ġimgħa – One News

Notifiki

‘Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju’

“Kull każ jgħodd. L-idea tagħna hi li ngħinu lil kull persuna tiżviluppa l-potenzjal kollu tagħha.”

Dan il-ħsieb wara l-Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju organizzata mis-Segretarjat Assistenza Soċjali Azzjoni Kattolika. Din hija ġimgħa li fiha kulħadd hu msejjaħ biex fis-sagrifiċċju tiegħu jew tagħha, jaħseb ftit fil-proxxmu.

Segwi d-dettalji hawn.

Aqra aktar

Illum se tibża’? Hemm 21 miljun Amerikan bħalek!

Illum huwa l-Ġimgħa 13 tax-xahar –  jum ikkunsidrat sfortunat mis-superstizzjużi tal-punent.

Il-biża tal-numru 13 għandu isem xjentifiku: “triskaidekaphobia”; jew inkella, kelma aktar teknika, paraskevidekatriaphobia, mill-kliem Grieg Paraskevi (Παρασκευή, li tfisser “il-Ġimgħa”), u dekatreís (δεκατρείς, li tfisser “tlettax”).

Is-superstizzjoni madwar dan il-jum jista’ jkun li bdiet fil-Medjuevu, mir-rakkonti tal-aħħar ċena u l-mewt ta’ Ġesù fuq is-salib. Kien hemm 13-il individwu preżenti fid-Ċenaklu fit-13 tax-xahar,vĦamis ix-Xirka, il-lejl ta’ qabel il-mewt ta’ Ġesu nhar il-Ġimgħa l-Kbira.

Filwaqt li hemm evidenza li kemm il-Ġimgħa kif ukoll n-numru 13 kienu jiġu kkunsidrati sfortunati, m’hemm l-ebda evidenza li dawn iż-żewġ avvenimenti flimkien kienu meqjusa speċjalment sfortunati.

Hemm, però, referenza għal dan il-jum bħala wieħed sfortunat fil-biografija ta’ Gioachino Rossini, miktuba minn Henry Sutherland Edwards fl-1869. L-awtur kiteb li miet nhar il-Ġimgħa, 13 tax-xahar, u li bħal ħafna Taljani, kien iqis dan bħala jum sfortunat.

Aqra aktar

Send this to a friend