Statistika uffiċjali turi li s-sena li għaddiet id-dħul tal-familji żdied b’€675

Statistika maħruġa mill-uffiċċju nazzjonali tal-istatistika turi li s-sena li għaddiet id-dħul disponnibbli tal-familji Maltin u Għawdxin żdied għal ftit aktar minn tmienja u għoxrin elf u ħames mitt ewro.Aqra aktar

Il-moratorju jagħti nifs fuq il-ħlas ta’ €1.27 biljun

Eluf ta’ familji u negozji ngħataw nifs ta’ biljun u mitejn u sebgħin miljun ewro fuq ħlasijiet fi djun s’issa wara li l-Gvern, permezz tal-Bank Ċentrali ordna moratorju għall-perjodu minimu ta’ 6 xhur. Aqra aktar

Send this to a friend