facebook – Page 5 – One News

Notifiki

Koppja tingħata kumpens ta’ €30,000 wara malafama fuq Facebook

Koppja Irlandiża ingħatat kumpens ta’ €30,000 wara li l-ġar tagħhom għamlilhom ħsara fuq Facebook.

Anthony Downes kiteb posts foloz dwar Patricia Barnett u r-raġel tagħha Paddy Murphy, għall-ebda raġuni partikolari. Il-koppja ressqu każ ta’ defamazzjoni fil-qorti ċivili ta’ Letterkenny Circuit. Downes, li ma deherx fil-qorti, ammetta l-azzjonijiet tiegħu u qabel li jagħmel apoloġija bla riżervi lill-koppja.

Patricia Barnett, tabiba tas-saqajn, qalet li bilkemm tafu u li ma tistax tifhem għala infexx jattakka lilha u lin-negozju tagħha fuq numru ta’ paġni fuq Facebook. Downed akkuża lir-raġel tat-tabiba li kellu relazzjoni ma mara oħra, u li ddeskriva lilha bħala mara li għandha piż żejjed u li l-eżerċizzju li qed tagħmel mhux jaħdem.

Aqra aktar

Tfal Maltin taħt l-età fuq Facebook

Is-sit soċjali Facebook sar ħaġa komuni fost iż-żgħażagħ. Sa minn età zgħira t-tfal qed ikunu jridu joħolqu profil fuq facebook. Fil-fatt f’Malta sebgħa u erbgħin fil-mija tat-tfal fl-iskejjel primarji għandhom profil fuq facebook minkejja li għadhom taħt l-età.

Aqra aktar

Facebook: Iċ-ċimiterju diġitali li qed jikber

In-numru tal-mejtin fuq Facebook qed jogħla b’mod allarmanti. Dan hekk kif sas-sena 2012, tmien snin biss wara li tnediet din il-pjattaforma, madwar 30 miljun persuna li kellha profil fuq Facebook b’xi mod jew ieħor kienet mietet. Dak in-numru kiber ferm iktar minn dak iż-żmien ‘l hawn, hekk kif estimi juru li madwar 8,000 persuna li tagħmel użu minn Facebook tmut kull ġurnata.

Aqra aktar

It-telfa ħabta u sabta ta’ ħabib

“Ser tibqa’ mfakkar għad-delizzju tiegħek tal-fotografija u r-ritratti sbieħ li kont tieħu. Aħbar li qatt ma kont nistenna. Kont nitgħaxxaq bir-ritratti li kont tieħu u l-messaġġi ta’ inspirazzjoni li kont tikteb ta’ kull filgħodu. Tlifna ħabib.”

Dawn huma wħud mill-messaġġi li tħallew fuq il-profil tas-sit soċjali ta’ Facebook ta’ Jason Muscat. Fotografu Malti, li kien maħbub minn ħafna kemm għall-karattru tiegħu u kif ukoll għax-xogħol ta’ fotografija li kien jieħu.

Aqra aktar

Iżżur lil sidha għall-aħħar tislima

Meta Ryan Jessen, raġel ta’ 33 sena, ħalla d-dinja x-xahar li għadda wara emorraġija fil-moħħ, l-istaff tal-isptar fi Florida fl-Istati Uniti aċċettaw xewqa mhux tas-soltu tal-familjari ta’ Ryan.

“L-isptar aċċetta li nieħdu lill-kelba ta’ ħijja tarah għall-aħħar darba biex tagħtih l-aħħar tislima, dan biex tkun taf għalfejn sidha qatt ma rritorna lura d-dar. Jekk tafu lil ħijja, tafu sew kemm kien iħobbha,” qalet oħt Ryan, Michelle, fuq il-profil tagħha tas-sit soċjali Facebook.

Aqra aktar

Ir-Repubblika għandha facebook

Jum ir-Repubblika ta’ Malta qed jitfakkar billi din l-istorja terġa’ tinħoloq għad-dinja tal-lum. Filwaqt li t-twelid tar-repubblika tagħna kien mument partikolari fiż-żmien, ikkaratterizzat minn nies jinteraġixxu direttament bejniethom, illum, in-nies jiltaqgħu kontinwament permezz tal-internet, b’mod partikolari fuq Facebook. Huwa stmat li Facebook huwa l-iktar mezz ta’ komunikazzjoni soċjali użat f’Malta.
Aqra aktar

Meta Facebook QATEL ħafna nies

Anomalija fuq Facebook, dik magħrufa bħala ‘bug’ wasslet biex ħafna persuni kienu immarkati mejta fuq il-ħajt virtwali tagħhom…dak li nafuh bħala l-‘wall’.

L-iżball seħħ nhar il-Ġimgħa, meta s-sit soċjali tella’ banner li sab ruħu fuq walls ta’ dawk li suppost ħallew din id-dinja. Il-problema hi li ħafna minn dawn in-nies għadhom ħajjin…tant li ħafna minnhom kitbu fuq Facebook stess biex ħadd ma jinkwieta, jikkonermaw li għadhom fostna f’din id-dinja.

“Kien żball terribbli li issa tranġa” qal kelliem għal Facebook, filwaqt il skuża ruħu f’isem il-kumpanija.

Aqra aktar

Tal-Malti dispjaċuti li ‘Zuckerberg’ ma kkonsultahomx

Il-Professur Ray Fabri, lingwista u President tal-Kunsill tal-Malti, qal li jħossu dispjaċut li l-Kunsill tal-Malti ma kienx ikkonsultat meta Facebook ġie biex fassal il-verżjoni tiegħu bil-Malti. Kien fl-aħħar jiem li l-moħħ wara Facebook, Mark Zuckerberg, ħabbar li l-Facebook kien se jkun b’iktar lingwi, fosthom bil-Malti.

Fil-programm Pjazza, il-Professur Fabri żied li din mhux l-ewwel darba li ġrat u kien hemm drabi fejn ir-riżultati kienu diżatrużi. “Ma konniex nafu biha qabel. Sirt naf biha mill-gazzetti.

Aqra aktar

Int tuża Facebook biex tiddeċiedi x’se tixtri?

Kumpanija privata f’kollaborazzjoni mal-Università ta’ Malta wettqet stħarriġ dwar l-użu tal-media soċjali u kif dan jaffetwa l-mod li bih konsumaturi jiddeċiedu x’se jixtru.

Dan jgħin negozji Maltin jifhmu aħjar dwar kif jippreżentaw il-prodott tagħhom.

Jirriżulta li minn kull erbgħa minuti online, minuta minnhom tkun dedikata għal networking soċjali. 99% tal-Maltin jaċċessaw social media (bħal Facebook u Twitter) kuljum, u 56% aktarx jixtru ditti li jkunu segwew fuq dawn il-mezzi. 67% jirreferu għas-social media b’mod regolari biex jiġrbu informazzjoni dwar prodotti jew servizzi, qabel jixtru xi ħaġa.

 

 

 

Send this to a friend