Notifiki

Il-Kumitat Ornis jivvota favur id-deroga tal-insib għall-għasafar tal-għana għal skop ta’ riċerka

Il-Kumitat Ornis ivvota favur id-deroga tal-insib għal seba’ speċi ta’ għasafar tal-għana għal skop ta’ riċerka.

Dan tħabbar permezz ta’ ittra mill-Kumitat Ornis li nbagħtet lill-Ministru Clint Camilleri, fejn tħabbar li dan il-kumitat ivvota favur id-deroga għall-insib fuq seba’ speċi ta’ għasafar tal-għana għall-iskop ta’ riċerka.

Aqra aktar

Żewġ pari ta’ Spanjuletti jbejtu fil-Gżejjer Maltin

Żewġ pari ta’ Spanjuletti bejtu f’pajjiżna; wieħed fil-Punent ta’ Malta u l-ieħor mal-kosta tal-Punent ta’ Għawdex.

L-ewwel par ġie osservat fl-24 ta’ Mejju fil-Punent ta’ Malta u bejjet ħamest ifrieħ l-għada. Is-sit fejn instabu dawn l-Ispanjuletti kienu ssorveljati minn voluntiera ta’ BirdLife Malta. Il-frieħ ħallew il-bejta sal-25 ta’ Ġunju, xahar u ġurnata wara li kienu ġew osservati għall-ewwel darba f’pajjiżna.

It-tieni par ġie osservat f’Għawdex mal-kosta tal-Punent, fid-19 ta’ Ġunju. F’dan il-każ,meta nstabu l-erba’ ifrieħ kienu kibru sew. Meta nstabu l-frieħ kienu qed illestu biex itiru f’qasir żmien.

Matul dan il-perjodu ż-żewġ pari ta’ ġenituri ġew innutati mill-voluntiera li bdew ġejjien u sejrin sabiex iġibu l-ikel u jitimgħu lil frieħ tagħhom. L-ikel kien jinkludi għasafar (l-aktar għasafar tal-bejt), firien, xaħmet l-art, wiżgħa u Ġurat tar-Raba’.

Dan l-avveniment hija ħaġa rari, hekk kif l-Ispanjulett huwa rari li jbejjet f’Malta, iżda f’dawn l-aħħar snin din l-ispeċi qed tiżdied bil-mod il-mod.

Aġġornat: Għasafar fil-magna ta’ ajruplan u strajk fi Franza joħolqu dewmien f’titjiriet tal-Air Malta

Għasafar li spiċċaw f’magna ta’ ajruplan wasslu biex il-linja tal-ajru Air Malta ħassret numru ta’ titjiriet skedati. It-titjiriet tħassru wkoll minħabba strajk tal-ATC fi Franza.

L-Ajruplan 9H-AHR ġarrab xi ħsarat tekniċi u jinsab maqbud fir-Russja.

It-tijira KM658/9 Malta – Comiso li kienet ippjanata li titlaq fid-20.45pm ġiet ikkanċellata. Saru arranġamenti biex il-passiġġieri affetwati jkunu trasferiti lejn Katanja bit-titjira KM 642/3 u KM640/1.

Aqra aktar

Send this to a friend