Notifiki

Għajnuna lin-negozji biex jimirħu barra minn xtutna

120 kumpanija tal-esportazzjoni li huma bbażati f’Malta ser ikunu qed igawdu minn investiment ta’ madwar erba’ mitt elf ewro, dan bħala parti mill-pjan ta’ riġenerazzjoni ekonomika li ħabbar dan il-Gvern wara l-pandemija. Aqra aktar

Malta fuq quddiem fl-għajnuna li tingħata lil persuni vulnerabbli

20,000 familja fosthom fosthom anzjani u persuni b’diżabilita’ qegħdin jibbenefikaw minn skema ta’ għajnuna b’investiment ta’ tmint mitt elf ewro fit-tqassim ta’ ikel bnin u sustanzjuż.

Id-direttur tas-Servizzi Korporattivi Stephen Vella fi ħdan il-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali spjega kif permezz tal-iskema mħallsa minn Fondi Nazzjonali, il-Gvern jagħti l-għajnuna meħtieġa lill-familji bil-għan li jkunu jistgħu jkampaw mal-ħajja u fl-istess waqt jiġu mgħejjuna sabiex joħorġu miċ-ċirku tal-faqar.Aqra aktar

Għinuna nxandru l-futur!

Bil-għan li ONE jasal fil-proġett li jkollu OB ġdid fix-xhur li ġejjin, tul din il-ġimgħa qed tintalab l-għajnuna tal-pubbliku f’diversi programmi tal-istazzjon.

Aqra aktar

Vittmi jfittxu l-għajnuna imma mhux il-Qorti

Minn Jannar tal-2014 sa’ Ġunju ta’ din is-sena kienu sebgħa u sittin il-persuni li tressqu l-Qorti fuq każijiet ta’ stupru u attentati għal pudur bi vjolenza.

Minn tweġiba għal Mistoqsija Parlamentari lill-Ministru għall-Intern Michael Farrugia irriżulta li minnhom tnejn u għoxrin akkużat instab ħati u sitta ġew liberati, il-bqija tal-każijiet għadhom pendenti ħlief għal każ fejn is-suspettat laħaq miet waqt il-proċeduri.

Aqra aktar

Għajnuna għall-familji vulnerabbli biex uliedhom jagħmlu l-isport

Fil-jiem li ġejjin se jitwaqqaf kumitat biex jiddiskuti kif tista’ tingħata għajnuna lil dawk il-familji li ma nistgħux jibgħatu lil uliedhom fi programmi bħal Sport Malta minħabba problemi finanzjarji. Dan bl-għan li t-tfal kollha jibdew jipprattikaw l-isport u kulħadd jingħata opportunità ndaqs biex ikun jista’ jagħmel dan.

Aqra aktar

Leah tingħata premju Papa Ġwanni XXIII tal-għajnuna li offriet lil ħabibta

It-tifla ta’ erbatax-il sena Leah Cocks ġiet mgħotija il-premju Papa Ġwanni XXIII għat-tjubija. Dan wara li kienet anġlu għal seħbitha Kelly li bħal sajjetta fil-bnazzi bdiet tbagħti minn kundizzjoni li twassal biex l-ispina ta’ dahra tiżviluppa b’rata ferm iktar mgħaġġla mill-kumplament ta’ ġisimha.

Dan poġġa lil Kelly fi stat kritiku ħafna minħabba l-fatt li qabel hi kienet diġà esperjenzat il-ħajja mingħajr l-effetti tal-kundizzjoni, kif ħakmitha, qabditha wkoll trawma li ġiegħlitha ma tħarisx fiss f’għajnejn ħaddieħor.

Aqra aktar

Send this to a friend