għawdxi – One News

Meħlus għax ma ġiex identifikat tajjeb

Il-Qorti tal-Appell, preseduta mill-Prim Imħallef Silvio Camilleri, ħelset mill-akkużi nassab Għawdxi wara li l-prosekuzzjoni ma rnexxiliex tipprova ‘l hinn minn kull dubju li r-raġel li deher fuq il-video ppreżentat lilha huwa verament l-akkużat.

Aqra aktar

Għawdxi meħlus

Raġel ta’ 36 sena minn Għajnsielem ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li fil-Qorti t’Għawdex wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrieh.
Huwa tressaq il-Qorti akkużat li fid-29 t’Ottubru u fix-xhur ta’ qabel, hedded u beżża’ lil terzi persuni, fejn saħansitra ġie akkużat ukoll li kellu fil-pussess tiegħu arma tan-nar liċenzjata.

Għawdxi akkużat li hedded u werwer

Raġel ta’ 36 sena residenti Għajnsielem tressaq il-Qorti mill-Pulizija tar-Rabat, akkużat li lbieraħ u anke qabel hedded lill-terzi persuni u kkaġunalhom biża’ li ser tintuża l-vjolenza fil-konfront tagħhom jew fuq il-propjeta’ taghhom.

Huwa kien akkużat ukoll li kellu fil-pussess tiegħu arma ta’ nar barra mill-fond imsemmi fil-liċenzja maħruġa mill-Kummissarju tal-Pulizija.

L-akkużat wieġeb mhux ħati u ngħata l-ħelsien mill-arrest taħt diversi kundizzjonijiet.

 

 

Akkużat li hedded Pulizija

Raġel ta’ 26 sena mill-Gana u residenti Marsalforn ingħata sentenza ta’ sitt xhur ħabs sospiżi għal sentejn wara li ammetta fil-Qorti li hedded uffiċċjal tal-Pulizija.
Aqra aktar

Send this to a friend