enerġija – One News

Notifiki

BIL-FILMAT: Ryan Callus imur fuq ix-xandir u jgħid lil Miriam Dalli li jitħassarha 

Fil-programm XTRA preżentat minn Saviour Balzan fuq ix-xandir nazzjonali kien diskuss il-qasam tal-enerġija u fil-bidu tal-programm, id-deputat Nazzjonalista Ryan Callus ħareġ jgħid li hu jitħassar lill-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli.Aqra aktar

BIL-FILMAT: L-Ispeaker jiddeċiedi kontra l-Oppożizzjoni li riedet iġġib l-Awditur Ġenerali bħala skrivan

Deċiżjoni tal-Ispeaker f’seduta parlamentari t-Tnejn filgħaxija tat raġun lil Gvern u warbet l-argument tal-Oppożizzjoni dwar talba li għamlet l-Oppożizzjoni f’laqgħa tal-kumitat parlamentari għall-kontijiet pubbliċi li kienet qed tiddiskuti l-kuntratt tal-Electrogas nhar l-Erbgħa filgħaxija.Aqra aktar

Kien meħtieġ li jkollna sors ieħor tal-enerġija” – mill-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali dwar il-kuntratt tal-Electrogas

Il-kumitat parlamentari għall-kontijiet pubbliċi kompla jiddiskuti l-kuntratt tal-Electrogas fejn taw ix-xhieda tagħhom rappreżentanti mill-Uffiċju tal-Awditur Ġenerali fosthom l-Awditur Ġenerali nnifsu Charles Deguara.Aqra aktar

Titnieda skema ta’ batteriji għal sistema ta’ pannelli li jaħżnu l-enerġija u tintuża skont il-bżonn

Skema ġdida ser tgħin lil dawk li diġà nvestew f’sistema ta’ pannelli fotovoltajiċi sabiex issa jinvestu f’sistema ta’ batteriji sabiex ikunu jistgħu iżommu l-enerġija ġġenerata u jużawha skont il-bżonn.Aqra aktar

Malta fit-32 post minn 166 pajjiż f’indiċi dwar il-faqar, l-enerġija, ix-xogħol u l-edukazzjoni

Malta ġiet klassifikata fit-tnejn u tletin post minn fost mija u sitta u sittin pajjiż b’total ta’ sitta u sebgħin punt, f’indiċi li jevalwa l-membri kollha tan-Nazzjonijiet Magħquda u l-implimentazzjoni ta’ numru ta’ miri f’diversi oqsma. Aqra aktar

Il-pandemija Covid-19 uriet il-ħtieġa għal investiment akbar f’soluzzjoijiet ta’ enerġija nadifa

Il-Ministru għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma Michael Farrugia qal li l-pandemija Covid-19 għamlet iktar evidenti l-ħtieġa għal aktar investimenti f’soluzzjonijiet ta’ enerġija aktar nadifa u effiċjenti. Waqt il-Konferenza Informali ta’ Livell Għoli għall-Ministri tal-Enerġija, il-Ministru Farrugia saħaq fuq l-importanza tal-miżuri biex jonqos il-konsum tal-enerġija, speċjalment fis-settur tat-trasport, għandhom ikunu appoġġati bħala parti mill-proċess ta’ rkupru biex jiġi żgurat li l-intensità tal-enerġija f’ċerti setturi tkompli tonqos. Aqra aktar

Send this to a friend