Festi – One News

Notifiki

Se jaraw li jgħaqqdu banda għal wara l-qaddis

Wara li l-Kurja tal-Arċidjoċesi ta’ Malta ħabbret direttivi ġodda għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi sa tmiem din is-sena, l-għaqda każini tal-banda kienet sodisfatta li l-baned se jkollhom irwol importanti fil-pellegrinaġġi bl-istatwa tal-qaddis li se jibdew jiġu organizzati sa mill-ewwel ta’ Lulju. Aqra aktar

Fond ta’ kważi nofs miljun ser isostni l-festi Maltin

Tliet fondi importanti li bejniethom jammontaw għal €470,000 se jsostnu lill-għaqdiet tal-Festi Maltin.

Dawn il-fondi ser jibbenefikaw minnhom il-każini u soċjetajiet tal-banda, il-kmamar tan-nar kif ukoll għaqdiet tal-armar. Aqra aktar

ARA: Flok armar tal-festi jagħmlu l-maskri minħabba l-Coronavirus

Wara snin iħit l-armar tal-festa issa spiċċa iħit il-maskri li se jkunu qed jitqassmu għall-pubbliku b’xejn. Dan hekk kif id-dilettanti tal-festa tal-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel f’Ħaż-Żabbar qed iħitu ammont ta’ maskri sabiex jitqassmu liż-Żabbarin waqt l-imxija tal-Coronavirus. Il-każin beda jqassam xi mkatar tal-festa li jistgħu jintlibsu bħala maskra u d-domanda kienet kbira ħafna. Aqra aktar

Il-Festi mxandra fuq l-istazzjon ONE

Wara nuqqas ta’ diversi snin, l-istazzjon ONE reġa’ beda jxandar u jwassal il-festi madwar il-lokalitajiet Maltin u Għawdxin lit-telespettaturi bil-programm Mill-Festa li jixxandar il-Ħadd filgħaxija.

Il-programm se jxandar ukoll festi li jsiru matul il-ġimgħa.Aqra aktar

Il-poplu Malti u Għawdxi jagħti aktar minn €9.9 miljun f’donazzjonijiet waqt maratoni fil-Festi

Il-festi tal-Milied u l-Ewwel tas-Sena għal darb’oħra ħarġu fid-deher il-ġenerożità kbira tal-poplu Malti u Għawdxi. Fuq medda ta’ ftit anqas minn erba’ ġimgħat bejn id-9 ta’ Diċembru u l-1 ta’ Jannar, ingħataw kważi €9.9 miljun f’għadd ta’ maratoni li ttellgħu għall-karità u għall-partiti poltiċi. Dan ifisser li meta mqabbel mal-kampanji li saru fl-2017, inġabru aktar minn €1.3 miljun.Aqra aktar

Tweġġax lilek innifsek jew lil dawk li jħobbuk; tixrobx u ssuq illejla

Illejla b’mod partikolari, bosta jaraw fejn se jmorru jiċċelebraw it-tmiem ta’ sena oħra u l-bidu ta’ kapitlu ġdid tal-ħajja. Illejla bosta jisimgħu il-frażi “suq bilmod” jew “tixrobx u ssuq” qabel ma nitilqu ‘l barra mid-dar biex ingawdu dan il-lejl emozzjonali mal-għeżież tagħna.

Veru, malli nisimgħu dawn il-frażijiet, jew neqilbu għajnejna, jew ma nagħtuhomx widen. Kull sewwieq għandu d-dmir ikun jaf li l-limitu legali għal-livell ta’ alkoħol massimu fid-demm waqt is-sewqan f’Malta huwa ta’ 0.08g. Iżda bosta sewwieqa jaħsbu li jekk ma tixrobx aktar minn dan il-limitu, allura ma jkunux f’periklu.Aqra aktar

BIL-FILMAT: “Le Grazzi, se nsuq”

“No thanks, I’m driving”. “Le grazzi, se nsuq.” Messaġġ skjett iżda ċar ta’ kampanja kontra x-xorb u s-sewqan.

F’konferenza tal-aħbarijiet fil-bidu ta’ xahar li matulu jiżdiedu l-okkażjonijiet tax-xorb minħabba l-festi, ġiet ikkwotata statistika li turi kif is-sena li għaddiet, f’pajjiżna mietu sbatax-il persuna f’ inċidenti tat-traffiku.Aqra aktar

Ix-Xagħrin jiċċelebraw il-45 sena mill-Inkurunazzjoni

Il-poplu tar-raħal pittoresk tax-Xagħra Għawdex iċċelebra il-45 sena mindu l-istatwa titulari tal-Bambina ġiet inkurunata b’kuruna tad-deheb.

Kien propju t-2 ta’ Settembru 1973 meta x-Xagħrin ħarġu minn djarhom bi ħġarhom biex jixhdu dan il-mument memorbali.

L-Isqof mibki Nikol Cauchi kien il-protagonist li poġġa l-kuruna tad-deheb fuq ras il-Bambina.Aqra aktar

Kunċert mill-Għaqda Korali u Orkestrali Maria Bambina fil-Mellieħa

L-Għaqda Korali u Orkestrali Maria Bambina A.D.1947 tal-Mellieħa se tkun qed ittella’ l-kunċert annwali tagħha fl-okkażżjoni tal-festa ta’ Marija Bambina nhar is-Sibt 1 ta’ Settembru fit-20.00 fil-pjazza tal-Parroċċa tal-Mellieħa. Dan il-kunċert se jkun mżewwaq b’diversi tipi ta’ mużika, minn stil klassiku sa dak modern, li se jolqot l-gosti ta’ kulħadd. Aqra aktar

Send this to a friend