gradwazzjoni – One News

Notifiki

‘Il fuq minn 800 student jiggradwaw mill-Kulleġġ Tekniku tal-MCAST

Aktar minn 800 student iggradwaw mill-Kulleġġ Tekniku tal-MCAST wara li għaddew b’suċċess il-programm ta’ Diploma Avvanzata ta’ Livell 4 fil-qasam tal-istudju rispettiv tagħhom is-sena li għaddiet.

Il-Kulleġġ Tekniku tal-MCAST jipprovdi aktar programmi fil-Livell 4 ta’ MQF / EQF b’kollaborazzjoni eqreb mal-industrija. Id-Diplomi Avvanzati għandhom jgħinu lill-istudenti biex ikunu kapaċi jieħdu pożizzjonijiet fl-industrija kif ukoll jestendu l-istudji tagħhom fl-Università jekk ikunu jixtiequ. Il-programmi ta ‘Livell 4 jinkorporati firxa wiesgħa ta’ apprendistati f’diversi oqsma ta ‘studji, biex b’hekk l-istudenti jkunu jistgħu jiksbu xogħol prattiku waqt li jistudjaw.

Dan il-Kulleġġ qiegħed kontinwament jipprovdi opportunitajiet ġodda għall-istudenti u qed jestendi l-apprentistat f’diplomi avvanzati ġodda fi ħdan l-istess kulleġġ.

Jieħdu r-riedni wara li ntrikbu mid-droga

Ħamest irġiel u żewġ nisa temmew b’success programm tas-Sedqa għar-rijabilitazzjoni mid-droga. Tul is-snin is-Sedqa ħadmet ma’ mijiet ta’ żgħażagħ li sfaw mirkuba mill-vizzju tad-droga. Uħud minnhom reġgħu waqgħu fil-vizzju waqt li oħrajn reġgħu ħadu r-riedni f’idejhom u qabdu t-triq tas-success.

Fic-cerimonja tal-gradwazzjoni tal-bieraħ spikkaw l-esperjenzi tal-irġiel u n-nisa, fosthom ta’ mara li fl-aħħar xhur għamlu sagrificcji kbar biex ħarġu mill-vizzju tad-droga. Aqra aktar

Jiggradwaw 124 student tal-ITS

Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis ħabbar fil-parlament li din is-sena iggradwaw 124 studenti minn korsijiet (full-time) fl-Istitut għall-Istudji Turistiċi (ITS).

Huwa kien qed iwieġeb mistoqsija tal-membru parlamentari nazzjonalista Claudio Grech u kompla jgħid li dawn inqasmu 21 Foundation, 63 ċerifikat, 14 diploma u 26 Higher National Diploma.

Aqra aktar

Brijju u ferħ minkejja l-maltemp…

Minkejja x-xita, ir-riħ u l-bard, iċ-ċerimonji tal-gradwazzjoni tal-istudenti tal-Università komplew ġmielhom. Dan hekk kif bosta gradwati komplew jiċċelebraw fit-toroq Maltin bl-użu ta’ tal-linji b’żewġ sulari.

Aqra aktar

Send this to a friend