Gozo – Page 3 – One News

Notifiki

Kważi 59% aktar turisti barranin f’Għawdex

Fil-Parlament il-Minsitru għal Għawdex Anton Refalo preżenta statistika dwar in-numru ta’ turisti barranin matul l-2015, u tabbella oħra li turi n-numru ta’ turisti barranin fl-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet.

Jirriżulta li kien hemm żieda ta’ turisti barranin ta’ 58.7% meta mqabbel mal-ewwel tliet xhur tas-sena l-oħra. Il-maġġoranza ta’ turisti barranin li jiddeċiedu li joqogħdu hawn Malta, jgħaddu aktar minn lejn wieħed f’Għawdex.

Mill-aħħar statistika disponibbli, jirriżulta li l-aktar suq importanti tat-turiżmu barrani għal Għawdex huwa dak tar-Renju Unit, sewgwit minn dak Ġermaniż, Taljan u Franċiż.

 

Dak li jridu l-Front Favur il-Mina

Front Favur il-Mina ressqu numru ta’ proposti qabel il-baġit. Fil-qosor, dawn jinkludu:

L-introduzzjoni tat-trasport tal-merkanzija bil-lanċa  

Jipproponu l-introduzzjoni mill-ġdid ta’ servizz bil-vapuri għall-merkanzija bejn Għawdex u ċ-ċentru ta’ Malta. Dan iħaffef it-traffiku f’Malta, hekk kif trejlers u trakkijiet tal-merkanzija jevitaw ħafna mit-toroq fit-Tramuntana u ċ-Ċentru ta’ Malta.

Aqra aktar

Wiċċ ġdid ta’ tarmak qabel tibda l-iskola

Inħasset il-htiega li Triq Vajringa f’Għawdex tingħata wiċċ ġdid ta’ tarmak minħabba li kienet fi stat ħazin. Din it-triq li kienet ilha ħafna snin ma tingħata ftit manutenzzjoni, u tintuża ħafna minħabba li tgħaqqad żewġ pjazez ewlenin fil-belt Victoria; Pjazza San Frangisk u Pjazza Santu Wistin.

F’din it-triq hemm ukoll l-iskola primarja tar-Rabat.  Il-Ministeru għal Għawdex qal li ħass il-bżonn li din it-triq issir urġentament qabel ma tiftaħ l-iskola, u għalhekk ingħatat prijorità. Din it-triq tkompli żżid mal-ħidma li qed issir fuq id-diversi toroq fil-gżira Għawdxija.

Aqra aktar

Minn Għawdex u mil-Latvia: imħatra bejn il-kollegi saret storja ta’ mħabba u vjaġġar

Din l-istorja ta’ Miguel Refalo minn Għajnsielem, u Inese Podniece mil-Latvja.

Iltaqgħu fl-Ingilterra lura fl-2011 meta Miguel kien qed jaħdem bħala cabin crew mar-Ryanair, u Inese kienet qed tistħarreġ għall-istess impjieg.

“Jien u kollega tiegħi għamilna mħatra bejnietna bħala ċajta, fejn sfidajna lili xulxin nagħżlu isem ta’ tfajla minn fuq il-lista ta’ dawk li kienu qed jistħarġu, u noħorġuha għal drink.” – Miguel

Mingħajr qatt ma raha, Miguel għażel lil Inese.

Aqra aktar

IL-VITORJA FIL-GŻIRA GĦAWDXIJA

Għall-ewwel darba, l-attivitajiet ċeremonjali ta’ Jum il-Vittorja saru fil-Gżira Għawdxija.

Xi ħaġa li ntlaqgħet tajjeb mill-poplu tax-Xagħra li attenda bi ħġaru għal dawn l-attivitajiet li bdew fi pjazza ġdida inawgurata riċentaent.Aqra aktar

Qassis miżżewweġ u nannu jmut fix-Xagħra

Kien qassis uniku. Żgur għal pajjiżna. Għaliex kien miżżewweġ u anke nannu. Dun Ġiljan Refalo magħruf ħafna fil-paroċċa tax-Xagħra miet illum fl-età ta’ 92 sena u kif jgħid l-Arċipriet, il-Kanonku Dun Carmelo Refalo, it-telfa’ tiegħu se tkun waħda li tinħass. “Dun Ġiljan miet meta għalaq 25 sena iqaddes. Wara li kienet mietet il-mara tiegħu li ħa ħsiebha kemm seta’ għax kienet bid-dimensja, kien mar ħdejn l-Isqof Nikol Cauchi u talbu jibagħtu x’imkien fil-missjoni,” irrakkonta Dun Carmelo.

Iżda it-tweġiba tal-Isqof kienet biex imur ikellmu darb’ oħra u meta għamel hekk pproponielu li jsir saċerdot. “Ġiljan laqa’ din il-proposta u għamel tliet snin jistudja Ruma fejn ġab l-aħjar riżultati. U hemm ħejja għall-ordinanzzjoni saċerdotali,” qal Dun Carmelo li fisser kif Dun Ġiljan kien bniedem ta’ ċertu intelliġenza.

Aqra aktar

Jekk tmut f’inċident waqt Santa Marija, tkun mitt inqas minn jum normali?

Jekk bniedem imut f’inċident tat-traffiku waqt festa, inkun miet inqas minn ħaddieħor li ma mietx f’jum normali?
U jekk regola tat-traffiku tinkiser, tkun inkisret inqas għax festa?
Il-Bicycling Advocacy Group staqsa dawn il-mistoqsijiet, filwaqt li qal li jemmen li l-unika soluzzjoni għall-influss qawwi ta’ turisti lejn Għawdex fi żmien Santa Marija huwa li tinkera għalqa ‘l barra mir-Rabat u jkun hemm servizz ta’ traspost minn u lejn il-kapitali permezz ta’ trasport komuni.
Dan qaluh b’reazzjoni għad-dikjarazzjonijiet tal-Assoċjazzjoni Għawdxija għat-Turiżmu u l-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija. Dawn esprimew diżappunt għan-numru ta’ ċitazzjonijiet li ngħataw, b’mod partikolari fir-Rabat.

Ta’ Barts japplikaw biex jibnu

Fl-aħbar ewlenija fil-gazzetti tal-Ħadd, il-gazzetta KullĦadd żvelat kif fost l-applikazzjonijiet ta’ żvilupp li daħlu fl-aħħar jiem għand l-Awtorità tal-Ippjanar kien hemm dik li se tara l-ftuħ tal-iskola medika f’Għawdex u l-bini ta’ faċilitajiet ġodda bħala parti mill-proġett ta’ Barts.

Wara xhur ta’ ppjanar, testijiet fuq l-art u diskussjonijiet mal- istess Awtorità, l-investituri kienu f’pożizzjoni li jissottomettu l-pjan tagħhom għall-approvazzjoni tal- Awtorità tal-Ippjanar, li min- naħa tagħha issa tkun qed tevalwaha.

Aqra aktar

‘Murella’ inawgurata mill-Prim Ministru

Il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura waħda mill-aktar kunċetti ġodda u innovattivi fil-qasam tal-lukandi f’Malta u Għawdex.

Kull waħda mill-24 kamra ta’ din il-lukanda kienet magħżula u disinjata indifividwalment. Fil-filmat tista’ tara l-karatteristiċi uniċi ta’ din il-lukanda, flimkien maż-żjara tal-Prim Ministru.

Aqra aktar

Iċ-Ċittadella f’pożizzjoni aħjar biex issir wirt storiku dinji tal-UNESCO

Issa li ċ-Ċittadella ngħatat id-dehra li jistħoqqilha, ta’ ġojjel storiku li hi , dak kollu li kien skopert fil-fażijiet differenti ta’ xogħol ta’ restawr se jkun inkluż fl-applikazzjoni biex iċ-Ċittadella tiġi rikonoxxuta bħala sit tal-Wirt Dinji Storiku tal-UNESCO.

Iċ-Ċittadella ilha mill-1988 aċċettata fuq il-lista tentattiva tal-Wirt Dinji tal-UNESCO u fl-aħħar snin saru sforzi biex din tgħaddi għall-istadju li jmiss. Iżda dan jirrikjedi finanzjament, riċerka, studju u riżorsi umani.

Aqra aktar

Send this to a friend