google – One News

Alfred Sant favur trasport bi prezzijiet raġjonevoli fir-reġjuni insulari u fil-periferija tal-UE

L-UE għandha tiggarantixxi trasport bi prezzijiet raġjonevoli fir-reġjuni kollha tagħha, speċjalment f’dawk insulari, fil-periferija u f’reġjuni b’popolazzjonijiet żgħar fl-Unjoni. Dan qalu Alfred Sant waqt li ressaq l-emendi tiegħu tar-Rapport Annwali tal-Parlament Ewropew dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni bħala Shadow Rapporteur għall-S&D fil-Kumitat Ekonomiku u tal-Affarijiet Monetarji tal-Parlament Ewropew (ECON). Dr Sant daħħal emendi dwar il-liberalizzazzjoni fis-settur tat-trasport, il-kwistjonijiet tal-kompetizzjoni fid-dinja diġitali, dwar Google, il-liberta` biex aġenti tal-ivvjaġġar ‘online’ ibigħu biljetti tal-ajru bla xkiel, is-separazzjoni ċara tal-poteri tad-Direttorat Ġenerali tal-Kompetizzjoni, u l-kompetizzjoni fis-settur tal-ikel u fl-agrikoltura.

L-Ewroparlamentari esprima s-sodisfazzjon li setturi importanti qed jingħataw rikonoxximent permezz tal-proposti tar-Rapporteur tal-Grupp Politiku ALDE Ramon Tremosa u bl-emendi li ressaq. Ir-rapport mistenni jitla’ għall-vot waqt il-plenarja ta’ Marzu fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu.

Dr Sant qal li l-emendi dwar Google jidhru b’mod prominenti.

“Irridu nitkellmu dwar Google b’mod ċar, b’mod razzjonali. Ma nistgħux ninjorawh għax b’hekk inkunu qegħdin ninjoraw l-iljunfant fil-kamra.”

L-Ewroparlamentari qal li l-aġenziji tal-ivvjaġġar ‘online’ qed jilmentaw li qed jitwarrbu mis-suq anke minħabba li ċerti linji tal-ajru jimponu ħlasijiet addizzjonali għal dawk li ma jibbukkjawx mas-siti tagħhom. Leġiżlazzjoni adattata għandha tevita aġir mhux kompetittiv fid-distribuzzjoni tal-biljetti bl-għan li l-biljetti tal-ajru jkunu orħos għall-vjaġġaturi kollha fl-Ewropa.

Dr Sant qal li d-Direttorat tal-Kompetizzjoni tal-Kummissjoni għandu jingħata biżżejjed riżorsi.

“Naqbel li l-Kummissjoni Ewropea tingħata r-riżorsi meħtieġa u jkun hemm separazzjoni stretta u trasparenti bejn id-dipartimenti li jfasslu l-linji gwida, u dawk li jimplimentawhom f’każijiet speċifiċi. Għandna nevitaw sitwazzjonijiet fejn id-Direttorat Ġenerali tal-Kompetizzjoni jkun il-prosekutur, l-imħallef, il-ġurija u dak li jeżegwixxi.”

Dr Sant wera s-sodisfazzjon li permezz t’emendi tiegħu u kompromessi li nksibu mill-S&D il-kwistjoni ta’ diskrepanzi bejn il-prezzijiet tal-ikel offrut lill-konsumatur u dawk li qed jingħataw lill-bdiewa għall-prodotti tagħhom qed tiġi ndirizzata. Min hu dgħajjef għandu jiġi mħares.

Google tniedi xi ħaġa partikolari f’Malta

Illum Google nediet il-programm ta’ workshop diġitali f’Malta.

Din il-pjattaforma onlajn ser tkun qed toffri taħriġ b’xejn lil kulħadd. Dawn jinkludu minn intrapriżi żgħar u medji sa professjonisti u studenti li jixtiequ jkabbru l-ħiliet diġitali u l-għarfien fil-markiting diġitali.

Id-distakk fil-ħiliet diġitali jibqa’ wieħed mill-isfidi l-kbar għall-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea.

Skont il-Kummissjoni Ewropea (KE), kważi nofs il-popolazzjoni tal-UE (47%) għad mhix imħarrġa fid-dinja diġitali u, minkejja dal-fatt, fil-futur qrib kważi 90% tal-impjiegi ser ikunu jeħtieġu xi livell ta’ ħila diġitali. Il-KE qed tbassar li 756,000 impjieg mhux ser jintlew minħabba dan id-distakk fil-ħiliet.

F’Malta, skont l-Indiċi tas-Soċjetà tal-Ekonomija Diġitali, 21.3% tal-popolazzjoni qatt ma użat l-internet (il-medja tal-UE hi 14.5%) u b’mod partikolari fil-ħiliet diġitali, 49% tal-individwi għandhom ħiliet diġitali bażiċi. Dan wara li naqas minn 52% fl-2015 (il-medja tal-UE hi 56%).

Biex tgħin jitnaqqas dan id-distakk fil-ħiliet diġitali, il-Google ħolqot il-pjattaforma ta’ Workshop Diġitali, li hu disponibbli għal kulħadd f’Malta. Il-Workshop Diġitali ta’ Google jippermetti lil kull persuna taġġorna ruħha b’mod personalizzat minn kullimkien u f’kwalunkwe ħin. Il-pjattaforma tkopri iktar minn 20 suġġett li huma spjegati permezz ta’ lezzjonijiet li jinfthemu b’mod ċar u b’eżempji prattiċi. Is-sessjonijiet ivarjaw minn suġġetti bħal kif tibni preżenza onlajn, kif tħaddem is-social media marketing sa kif tuża l-opportunitajiet offruti mill-mowbajls biex tattira iktar klijenti, u ħafna aktar. L-utenti jistgħu jagħżlu s-suġġetti li jixtiequ jitgħallmu dwarhom, jew ilestu l-kors sħiħ onlajn u jiksbu ċertifikat mingħand Google u IAB Europe.

Aqra aktar

Tal-Google waslu Malta!

‘Street view cars’ jaslu f’Malta, wara li l-kumpanija Google ħabbret li se tibda topera dawn it-tip ta’ karozzi fit-toroq Maltin. Kif jidher tajjeb f’dan ir-ritratt – dawn il-vetturi tal-kumpanija Google jinsabu f’pajjiżna u huma l-bosta li bdew jsaqsu x’inhu l-użu tagħhom.
Aqra aktar