għasafar – One News

Notifiki

Il-Kumitat Ornis jivvota favur id-deroga tal-insib għall-għasafar tal-għana għal skop ta’ riċerka

Il-Kumitat Ornis ivvota favur id-deroga tal-insib għal seba’ speċi ta’ għasafar tal-għana għal skop ta’ riċerka.

Dan tħabbar permezz ta’ ittra mill-Kumitat Ornis li nbagħtet lill-Ministru Clint Camilleri, fejn tħabbar li dan il-kumitat ivvota favur id-deroga għall-insib fuq seba’ speċi ta’ għasafar tal-għana għall-iskop ta’ riċerka.

Aqra aktar

Żewġ pari ta’ Spanjuletti jbejtu fil-Gżejjer Maltin

Żewġ pari ta’ Spanjuletti bejtu f’pajjiżna; wieħed fil-Punent ta’ Malta u l-ieħor mal-kosta tal-Punent ta’ Għawdex.

L-ewwel par ġie osservat fl-24 ta’ Mejju fil-Punent ta’ Malta u bejjet ħamest ifrieħ l-għada. Is-sit fejn instabu dawn l-Ispanjuletti kienu ssorveljati minn voluntiera ta’ BirdLife Malta. Il-frieħ ħallew il-bejta sal-25 ta’ Ġunju, xahar u ġurnata wara li kienu ġew osservati għall-ewwel darba f’pajjiżna.

It-tieni par ġie osservat f’Għawdex mal-kosta tal-Punent, fid-19 ta’ Ġunju. F’dan il-każ,meta nstabu l-erba’ ifrieħ kienu kibru sew. Meta nstabu l-frieħ kienu qed illestu biex itiru f’qasir żmien.

Matul dan il-perjodu ż-żewġ pari ta’ ġenituri ġew innutati mill-voluntiera li bdew ġejjien u sejrin sabiex iġibu l-ikel u jitimgħu lil frieħ tagħhom. L-ikel kien jinkludi għasafar (l-aktar għasafar tal-bejt), firien, xaħmet l-art, wiżgħa u Ġurat tar-Raba’.

Dan l-avveniment hija ħaġa rari, hekk kif l-Ispanjulett huwa rari li jbejjet f’Malta, iżda f’dawn l-aħħar snin din l-ispeċi qed tiżdied bil-mod il-mod.

Aġġornat: Għasafar fil-magna ta’ ajruplan u strajk fi Franza joħolqu dewmien f’titjiriet tal-Air Malta

Għasafar li spiċċaw f’magna ta’ ajruplan wasslu biex il-linja tal-ajru Air Malta ħassret numru ta’ titjiriet skedati. It-titjiriet tħassru wkoll minħabba strajk tal-ATC fi Franza.

L-Ajruplan 9H-AHR ġarrab xi ħsarat tekniċi u jinsab maqbud fir-Russja.

It-tijira KM658/9 Malta – Comiso li kienet ippjanata li titlaq fid-20.45pm ġiet ikkanċellata. Saru arranġamenti biex il-passiġġieri affetwati jkunu trasferiti lejn Katanja bit-titjira KM 642/3 u KM640/1.

Aqra aktar

AĠĠORNAT: Avukat Ġenerali tal-Qorti Ewropea b’opinjoni iebsa dwar l-insib f’Malta

L-avukat ġenerali fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, Elanor Sharpston, qalet li l-Qorti Ewropea għandha tilqa’ l-każ tal-Kummissjoni Ewropea kontra Malta b’rabta mal-insib ta’ seba’ speċi ta’ għasafar tal-għana.

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Avukat Ġenerali Sharpston, li issa jridu jiġu kkunsidrati mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li mistennija tasal għall-verdett finali tagħha aktar tard din is-sena.

Aqra aktar

FILMAT: Mument mistenni

Lura fl-abitat natural tagħhom. Filmat ta’ Bird Life Malta juri kwakka u bagħdan aħmar jinħelsu wara li ngħataw il-kura neċċessarja. Dan kien mument mistenni mill-volontiera tal-Bird Life hekk kif il-ħidma u d-dedikazzjoni tagħhom wasslet biex dawn iż-żewġ tipi ta’ għasafar ikomplu jittajjru fuq pajjiżna.

Bird Life Malta spjegat li l-bagħdan instab f’Selmun, fejn instab ferit biċ-ċomb fil-ġewnaħ. Ladarba ngħata l-kura għall-feruti tiegħu nħeles fuq Kemmuna.

Il-kwakka nstabet fuq bejn ta’ lukanda fil-Mellieħa, u ngħatat kura għax kienet dgħajfa ħafna.

Aqra aktar

Inqas abbuż fl-istaġun tal-kaċċa

  • L-FKNK SE TLAQQA’ L-MEMBRI TAGĦHA WARA STUDJI XJENTIFIĊI DWAR IL-KAĊĊA GĦALL-GAMIEMA

L-istaġun tal-kaċċa għas-summien li għalaq proprju nhar il-Ġimgħa l-Kbira kien pjuttost wieħed fqir, fejn l-ammont ta’ summien maqbud kien ilaħħaq biss il-130, dan hekk kif il-kaċċaturi kienu obbligati li javżaw il-Wild Birds Regulation Unit – WBRU għal kull għasfur maqbud.

Il-Kap tal-WBRU Sergei Golovkin qal li fl-ewwel nofs tal-istaġun bilkemm deher summien filwaqt li dan beda jidher xi ftit iżjed matul l-aħħar ġimgħa tal-istaġun. Apparti n-nuqqas ta’ summien li ġie lejn pajjiżna matul l-aħħar ġimgħat, fatt ieħor li wassal biex inqabad ftit summien kien li l-ammont ta’ kaċċaturi li fil-verità ħarġu għall-kaċċa kien ftit ukoll hekk kif mis-6,553 liċenzja speċjali li nħarġu kienu madwar 1,000 kaċċatur biss li ħarġu jikkaċċjaw għas-summiena. Dan konsegwenza tan-nuqqas ta’ interess min-naħa tal-kaċċaturi għaliex din is-sena ma setgħux jikkaċċjaw għall-gamiema minħabba moratorium li kienet proponiet l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti s-sena li għaddiet.

Aqra aktar

25 gamiema lura fl-ambjent naturali tagħhom

Ilbieraħ membri tal-Committee Against Bird Slaughter (CABS) sabu gaġġa b’25 gamiema, viċin l-Għarb Għawdex. Fi kliem il-kumitat il-gaġġa kellha fiha 25 gamiema li ġew konfiskati u rilaxxati lura fl-ambjent naturali tagħhom mill-Pulizija ta’ Għawdex.

Aqra aktar

Selvaġġi, sbieħ u residenti temporanji f’pajjiżna

B’eċċezjoni tas-Summien, l-unika speċi legalment kaċċabli fil-preżent, numru sabiħ ta’ diversi speċi ta’ għasafar selvaġġi ġew, u għadhom qed jiġu osservati, minn bosta kaċċaturi u nassaba membri tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti (FKNK) sa minn ġranet qabel il-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa tar-rebbiegħa ta din is-sena, li fetaħ fil-25 Marzu, 2017.  Speċi bħal Agretti Bojod u tal-Bhejjem, Tiġieġ tal-Baħar, Glallez Suwed u Gamiem tal-Kullar, kienu fost uħud li anki għamlu l-bejta u tajru frieħ.

Aqra aktar

Send this to a friend