fondi ewropej – One News

Notifiki

Aktar aċċessibbiltà għal 3,000 bidwi permezz ta’ fondi Ewropej

B’investiment ta’ €17-il miljun f’fondi Ewropej ġiet implimentata mizura mill-Programm Rurali għal Malta, li tkopril-iżvilupp u t-titjib fl-aċċessibilità ta’ mija, ħamsa u disgħin triq rurali f’Malta u Għawdex. Dan se jkun t’għajnuna għal aktar minn tlett elef bidwi.Aqra aktar

L-ikbar allokazzjoni ta’ fondi Ewropej għal Malta

Pajjiżna se jirċievi l-akbar allokazzjoni ta’ fondi Ewropej fl-istorja tiegħu msieħeb fl-Unjoni Ewropea. Tħabbar dan ftit wara li ntlaħaq ftehim bejn il-mexxejja Ewropej fuq il-profil ta’ facebook tal-Gvern ta’ Malta.

Il-Prim Ministru Robert Abela fuq Twitter sostna li dan huwa riżulatat mill-aktar tajjeb għal Malta.

Bħalissa teżisti stennija għaċ-ċifri uffiċjali li se juru x’kien allokat għal Malta mill-ftehim fuq budget ta’ €1.82 triljun. Il-ftehim jinkludi €1.074 triljun għal budget Ewropew 2021-2027 u fond ta’ rkupru ta’ €750 biljun. Dan l-aħħar fond se jkun maqsum fi tnejn, €390 biljun f’għotjiet u €360 biljun f’self.

Iktar dettalji dwar x’se tirċievi Malta fil-ħin li ġej.

 

Jintlaħaq ftehim għal budget Ewropew u fond ta’ rkupru ta’ €1.82 triljun… riżultat tajjeb għal Malta

Il-mexxejja Ewropej laħqu ftehim fuq budget ta’ €1.82 triljun li jinkludi l-budget Ewropew għas-seba’ snin li ġejin u l-fond ta’ rkupru mill-pandemija. Fil-ħames jum ta’ taħdidiet maratona, xi kultant b’veduti ‘l bogħod minn xulxin, il-mexxejja Ewropej fil-Kunsill Ewropew laħqu ftehim.

Hekk kif ġriet l-aħbar li wara summit kruċjali li ħa fit-tul, intlaħaq ftehim, il-Prim Ministru Robert Abela kiteb fuq twitter li ntlaħaq ftehim fuq il-budget Ewropew  2021-2027 u dak ta’ rkupru. Qal li dan se jfisser riżultat tajjeb għal Malta.

Il-mexxejja Ewropej qablu fuq ftehim ta’ €1.074 triljun għal budget Ewropew 2021-2027 u l-fond ta’ €750 biljun li se jistimula l-Ewropa wara l-imxija. Dan l-aħħar fond se jkun maqsum fi tnejn, €390 biljun f’għotjiet u €360 biljun f’self.

Il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel ħabbar li ntlaħaq ftehim f’konferenza tal-aħbarijiet ftit qabel daqqu s-sitta ta’ filgħodu. “L-Ewropa hija magħquda, l-Ewropa hija b’saħħitha, għandna ftehim”, saħaq Charles Michel.

Mexxejja oħra bħal President Franċiż Emmanuel Macron qal li dan huwa jum storiku għall-Ewropa fi sfond li fl-aħħar mill-aħħar, l-istati membri qablu wara wieħed mill-itwal summits fl-istorja tal-Unjoni Ewropea. Intant il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen qalet li saru mad-disgħin siegħa ta’ negozjati iebsin iżda finalment ma nistgħux niġu akkużati li l-Ewropa m’għamlet xejn. Sostniet li jiddispjaċiha biss li ċertu nefqiet fil-budget ta’ rkupru naqsu bħal dak fil-qasam tas-saħħa.

Il-ftehim milħuq bejn il-mexxejja Ewropej qed ikun deskritt bħala rebħa storika għall-Ewropa li riedet tfendi fis-sitwazzjoni iebsa li laqtet lil ċertu pajjiżi waqt il-pandemija u l-fatt li b’riżultat ta’ BREXIT, għandek pajjiż kbir inqas bħar-Renju Unit li se jkun qed joħroġ il-flus.

Il-Ġermanja u Franza, l-aktar żewġ stati membri stati ta’ influwenza kbira fl-Unjoni Ewropea qed ikunu meqjusa li għamlu kisba kbira hekk kif finalment irnexxielhom jikkonvinċu lill-Ewropa kollha b’dan il-pjan. Oriġinarjament huma ressqu pjan ta’ €500 biljun f’għotjiet li iżda dan niżel u mar f’dak li għandu x’jaqsam ma’ self.

Pajjiżi bħall-Olanda, l-Awstrija, id-Danimarka u l-Iżvezja opponew bil-qawwa l-ammont kbir ta’ flus f’għotjiet iżda riedu li ammont sostanzjali jkun bħala self. Dan kien żvilupp li beda jnaffar pajjiżi oħra bħall-Italja u Spanja li riedu iżjed għotjiet fi flus wara li ntlaqtu sew mill-pandemija. Finalment intlaħaq il-bilanċ mixtieq hekk kif pajjiżi bħall-Italja ħadu iżjed flus f’self minn dak allokat qabel għalihom filwaqt li l-għotjiet fil-fond ta’ rkupru naqsu.

Aktar dettalji, anki dwar iċ-ċifri li jirrigwardjaw lil Malta fil-ħin li ġej iżda l-Gvern diġà indika li pajjiżna se jkun qed jirċievi l-akbar allokazzjoni ta’ fondi fl-istorja ta’ pajjiżna fl-Unjoni Ewropea.

Innovazzjoni fl-ippjanar għall-protezzjoni tal-ambjent u l-ġid tas-soċjetà permezz ta’ investiment b’fondi Ewropej

Il-proġett SIntegraM, li se tkun qed tmexxi l-Awtorità tal-Ippjanar huwa intiż biex ibiddel il-mod li bih tiġi miġbura u interpretata l-informazzjoni. Il-proġett b’investiment ta’ seba’ miljun ewro ta’ fondi Ewropjew se jikkonverti lil Malta f’ġeografija diġitali li se tkun qed tagħti informazzjoni intelliġenti fil-qasam tal-ippjanar kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar. Aqra aktar

Elf kumpanija jibbenefikaw minn €70 miljun ta’ fondi Ewropej

Aktar minn €70 miljun ta’ Fondi Ewropej, ġew investiti f’elf kumpanija f’Malta u f’Għawdex.

Waħda minnhom hija l-kumpanija Gozo Distillery.

B’investiment ta’ nofs miljun ewro, il-proġett ta’ din il-kumpanija se jissarraf f’diversi prodotti tipiċi Għawdxin, kif ukoll prodotti magħmula mill-alkoħol. Aqra aktar

BIL-FILMAT: Investiment ta’ €2 miljuni u nofs ta’ fondi Ewropej sabiex sar restawr estensiv fin-naħa t’isfel tal-Belt

Tlesta xogħol ta’ restawr estensiv fin-naħa ta’ isfel tal-Belt Valletta b’investiment ta’ żewġ miljuni u nofs f’fondi Ewropej.

Fost oħrajn ġie rrestawrat is-swar, il-Berġa tal-Baviera, House of Catalunya u sar kilometru ta’ pavimentar tul iż-żona ta’ Marsamxett.

Dan ix-xogħol isegwi dak li digà sar fuq il-Berga ta’ Aragona u l-koppla ikonika tal-Knisja tal-Karmnu.

Aqra aktar

Send this to a friend