Ġustizzja – One News

Notifiki

Ippubblikati l-proposti għar-riformi fil-ġudikatura li ntbagħtu lill-Kummissjoni Venezja u li ġew imfissra bħala pakkett ta’ riformi storiċi

Il-Gvern ippubblika l-proposti għar-riformi fil-ġudikatura li ntbagħtu lill-Kummissjoni Venezja u li ġew imfissra bħala pakkett ta’ riformi storiċi. Aqra aktar

Eżenzjoni mill-ħlas għall-ftuħ tar-reġistru tal-Qorti

Avviż legali ppubblikat jara li persuna li tkun trid tressaq rikors għall-ftuħ tar-Reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja, tkun tista’ tagħmel dan mingħajr ma tħallas id-drittijiet għall-ftuħ tar-Reġistru. Dan f’kawżi ta’ separazzjoni, divorzju, annullament, manteniment, filjazzjoni, paternità, sekwestru jew kustodja ta’ minuri u f’konnessjoni ma’ atti preżentati minn kuraturi ex officio. Aqra aktar

Mark Chetcuti se jinħatar Prim Imħallef


L-Imħallef Mark Chetcuti se jinħatar Prim Imħallef mill-President ta’ Malta hekk kif Joseph Azzopardi se jirtira fit-8 t’April li ġej. Aqra aktar

Aġenzija għall-Qorti iktar awtonoma

Il-Ministeru tal-Ġustizzja fi stqarrija qal li llum twettqet wegħda oħra elettorali bil-promulgazzjoni ta’ avviż legali li waqqaf Aġenzija għas-Servizzi tal-Qrati bl-għan li tiżdied l-awtonomija amministrattiva u li jiġu modernizzati iktar isservizzi li jiġu offruti liċ-ċittadin fejn jidħlu l-Qrati ta’ pajjiżna.  Aqra aktar

Send this to a friend