Edward Scicluna – Page 4 – One News

Notifiki

Western Union Business Solutions tiċċelebra l-ftuħ ta’ uffiċċju ġdid

 

Il-Ministru tal-Finanzi, il-Professur Edward Scicluna, illum inawgura l-uffiċċju l-ġdid ta’ Western Union Business Solutions fil-W Business Centre f’Birkirkara. Bħala wieħed mill-fornituri ewlenin fid-dinja ta’ ħlasijiet tan-negozju cross-border, Western Union Business Solutions jgħin lin-negozji ta’ kull daqs sabiex dawn jamministraw il-pagamenti internazzjonali tagħhom l-fluss ta’ flushom.Aqra aktar

Valletta 2018 u 100 Women in Finance Jorganizzaw Ikla ta’ Wara Nofsinhar Għal Jum il-Mara

Il-Fondazzjoni Valletta 2018 flimkien ma’ 100 Women in Finance organizzaw ikla ta’ wara nofsinhar taħt il-Patroċinju tal-E.T. il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca, fil-Palazz tal-Granmastru.

Il-mistiedna tal-unur kienet HRH il-Kontessa ta’ Wessex GCVO. Din saret fl-okkażżjoni ta’ Jum il-Mara, fit-8 ta’ Marzu.

Aktar minn 150 persuna attendew fosthom nisa fin-negozju u l-finanzi, awtoritajiet governattivi, ħaddiema taċ-ċivil u politiċi nisa miż-żewġ naħat tal-kamra.

Aqra aktar

Kien imiss lil Fitch

Kien imiss lil Fitch li tkun it-tielet aġenzija ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu li tagħti riżultat b’saħħtu lil pajjiżna. Wara l-upgrades ta’ Moody’s u d-DBRS Fitch żammet ir-rating ta’ Malta f’livell A+. Livell li pajjiżna tela’ għalih is-sena li għaddiet. Fost oħrajn Fitch semmiet l-importanza tal-governanza tajba u kif anke hawn Malta kisbet riżultati b’saħħithom. Intqal li r-riżultati huma indikazzjoni ta’ rule of law b’saħħitha u gvern effettiv. Meta rreaġixxa għal dan il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna kellu kliem ta’ sodisfazzjon. Anke għax l-aġenzija indipendenti qed tbassar li l-eokonomija Maltija se tibqa’ tkun iktar b’saħħitha minn ta’ oħrajn fl-istess livell. Ir-rata ta’ 7.2% fit-tkabbir ekonomiku kienet marbuta wkoll mal-esportazzjoni tas-servizzi.

Fitch tbassar ukoll li Malta se jibqa’ jkollha surplus. Din is-sena dan is-surplus mistenni jkun ta’ 1.5%. Filwaqt li kien innutat ukoll kif id-dejn ta’ pajjiżna qed jonqos. Fitch tinnota s-settur bankarju b’saħħtu f’Malta, il-fatt li għandna qgħad baxx u l-fatt li r-rata ta’ inflazzjoni kienet iżgħar, inqas minn ta’ pajjiżi oħra fl-istess kategorija.

“Malta pajjiż interessanti li għandu ħafna x’joffri” – Edward Scicluna

F’konferenza b’reazzjoni għat-titjib fit-tbassir ta’ żewġ aġenziji ta’ kreditu internazzjonali dwar pajjiżna, il-Ministru tal-Finanzi l-Professur Edward Scicluna, tkellem dwar żewġ fatturi li wasslu biex l-aġenziji għollew ir-rating tal-ekonomija ta’ pajjiżna.

Il-Ministru nnota kif pajjiżna wiret mażra m’għonqu minħabba d-dejn u l-garanziji tal-Gvern li ħalliet warajha amministrazzjoni preċedenti.

Mażra li iżda, bit-tkabbir ekonomiku u l-għaqal fit-tmexxija tal-Gvern, kull ma jmur qed tonqos; biex il-pajjiż ikun jista’ jimxi ’l quddiem b’kunfidenza.Aqra aktar

Il-Gvern ikompli jsaħħaħ is-settur tas-servizzi finanzjarji

Bil-għan li s-settur tas-servizzi finanzjarji f’Malta jkompli jissaħħaħ, il-Gvern qed jieħu u se jkompli jieħu azzjonijiet biex jiżgura li r-reputazzjoni ta’ pajjiżna tkun waħda ta’ ġurisdizzjoni serja u kompettiva.

Meta kien qed jindirizza konferenza li tiġi organizzata kull sena mill-Istitut tal-Professjonisti fis-Servizzi Finanzjarji, il-Ministru tal-Finanzi l-Professur Edward Scicluna tkellem dwar it-twaqqif ta’ unit ġdid biex jikkordina aħjar ix-xogħol ta’ istituzzjonijiet bħall-FIAU u l-Bank Ċentrali.

Dan il-unit se jkun qed jiffoka wkoll fuq l-identifikazzjoni tar-riskji f’pajjiżna fis-settur.

Għamilna lista ta’ 50 azzjonijiet li jridu jiġu mwettqa matul dawn it-tliet snin u dan il-unit se jkun qed itwettaqhom ħalli b’hekk pajjiżna imma jkompli juri kif  l-affarijiet qed jeħodhom bis-serjeta kif dejjem ħadnihom saħaq il-Ministru Edward Scicluna.

Malta tibqa’ waħda mill-ekonomiji li qed jikbru malajr fl-Ewropa – IMF

Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna jilqa’ l-Artikolu IV Konklussiv tal-IMF (International Monetary Fund) liema artiklu jiddikjara li l-politika prudenti u riformi strutturali avvanzati kkontribwew għall-tisħiħ tas-settur privat u pubbliku, ħolqien t’ impjiegi stabbli filwaqt li naqqas il-qgħad għal livelli l-aktar baxxi storikament.

Barra minn hekk, il-Gvern huwa mistenni li jaqbeż il-mira tal-baġit tal-2017.

L-IMF ikkonferma li Malta qed tgawdi minn tkabbir ekonomiku b’saħħtu u tibqa’ waħda mill-ekonomiji l-aktar b’saħħithom fl-Ewropa.

Aġġornat: Malta hija fost l-aktar pajjiżi konformi mal-leġislazzjoni tat-taxxi – Edward Scicluna

Stħarriġ tal-Organizzazzjoni għall-Koperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp l-OECD fost mija u erbgħin pajjiż ikkonferma li Malta hija fost l-aktar pajjiżi konformi dwar il-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa, il-frodi u l-ħasil ta’ flus.

Din il-konferma waslet f’anqas minn xahrejn mindu l-kumitat PANA kkonferma li s-sistema ta’ taxxa f’Malta hija skont ir-regoli tal-Unjoni Ewopea u l-istandards tal-OECD.

Aqra aktar

Send this to a friend