Notifiki

Se jgħinu bil-figolli

Għas-sitt sena, l-iskola sekondarja ta’ Ħad-Dingli, parti mill-kulleġġ San Nikola, għandha proġett mimli eċitament għall-istudenti tagħha. Se jagħmlu l-figolli b’risq it-tfal li għandhom bżonn l-għajnuna. Il-Figolla Challenge saret avveniment li ħafna studenti jistennew. L-istudenti jaħdmu id f’id ma’ Neriku Caterers u jitgħallmu kif isir dan it-tip ta’ ħelu tradizzjonali Malti, li wara jkun ippreżentat għall-bejgħ fid-daħla tal-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soaċjali, f’Palazzo Ferreria li jinsab fi Triq ir-Repubblika l-Belt Valletta.

B’hekk l-għan huwa doppju; igawdi Puttinu u tradizzjoni Maltija tinżamm ħajja wkoll.

Kull min mhux bi ħsiebu jagħmel il-figolli hu din is-sena, almenu jista’ jiżgura ruħu li l-figolli li se jixtri se jmorru għal għan nobbli.

Aqra aktar

MALTIN FIL-BŻONN: se jiżżewġu ta’ malajr għax il-missier qed imut

Persuna qed titlob l-għajnuna tal-pubbliku fuq Facebook wara li membru tal-familja tagħha, li kellha d-data tat-tieġ ippjanata għat-18 ta’ Marzu, għandha lil missiera l-isptar u qed jaħsbu li ma fadallux ħafna ħajja.

Għalekk Dyna Spiteri qed titlob lill-pubbliku biex taqta’ x-xewqa ta’ din it-tfajla, li missierha jarha liebsa l-libsa tat-tieġ u li jkun preżenti għal dan il-jum tant speċjali.

Iddeċidew li t-tieġ imexxuh għal-lum fis-19:00 ta’ filgħaxija, u qed jippruvaw isibu persuni li jistgħu jgħinu fid-dekorazzjoni tal-post, xi fotografu, vidjografu u persuni oħra li jistgħu joffru s-servizz tagħhom għal din l-okkażjoni speċjali ta’ malajr.

Spiteri kitbet li sfortunatament il-libsa tat-tieġ għadha mhix lesta u għalekk hem bżonn l-għajnuna fuq hekk ukoll. Hi qed titlob lil kulħadd biex ikun ta’ għajnuna u jgħin lil din it-tfajla taqta’ xewtha għal dan il-mument tant speċjali. Dawk kollha li huma interessati li joffru l-għajnuna tagħhom jistgħu jagħmlu kuntatt ma’ Dyna Spiteri fuq 99838331. Il-koppja se jkun qed iwiegħdu lil xulxin l-imħabba eternà l-isptar fis-19:00 tal-lejla.

Aqra aktar

Ċentru għall-intergazzjoni ta’ persuni vulnerabbli

Binja abbandunata fil-Marsa mistennija tinbidel f’ċentru li l-għan tiegħu huwa li jintegra aħjar persuni vulnerabbli fis-soċjetà.

Dan iċ-ċentru li tħabbar mis-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-fondi Ewropej Ian Borg se jinkoraġġixxi mhux inqas minn 50 għaqda mhux governattiva biex jidħlu jagħtu sehemhom u joperaw minn dan iċ-ċentru.

Aqra aktar

FILMAT: L-infermiera jagħmlu minn kollox biex iżommu ċkejkna bi tbissima

F’dan il-filmat sempliċi li juru numru ta’ infermiera jiżfnu u jkantaw ma’ ċkejkna li qed tingħata l-kura l-isptar jnissel tbissima, iżda mhux biss.

Dan il-filmat juri d-dedikazzjoni tal-infermiera li mhux biss jassiguraw li jagħtu l-aqwa għajnuna lill-pazjenti iżda jagħmlu ukoll ħilithom biex minkejja d-diffikultajiet u t-tbatija li jkunu għaddejjin minnha l-pazjenti jibqgħu bi tbissima fuq fommhom u jsibu l-pożittiv fost in-negattivita.

Aqra aktar

250,000 karba għall-għajnuna fuq il-179

Daħlu kwart ta’ miljun telefonata ġenwina fuq is-Supportline nazzjonali 179, fl-20 sena li ilu jitmexxa dan is-servizz mill-Aġenzija Appoġġ. Is-servizz tas-Supportline 179 ilu jopera għal dawn is-snin kollha grazzi għax-xogħol u d-dedikazzjoni tal-voluntiera u l-istaff professjonali li jmexxu l-istess servizz.

Aqra aktar

Mal-immigranti li jiċċaqalqu mill-Italja u mill-Greċja

  • JAQBAD ĊERTU RITMU L-PROGRAMM TA’ RILOKAZZJONI
  • ESPERJENZI LI JGĦALLMU MINN MIN JAĦDEM FIL-QALBA TAL-ISFIDA

“Fejn se mmorru? Meta? Se mmorru l-Ewropa?” Dawn huma wħud mill-mistoqsijiet li jistaqsu immigranti, li jkunu daħlu l-Ewropa, lil Luca Caramagna, case worker Malti stazzjonat l-Italja; wieħed mill-pajjiżi minn fejn qed ikunu rilokati l-immigranti.

Dan bħala parti mill-programm ta’ rilokazzjoni tal-Unjoni Ewropea, programm li qed jara li jkunu rilokati 160,000 immigrant mill-Italja u 190,000 immigrant li bħalissa jinsabu l-Italja u l-Greċja.

Iż-żjara ta’ Luca Caramagna f’pajjiżna kienet ta’ ftit jiem u dan sabiex janalizza kif qed titħaddem is-sistema ta’ rilokazzjoni f’Malta, f’liema fażi daħal il-proġett u l-koperazzjoni li qed issir mill-awtoritajiet Maltin.

Mal-gazzetta KullĦadd Luca Caramagna stqarr li meta mqabbel ma’ stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea l-koperazzjoni li qed joffri pajjiżna hija fuq quddiem.

Aqra aktar

Għajnuna fil-kera

Din is-sena tfisser ukoll riforma fl-għajnuna lil dawk li jieħdu l-għajnuna marbuta mal-kera. Se jirdoppja s-sussidju u dawk li jibbenefikaw minnu. Minn massimu ta’ €83 fix-xahar telgħet għal massimu ta’ €160 fix-xahar. Il-persuni li jikkwalifikaw għal dan is-sussidju se jitilgħu minn 1,400 għal 2,800.

L-irduppjar tas-sussidju se jincentiva biex jiġu rregistrati l-kuntratti tal-kiri biex jinqata’ l-abbuż. Hawn se jinfetaħ il-means test – issa familja tikkwalifika anke jekk ikollha sa €23,000 il-bank, fejn qabel din is-somma kienet sa €10,000.

Aqra aktar

Kif persuni b’diżabiltà se jingħataw l-għajnuna bil-fatti

Kif tħabbar fil-baġit għas-sena d-dieħla, se ssir riforma fil-pensjonijiet għall-persuni b’dizabiltà.

Dettalji dwar din ir riforma u kif se titħaddem ingħataw f’konferenza tal-aħbarijiet f’konferenza indirizzata mill-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali, Michael Farrugia.

Il-Ministru spjega li ir-riforma se tiffoka fuq tliet livelli. L-ewwel livell huwa l-assistenza miżjuda għal-diżabiltà severa – mill-2017 ir-rata se tiżdied gradwalment biex tilħaq il-paga minima.

Aqra aktar

Send this to a friend