ghaqda ta’ karita internazzjonali – One News

Notifiki

Nisa fis-Sirja sfruttati sesswalment

In-nisa fis-Sirja kienu sfruttati sesswalment minn irġiel li kienu qed jagħtu l-għajnuna f’isem in-Nazzjonijiet Magħquda u għaqdiet ta’ karita internazzjonali. Qed ikun irrapurtat li l-ħaddiema qalu li l-irġiel kienu qed jinnegozjaw l-ikel u liftijiet għal favuri sesswali.

Minkejja li tliet snin ilu saru twissijiet dwar l-abbuż, rapport ġdid qed juri li l-esplojtazzjoni qed tkompli fin-Nofsinhar tal-pajjiż. Min-naħa tagħhom, in-Nazzjonijiet Magħquda u l-għaqdiet ta’ karita qalu li huma kellhom tolleranza żero għall-esplojtazzjoni u ma kinux konxji ta’ każijiet ta’ abbuż minn organizazzjonijiet imsieħba fir-reġjun.

Send this to a friend