Evarist Bartolo – Page 7 – One News

Notifiki

L-istandards se jibqgħu l-istess għal kulħadd

L-impenn tal-Partit Laburista li jagħti serħan il-moħħ lill-għalliema u l-LSAs li huma supply se jkun implimentat bil-ħsieb li ssir ġustizzja u fl-implimentazzjoni tal-propsota mhu se jinħolqu ebda inġustizji ġodda.

Bil-livelli għal dawk li jridu jidħlu għal vokazzjoni ta’ għalliem se jibqgħu l-istess.

Aqra aktar

Il-piż tal-basktijiet, il-homework u s-sillabu fost il-wegħdi tal-Partit Laburista

“F’dawn l-erbà snin dan il-Gvern bena fuq il-pedamenti li kien hemm fis-sistema edukattiva, iżda għamilna qabża kbira fil-kwalità, mhux biss fil-qasam infrastrutturali iżda ukoll fl-esperjenza edukattiva”  – Joseph Muscat

Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat f’konferenza tal-aħbarijiet li matula flimkien mal-Ministru għall-edukazzjoni Evarist Bartolo ġiet spjegata fid-detall il-viżjoni tal-Partit Laburista fil-qasam edukattiv.

Joseph Muscat spjega li f’dawn l-erbà snin saret revoluzzjoni silenzjuża b’numru ta’ inizjattivi li waslu biex jagħmlu differenza kbira fil-ħajja tat-tfal. Fost oħrajn is-sistema ta’ co-education li fi kliem il-Prim Ministru ħalliet riżultati pjuttost tajbin fejn subien u bniet qegħdin jitgħallmu flimkien.

Aqra aktar

Boroż ta’ studju għal studenti li jridu jiksbu Masters jew Dottorat

Dalgħodu tnediet sejħa għall-iskema Endeavour Scholarship li se tkun twassal biex studenti jibbenefikaw minn għajnuna finanzjarja biex ikomplu l-istudji tagħhom f’livell ta’ Masters u Dottorat. Għal din is-sejħa ġew allokati €1.6 miljun minn fondi Ewropej. L-applikazzjonijiet se jiftħu l-ġimgħa d-dieħla għal xahar u wieħed jista’ japplika fuq www.myscholarship.gov.mt.

Il-fondi Ewropej se jkunu qed jiffinanzjaw ir-riċerka ta’ studenti dwar suġġetti li huma ta’ interess għall-Unjoni Ewropea filwaqt li studenti oħra li jixtiequ jagħmlu r-riċerka tagħhom fuq suġġetti differenti se jiġu finanzjati mill-Gvern.

Aqra aktar

L-iskola Iżlamika mhux se tagħlaq

Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal fil-Parlament li l-iskola Iżlamika ‘Mariam Al Batool’, l-unika skola Iżlamika f’Malta, se tkompli topera u toffri edukazzjoni lit-tfal fil-livell ta’ kindergarden u l-livell primarju.

Meta wieġeb mistoqsija tad-deputat nazzjonalista Carm Mifsud Bonnici, il-Ministru Bartolo qal li madankollu, l-istudenti tal-middle-school u tas-sekondarja se jkollhjom imorru fi skejjel oħra għax l-ispazju fil-kumpless preżenti huwa żgħir wisq.

Huwa spjega li l-komunità li tmexxi din l-iskola marret għand il-gvern preżenti u qaltlu li l-ispazju tal-iskola sar żgħir wisq.

Aqra aktar

Aktar studenti mitluba MA JERSQUX LEJN L-ISKOLA

L-ammont ta’ studenti li ġew excluded mill-iskejjel tal-Istat tul din is-sena skolastika, li għadha ma spiċċatx, huwa ogħla mill-ammont li kienu excluded fis-sentejn ta’ qabel.

Fost ir-raġunijiet li għalihom ġew excluded, b’mod ġenerali, kien hemm minħabba ġlied, bullying, kliem dispreġġjattiv, ħażin jew oxxen, nuqqas ta’ rispett lejn l-iskola, ksur tar-regolamenti tal-iskola, ksur tar-regoli ta’ dixxiplina, tħarbit ta’ lezzjonijiet u tal-programm edukattiv tagħhom u ta’ sħabhom l-istudenti, użu mhux proprju ta’ apparat ta’ sigurtà u mġiba ħażina u/jew agressiva.

Din l-informazzjoni ngħatat fil-Parlament, meta l-Ministru għall-Edukazzjoni. Dan qal li n-numru ta’ studenti li ġew excluded mill-iskola fl-iskejjel tal-Istat mis-sena skolastika 2014-15 sal-lum kien hekk: 

Aqra aktar

Mill-2001 iggradwaw 29,030 student mill-MCAST

Mis-sena 2001, minn meta twaqqfet l-MCAST, iggradwaw 29,030 student. Ammont li hu bbażat fuq korsijiet diversi li jvarjaw mill-ewwel livell sas-sitt livell u kif ukoll korsijiet li jissejħu “Pathway course to Independent Living’ u oħrajn li jwasslu għall-kwalifiki internazzjonali tal-Avjazzjoni jew Marittimu.

Aqra aktar

Miljuni allokati għat-taħriġ tal-ħaddiema

B’nefqa ta’ miljun ewro, Jobsplus se tkun qed toffri l-iskema Training Pays Scheme. Skema li se tkun qed toffri l-opportunità lil numru ta’ individwi li jixtiequ jkabbru l-ħiliet edukattivi tagħhom b’taħriġ vokazzjonali. Dan il-proġett huwa parti minn proġett Ewropew, Training for Employment Project.

Aqra aktar

Gidba li t-tfal kollha se jibdew jitgħallmu l-Islam

Hija impressjoni żbaljata dik li nxterdet fost xi wħud li t-tfal kollha fl-iskejjel Maltin se jibdew jitgħallmu l-Islam. Qal dan il-Ministru għall-Edukazzjoni, Evarist Bartolo, li uża l-facebook biex jiċċara għidut li nxterrdu.

“Ejja niċċaraw l-affarijiet dwar tagħlim tar-reliġjonijiet fl-iskejjel. Bħalissa għandna t-tagħlim tar-reliġjon Kattolika u tal-etika għal dawk li jagħżlu li ma jieħdux tagħlim tar-reliġjon Kattolika.”

Aqra aktar

Send this to a friend