Evarist Bartolo – One News

Minn għada studenti tas-sekondarja jżanżnu laboratorji ġodda b’nefqa ta’ €10 miljun

Waqt li l-Erbgħa filgħodu eluf ta’ tfal Maltin u Għawdxin mistennija lura fuq il-bank tal-iskola, madwar 60% tal-istudenti li jattendu skejjel sekondarji se jkunu jistgħu jibdew jagħmlu użu minn laboratorji ġodda li fihom se jibdew jitgħallmu suġġetti vokazzjonali jew tgħallim applikat.

Dawn il-laboratorji saru b’investiment ta’ 10 miljun ewro.  Il-ministru għall-edukazzjoni Evarist Bartolo stqarr li dan il-programm bl-isem ‘ Il-vjaġġ tiegħi’ se joffri pjan ta’ suġġetti vokazzjonali u se joffri edukazzjoni iżjed ħolistika lill-istudenti Maltin.

Il-Ministru Bartolo stqarr li “Se nkunu qed nippreparaw lit-tfal tagħna, liż-żgħażagħ tagħna aħjar, kemm fl-għerf tagħhom, li jiksbu, kemm fil-ħiliet biex imbgħad japplikaw dak l-għerf u kemm fil-qalb tajba tagħhom biex dak li jagħmlu, jagħmluh għal ġid tagħhom infushom u tal-oħrajn”. 

Il-Ministru Bartolo spjega li tul is-sajf sar investiment ta’ ħames Miljun ewro f’xogħlijiet differenti fl-iskejjel madwar Malta u Għawdex sabiex dawn ikunu lesti għas-sena skolastika ġdida.

Saħaq li filwaqt li bosta skejjel mhux jagħlqu l-bibien tagħhom għat-tfal fis-sajf minħabba skola sajf xorta saru bosta xogħlijiet ta’ tisbieħ u manutenzjoni.  Dan filwaqt li saħaq kif għad hemm xogħol kbir xi jsir kemm fi skejjel eżistenti kif ukoll oħrajn ġodda li qed jinbnew.

Il-bidu tas-sena skolastika l-ġdida tfisser ukoll li eluf ta’ familji se jiffrankaw mas-700 ewro oħra permezz tal-iskema tat-trasport b’xejn għall-istudenti.  Skema li din is-sena rat żieda qawwija fl-applikazzjonijet mill-ġenituri u mis-sidien tal-vannijiet b’dawn tal-aħħar jitilgħu għal mitejn u ħamsin minn 18 is-sena l-oħra.

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni qed jistma żieda wkoll fl-istudenti mill-25 elf li użawh fis-sena skolastika li għaddiet.

Għal dan is-servizz, il-Gvern mistenni jonfoq 27 miljun ewro, 2 miljun ewro aktar mis-sena l-oħra.

Il-Ministru Bartolo tenna li “ Għandu benefiċċji għat-tfal, għandu benefiċċji għal ġenituri finanzjarji, għax dawn nikkalkolaw li qed jiffrankaw madwar 700 ewro fis-sena fuq kull tifel u tifla li jużaw dan is-servizz.  Benefiċċju wkoll fit-toroq għaliex ikun hawn inqas karozzi privati inqas tniġġis biex it-tfal jaslu fl-iskola”.

Il-Ministru Bartolo awgura lil istudenti sena skolastika produttiva filwaqt li appella sabiex il-ġenituri, l-edukaturi u l-iskejjel jaħdmu id f’id għall-ġid tat-tfal.

Rajt suwiċidji u familji jitkissru

 

Flimkien għal saħħa mentali aħjar.

Dan kien il-messaġġ ewlieni waqt l-ewwel konferenza nazzjonali organizzata minn dan l-uffiċċju tal-President ta’ Malta li matulha saret diskussjoni wiesgħa anki fuq l-aspett uman ta’ din l-isfida li kulma jmur qiegħda titla’ aktar fuq l-aġenda tal-pajjiż. Aqra aktar

Malta tospita konferenza bil-għan li tiffaċilita t-tranżizzjoni bejn edukazzjoni u xogħol

Qed issir ħidma biex  titnaqqas id-differenza bejn it-tagħlim fuq il-bank tal-iskola u d-dinja tax-xogħol. Fil-konferneza STEM High-level Event 2019, li qed issir f’pajjiżna, qed jiġu diskussi d-diffikultajiet tar-riżors uman li jsibu ċertu setturi.

F’Malta, is-settur tat-trasport, huwa fost l-aktar li qed jaffaċċja problemi ta’ nuqqas ta’ professjonisti. Il-konferenza li qed titratta s-suġġetti: tax-xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematika, u li fiha qed jieħdu sehem bosta ministri tal-edukazzjoni, kumpaniji privati, għalliema u ċentri tax-xjenza qed tindirizza l-problema komuni madwar l-istati membri tal-Unjoni Ewropea ta’ nuqqas ta’ ħaddiema bil-ħiliet tal-erba’ suġġetti.Aqra aktar

Send this to a friend