Ġustizzja – Page 2 – One News

Notifiki

Aġenzija għall-Qorti iktar awtonoma

Il-Ministeru tal-Ġustizzja fi stqarrija qal li llum twettqet wegħda oħra elettorali bil-promulgazzjoni ta’ avviż legali li waqqaf Aġenzija għas-Servizzi tal-Qrati bl-għan li tiżdied l-awtonomija amministrattiva u li jiġu modernizzati iktar isservizzi li jiġu offruti liċ-ċittadin fejn jidħlu l-Qrati ta’ pajjiżna.  Aqra aktar

Sistema ġdida se tgħin il-Qorti tiġbor l-informazzjoni b’mod aktar faċli u mgħaġġel

Il-Ministeru għall-Ġustizzja ħabbar li daħħlet fis-seħħ sistema fil-Qorti magħrufa bħala Electronic Court Citation Management System, jew e-CCMS, li se tiffaċilita fost oħrajn il-ġbir ta’ informazzjoni u statistiċi meħtieġa għall-Qorti. Din hija sistema mill-aktar effiċjenti li tgħin sabiex proċessi ġudizzjarji jkunu dejjem aktar spediti, bl-għan ewlieni li l-professjoni legali u anke ċ-ċittadini Maltin u Għawdxin kollha jgawdu minn servizz konvenjenti u professjonali.

Il-Ministeru għall-Ġustizzja qal li dan kollu juri kif il-gvern qiegħed ikompli bl-impenn sfieq tiegħu li jsaħħaħ l-istrutturi ġudizzjarji u li jtejjeb is-servizzi offruti mill-Qrati. Il-Ministru Owen Bonnici spjega kif minbarra l-benefiċċju li n-notifiki jibdew isiru minn kumpanija privata u mhux minn uffiċjali tal-pulizija, hemm il-benefiċċju li kawżi hekk imsejħa sommarji ta’ distretti partikolari, li jġorru magħhom sa sentejn priġunerija, issa se jiġu rreġistrati f’sistema elettronika li hija traċċabbli.Aqra aktar

“Illum bdiet issir ġustizzja ma’ familti u mal-pajjiż” – Joseph Muscat

F’diskors mill-aktar emozzjonanti, fl-istess kamra f’Kastilja fejn fl-20 t’April tas-sena l-oħra kien qal li l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu u ta’ familtu huma gidba, illum il-Prim Ministru Joseph Muscat, iswed fuq l-abjad irreaġixxa għar-riżultati tal-inkjesta dwar l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu, ta’ martu Michelle u ta’ familtu.

Innota li l-akbar gidba fl-istorja politika ta’ pajjiżna – illum mhijiex biss konfermata iżda hija ċertifikata.

Gidba ċertifikata minn inkjesta ta’ membru tal-ġudikatura mhux magħżul minnu, li jgawdi l-fiduċja ta’ kulħadd, u li ħa b’kollox 15-il xahar biex stabbilixxa l-fatti kollha sal-iċken dettall.

Stqarr li kien dispjaċut li martu Michelle ma kinitx miegħu, kif xtaqet tkun, minħabba li tinsab imsiefra b’ konnessjoni ma ħidma fil-volontarjat.

Filwaqt li rringrazzja lil uliedu, Joseph Muscat qalilhom li la ommhom u lanqas missirhom ma huma sejrin il-ħabs. Qalilhom li huwa kburi li hu l-Prim Ministru ta’ Malta u li jittama li jkunu kburin bih daqskemm hu kburi bihom.

Ikomplu jonqsu l-kawżi pendenti fil-qorti kriminali

Wara li sar magħruf li l-ammont ta’ kawżi pendenti fil-Qrati Ċivili kompla jonqos matul is-sena li għaddiet, statistika uffiċjali għas-sena 2017 turi li anke fil-Qrati Kriminali kien hemm tnaqqis fl-ammont ta’ kawżi pendenti.

Fil-fatt, l-istatistika turi li l-ammont ta’ kawżi kriminali pendenti matul l-2017 niżel għal 13,185 jiġifieri 13 fil-mija inqas minn ħames snin ilu.

Dan seħħ peress li bħalma ġara fil-Qrati Ċivili, fil-Qrati Kriminali nqatgħu iktar kawżi milli fil-fatt daħlu. Ir-rata ta’ kemm inqatgħu kawżi telgħet għal 112%, li hi l-aqwa rata ta’ effiċjenza reġistrata fl-aħħar snin.

Din hi l-iktar rata pożittiva fl-aħħar snin, tant li sa ħames snin ilu r-rata kienet fin-negattiv għax kienu qed jinqatgħu inqas kawżi milli jidħlu.

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici qal li dawn ir-riżultati huma pożittivi għax juru li matul is-sena 2017 kompla jinżel l-ammont ta’ kawżi pendenti kemm fis-settur ċivili u kemm fis-settur kriminali. Spjega li dan jagħti iktar enerġija lill-Gvern biex ikompli bir-ritmu li qabad ta’ tibdil u ta’ riformi sabiex il-proċessi ġudizzjarji kemm fis-settur ċivili kif ukoll fis-settur kriminali jsiru iktar spediti fl-aħjar interess tal-familji u tan-negozji Maltin u Għawdxin.

Il-Ministru Owen Bonnici jiltaqa’ ma’ Antonio Di Pietro

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici ltaqa’ mal-eks maġistrat, eks ministru u eks MEP Antonio Di Pietro. Owen Bonnici u Antonio di Pietro tkellmu dwar diversi suġġetti relatati mas-sistemi ġudizzjarji Maltin u Taljani.

Għal-laqgħa attendew ukoll l-Avukat Ġenerali Peter Grech u l-Ambaxxatur Taljan għal Malta Mario Sammartino.

9,000 ifittxu ġustizzja

Qabeż id-9,000 in-numru ta’ persuni li applikaw taħt skema li nieda l-Gvern maħsuba biex issewwi inġustizzji li ilhom itulu s-snin. Filwaqt li bħalissa għaddej eżerċizzju bil-għan li jkun analizzat min jikkwalifika taħt din l-iskema, l-ewwel pagamenti mistennija jsiru f’Ottubru. Ikkonferma dan is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, Mark Musu.

Din kienet miżura oħra tal-baġit għal din is-sena u għaliha hemm allokati tmien miljun ewro. Ammont ta’ flus li se jintuża fl-ewwel sena tal-iskema li hi maħsuba li tkun estiża fuq numru ta’ snin bl-istess mod kif qed titħaddem l-iskema ta’ rifużjoni għal dawk li ħallsu taxxa żejda fuq il-karozzi. Permezz ta’ pagament kull sena dawn il-persuni jieħdu somma bħala kumpens għal dak li setgħu sofrew tul is-snin.

Aqra aktar

Fabrikazzjoni oħra mit-Times of Malta

“L-istorja fuq il-faċċata tat-Times of Malta ġiet iffabbrikata. Il-ġurnalist, Ivan Camilleri, li kiteb dan l-artiklu qatt ma staqsa speċifikament lill-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali dwar l-inkjesta Egrant u għal raġunijiet li jaf hu biss, iddeċieda li jivvinta storja bi tweġibiet ġeneriċi li għamel il-Ministeru li ġew manipulati.”

Aqra aktar

Send this to a friend