Notifiki

Iffirmat l-ewwel ftehim kollettiv ġdid fi kważi 30 sena għall-ħaddiema tas-servizzi korrettivi

Waqt ċerimonja li fiha ġie ffirmat il-ftehim kollettiv ġdid għall-uffiċjali korrettivi, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri qal li jinsab tassew sodisfatt li dan se jwassal biex jingħalaq ċiklu li fih il-ħaddiema kollha tal-forzi tal-ordni se jkunu gawdew minn ftehimiet kollettivi ġodda.Aqra aktar

Ftehim ta’ miljun ewro biex jiġu mgħejjuna vittmi ta’ vjolenza domestika fosthom tfal

Jumejn wara li ġiet inawgurata, Dar Nazzarenu fiż-Żejtun laqgħet l-iffirmar ta’ ftehim bejn il-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali u l-Fondazzjoni Sebħ, li se jassigura għajnuna tant meħtieġa għal vittmi ta’ vjolenza domestika, inkluż tfal.Aqra aktar

Il-Gvern b’għajnuna ta’ €900,000 lill-għaqda Salesjani Don Bosco

Maebel Mehari ta’ 23 sena, immigrant mill-Eritrea huwa fost iż-żgħażagħ li qed jgħixu f’Dar Mamma Margherita. Dar imexxija mis-Salesjani Don Bosco li tilqa’ fiha żgħażagħ li għal xi raġuni ma jibqgħux jgħixu ma’ familthom.Aqra aktar

Ftehim mal-GWU se jwassal għal titjib fil-kundizzjonijiet tal-ħaddiema ta’ Residenza Malta

Ftehim kollettiv iffirmat bejn Residenza Malta u l-General Workers’ Union se jwassal għal titjib fil-kundizzjonijiet tal-ħaddiema u fis-servizz li jingħata lill-klijenti.

Dan hu l-ewwel ftehim kollettiv li ġie ffirmat fejn Residenza Malta hija l-Aġenzija li tamministra l-proċess ta’ applikazzjonijiet għall-għoti ta’ residenza skont ir-Regolamenti dwar il-Programm ta’ Residenza Permanenti ta’ Malta.Aqra aktar

Kooperazzjoni ġdida ma’ tmien Universitajiet Taljani se tagħti opportuntajiet kbar lil studenti u gradwati fit-teknoloġija

Ftehim bejn TECH.MT, l-Università ta’ Malta, u fost l-aqwa universitajiet fl-Italja, se jippermeti biex studenti li bħalissa qed jispeċjalizzaw fit-teknoloġija jkollhom opportunitajiet ta’ impjieg aħjar kif itemmu l-istudji tagħhom.Aqra aktar

Ftehim ġdid se jagħti opportunitajiet ġodda għall-istart-ups

Permezz ta’ ftehim li ġie ffirmat dalgħodu bejn il-Malta Enterpise u l-Kamra tal-Kummerċ, l-istart-ups f’pajjiżna se jingħataw sħubija mal-Kamra tal-Kummerċ li tipprovdilhom pjattaforma biex l-idea tagħhom jiżviluppawha f’intrapriża li tkompli tikber.

Dan il-ftehim li ġie ffirmat mill-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia u l-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xuereb se jkun qed jagħti opportunità wkoll biex l-intrapriżi li jkunu għadhom kemm jibdew l-operat tagħhom isaħħu l-għeruq tatgħhom.Aqra aktar

BIL-FILMAT: Ftehim għal ġustizzja effettiva

Ftehim bejn il-Korp tal-Pulizija u l-Aġenzija tal-Għajnuna Legali ser iwassal għal koperazzjoni aktar effettiva bejn iż-żewġ entitajiet.  Dan hekk kif jistipola sett ta’ regolamenti sabiex id-drittijiet tal-persuni li jkunu qegħdin jiġu arrestati, interrogati jew miġjuba quddiem il-Qorti jkunu ssalvagwardjati.

Fost l-oħrajn il-ftehim ser iwassal sabiex jiggarantixxi li l-akkużat jingħata minn tal-inqas siegħa ċans qabel ikun mixli quddiem il-Qorti sabiex jitkellem mal-Avukat tal-għajnuna legali tiegħu.  B’hekk in-nuqqas ta’ abilità li l-akkużat ikollu sabiex iħallas avukat tal-għażla tiegħu bl-ebda mod ma  jippreġudikah fil-proċess quddiem il-Qorti.

Il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis stqarr kif ir-rappreżentanza legali tal-persuna, irrelevanti mill-mezzi li jkollha huwa massimu legali li huwa rifless permezz ta’ dan il-ftehim.

Aqra aktar

Il-persuni b’diżabilità se jmissu max-xjenza bi ftehim fl-Esplora

Ftehim bejn il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija u l-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja se jwassal biex il-bini tal-Esplora u l-attrazzjonijiet li joffri dan iċ-ċentru għax-xjenza interattiva jkunu aċċessibbli għal kulħadd.

B’hekk mal-wieħed u għoxrin elf persuna li għandhom il-kartuna tad-diżabilità se jgawdu min-numru ta’ inċentivi.

Dan billi fost oħrajn, gruppi ta’ persuni b’diżabilità li jattendu fiċ-ċentri ta’ matul il-jum igawdu minn żjarat fl-Esplora u wkoll imissu max-xjenza b’mod interattiv.Aqra aktar

Send this to a friend