BIL-FILMAT: Dawk fuq il-benefiċċju tal-qgħad jonqsu b’90%

Mill-elfejn u tlettax sa Lulju li għadda n-numru ta’ persuni li jiddependu fuq il-benefiċċji soċjali u l-benefiċċju tal-qgħad naqas bi tmient elef, sitt mija u ħamsa u erbgħin.

F’konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon qal li r-rata ta’ dawk li jieħdu l-benefiċċju tal-qgħad naqset b’disgħin fil-mija.

Il-Ministru Falzon għamel referenza wkoll għal ċifri notevoli ta’ tnaqqis ta’ persuni dipendenti fuq l-għajnuna soċjali mill-bidu tal-pandemija sal-lum.

Aqra aktar

Send this to a friend