this to a friend