Notifiki

L-Istrina aktar teknoloġika, b’app ġdid u xejn inqas minn 90 voluntier mill-MITA

Tnediet  app tal-Malta Community Chest Fund (MCCF) immirata biex iżżomm lin-nies aġġornati bl-avvenimenti kollha li jsiru b’risq il-fond.
Wayne Zammit, senior solutions architect, qal kif mill apps issa se tkun tista’  idaħħal l-avvenimenti tal-MCCF fil-kalendarju tal-mobile. Bl-app ukoll, se tkun tista’ tara l-għajnijiet tal-MCCF u tifhem aħjar il-viżjoni tagħha. Jekk trid ukoll, tista’ tissieħeb bħala volontarju fi ħdan l-MCCF permezz tal-app.

“Għandna l-mezzi, hemm bżonn aktar inizjattiva”

L-għajnuna għal dawk f’diffikulta qiegħda kulma jmur tiżdied, iżda din tista tkun aċċessibbli b’mod iktar faċli jekk entitajiet responsabbli jinvestu iktar fi proġetti teknoloġiċi.

Dan kien wieħed mill-messaġġi li ħareġ waqt seminar bit-tema kellimni.com, proġett maħsub biex persuni b’diffikultajiet ikollhom fejn jiftħu qalbhom u jitkellmu dwar professjonisti fuq dak li jkunu qed jiffaċjaw.

Kim Dalli, maniġer tal-Fondazzjoni Vodafone, li hija sieħeb tas-sit kellimni.com mhux biss tkellmet dwar l-importanza tiegħu iżda wkoll ta’ proġetti ġodda.

Bħal dawk fejn il-fondazzjoni taħdem kontinwament ma’ entitajiet biex ikunu żviluppati apps li jiffaċilitaw il-ħajja ta’ persuni b’diżabilita, tfal b’diffikulta biex jitkellmu, u oħrajn.

Aqra aktar

Iffirmat ftehim b’investiment ta’ €1.4 MILJUN

B’investiment ta’ €1,400,000, illum kien iffirmat ftehim bejn il-Gvern u l-Fondazzjoni Nazareth.

Din  tilqa’ fi ħdanha 28 resident u b’dan il-ftehim, li jkopri kuntratt ta’ tliet snin, l-amministraturi tagħha se jingħataw serħan il-moħħ mill-aspett finanzjarju.

Aqra aktar

Jitkellem dwar dak li qatt ma ra bħalu

Benny Camilleri, bidwi ta’ esperjenza, tkellem dwar kif l-istaġun tax-xitwa li għadda huwa wieħed li qatt ma ra bħalu. F’intervista ma’ ONE NEWS fil-jum li tħabbar li l-bdiewa se jingħataw għajnuna minħabba d-diffikulta li sofrew bin-nuqqas ta’ xita, Camilleri rrakkonta kif imnalla kellu ħażna tal-ilma biex bħal bniedem qed jgħereq qabad ma’ xi ħaġa. Iżda, fil-filmat li jidher hawn taħt isostni li dan ma jfissirx li jkun sar tajjeb għan-nuqqas ta’ xita. Aqra aktar

Send this to a friend