Edukazzjoni – Page 8 – One News

“Kieku ma kontx hemm inti, forsi llum m’għadniex hawnhekk” – Għalliema

L-għalliema huma parti fundamentali mhux biss ta’ ħajjitna iżda anke tat-tfal tagħna. Ta’ kuljum fil-klassi tal-iskola jgħaddu l-edukazzjoni lit-tfal, liż-żgħażagħ u lil adulti. Iżda x-xogħol tal-għalliema ma jieqafx mat-tokki li t-tfal jitilqu mill-klassi, hemm ħidma oħra li xi kultant wieħed ma jkunx jaf li qed issir. F’dan il-filmat, l-għalliema stess esprimew is-sens ta’ sodisfazzjon li ttihom din il-kariga. Fost oħrajn tkelmet dwar ittra partikolari, l-għalliema Angel Mizzi.

Aqra aktar

WEGĦDA: Internet b’xejn u study leave għall-istudenti… dawk apprentisti jitħallsu aktar

Wara li Gvern Laburista poġġa fiċ-ċentru tiegħu l-Edukazzjoni, fil-ħames snin li ġejjin qed iwiegħed li se jkompli jwettaq aktar proposti biex l-edukazzjoni għolja tkompli mixja ‘l quddiem. Wegħdi li se jkunu qed igawdu minnhom l-istudenti. Il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat flimkien mal-Ministru Evarist Bartolo u l-kandidata Nikita Zammit Alamango taw elenku tal-viżjoni tal-Partit Laburista għal dan is-settur.

Il-Prim Ministru tenna li r-riżultati fil-qasam tal-edukazzjoni x-xogħol ma ġewx b’kumbinazzjoni iżda ġew b’ħidma bla heda biex llum għandna rekord fin-numru ta’ nies li jaħdmu, l-inqas rata ta’ qgħad u edukazzjoni li qed tipprepara l-istudenti għad-dinja tax-xogħol.

Il-Mexxej Laburista għamel referenza għal dak li sar filwaqt li spjega fid-dettall dak li se jkun qed isir biex l-istudenti jkollhom esperjenza edukattiva aqwa. Huwa spjega kif l-ewwel problema li sab wara amministrazzjoni preċedenti kienet li l-Università ma kelliex biex tħallas il-pagi ta’ Marzu u għalhekk Gvern Laburista irdoppja l-flus għall-Università biex toffri edukazzjoni għolja tal-aqwa livell.

B’referenza għall-MCAST, Joseph Muscat qal li l-konferenza tal-aħbarijiet saret f’din l-istituzzjoni għaliex Gvern Laburisa ma jaqbilx ma min jagħti grad l-istituzzjonijiet iżda se jkompli jaħdem biex istituzzjonijiet bħall-MCAST jibqħu tal-ogħla livell.

Iżda Gvern Laburista taħt it-tmexxija ta’ Joseph Muscat mhux biss investa fl-istituzzjonijiet edukattivi iżda investa fl-istudent, dan b’referenza għall-istipendju li taħt din l-amministrazzjoni beda jingħata ukoll lil dawk l-istudenti li jirrepetu sena, miżura li fi kliem il-Mexxej Laburista kellha effett straordinarja għaliex dawn l-istudenti ma kienux se jkompli l-istudji li kieku ma ngħatawx dan l-istipendju.

Aqra aktar

Il-Prim Ministru jitkellem dwar id-disa’ jum tal-kampanja

Għad-disa’ jum tal-kampanja, permezz ta’ Facebok Live, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar kif illum hi l-ġurnata li fiha ġie diskuss il-qasam tal-edukazzjoni u l-aktar dwar it-tfal.

Muscat qal kif illum il-Partit Laburista tkellem dwar il-piż tal-basktijeit, fejn iridu jimmiraw li l-basktijiet tal-istudenti ma jkunux tqal, u kif ukoll dwar kif se jkunu qed jaslu l-iskola t-tfal, fejn kull tifel u tifla se tkun qed tingħata trasport b’xejn irrispettivament liema skola jattendu. Dan it-trasport se jkunu qed ikollu wkol superviżjoni.

Aqra aktar

Il-piż tal-basktijiet, il-homework u s-sillabu fost il-wegħdi tal-Partit Laburista

“F’dawn l-erbà snin dan il-Gvern bena fuq il-pedamenti li kien hemm fis-sistema edukattiva, iżda għamilna qabża kbira fil-kwalità, mhux biss fil-qasam infrastrutturali iżda ukoll fl-esperjenza edukattiva”  – Joseph Muscat

Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat f’konferenza tal-aħbarijiet li matula flimkien mal-Ministru għall-edukazzjoni Evarist Bartolo ġiet spjegata fid-detall il-viżjoni tal-Partit Laburista fil-qasam edukattiv.

Joseph Muscat spjega li f’dawn l-erbà snin saret revoluzzjoni silenzjuża b’numru ta’ inizjattivi li waslu biex jagħmlu differenza kbira fil-ħajja tat-tfal. Fost oħrajn is-sistema ta’ co-education li fi kliem il-Prim Ministru ħalliet riżultati pjuttost tajbin fejn subien u bniet qegħdin jitgħallmu flimkien.

Aqra aktar

Żieda fl-istudenti tal-mediċina

Fl-aħħar sitt snin l-istudenti tal-mediċina fl-Università ta’ Malta żdiedu b’mod konsiderevoli. Ta kontribut kbir ukoll lejn din iż-żieda l-ammont ta’ studenti barranin. F’din is-sena skolastika hemm 808 studenti tal-mediċina meta fis-sena skolastika 2010/2011 kien hemm 488 student.

Sitt snin ilu kien hemm 25 student tal-mediċina fl-Università ta’ Malta li kienu ġejjin minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Illum hemm 154. Filwaqt li sitt snin ilu kien hemm 44 student barra l-Unjoni Ewropea, is-sena li għaddiet u din is-sena kien hemm 86.

L-istudenti Maltin żdiedu minn 419 għal 568.

Dawn in-numri juru li pajjiżna jista’ jkun suq importanti għall-edukazzjoni medika u għalhekk kienet importanti l-miġja tal-iskola medika ta’ Barts li l-bini tagħha f’Għawdex beda u li iktar tard din is-sena mistennija tilqa’ l-ewwel studenti tagħha.

Hate speech qed iżomm lin-nies milli jidħlu fil-politika; hemm bżonn edukazzjoni

Studju riċenti li sar minn SOS Malta juri li persuna minn kull tlieta hawn Malta tispiċċa vittma ta’ hate speech fuq social media.

Kien għalhekk li dalgħodu l-Ministru Owen Bonnici tkellem dwar linji ħomor, f’konferenza organizzata bħala parti mill-presidenza Maltija dwar hate speech.

Il-Ministru qal li kulħadd għandu dritt jesprimi ruħu, imma l-libertà tal-espressjoni ġġorr responsabilitajiet magħha.

Din l-amministrazzjoni wettqet ħidma favur il-libertà tal-espressjoni.  Per eżempju, tneħħiet il-piena ta’ priġunerija għal vilifikazzjoni tar-reliġjon fl-espressjoni artistika. Fl-istess waqt issaħħet il-protezzjoni kontra dwak li jisfaw vittmi ta’ hate speech minħabba r-reliġjon li jħaddnu.

“Ilħaqna l-għan tagħna?” staqsa l-Ministru Bonnici, u qal li żgur li le. Infatti l-leġiżlazzjoni biss ma ssolvix il-problema. Hemm bżonn li wieħed jitkellem u jeduka. Kulħadd, spjega Owen Bonnici, għandu responsabiltajiet mhux biss bħala ċittadin ta’ pajjiżu, imma bħala ċittadin ta’ komumita online globali.

Aqra aktar

Wirja ta’ litteriżmu diġitali fl-Iskola Medja tal-Kulleġġ San Benedittu

Għal ħafna snin, id-Dipartiment tal-e-Learning fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni għax-xogħol u taħriġ kien jorganizza wirja magħrufa bħala EMBED, bl-idea li aktar nies ikunu jafu dwar it-teknoloġiji edukattivi u l-użu tagħhom fil-klassi.

Waqt li din kienet importanti, speċjalment fi żmien meta bdew deħlin teknoloġiji ġodda, id-Dipartiment tal-e-Learning li issa huwa magħruf bħala tal-Litteriżmu Diġitali qed jagħfas aktar fuq il-ħtieġa li kemm l-istudenti kif ukoll l-għalliema jużaw dawn il-mezzi ġodda b’mod tajjeb u effettiv u dan sabiex jikkontribwixxu għall-bosta ħiliet edukattivi kif ukoll jilħqu l-kompetenzi diġitali tas-seklu 21.

Aqra aktar

Storja ta’ suċċess; 6,780 student fl-MCAST

Fis-sena skolastika li għaddiet, 6,780 student kien qed għamel kors mal-MCAST.

Din kienet l-ewwel darba li daħlet l-idea ta’ tliet kulleġġi fi ħdan MCAST wieħed. L-iktar korsijiet frekwentati kienu dawk li jaqgħu taħt l-istitut tal-inġinerija u t-trasport, b’1,559 student. Fi ħdanu dan jinkludi korsijiet fil-manunenzjoni tal-ajruplani u studji marittimi. Warajh, kien hemm korsijiet relatati mas-servizzi fil-komunità. It-tielet l-aktar campus frekwentat kien dak tal-istudji dwar in-negozju u l-kummerċ, u wara l-istut tal-informazzjoni u t-teknoloġija tal-informazzjoni. Studenti jattendu l-campus ta’ Għawdex laħħqu l-226.

Dan irriżulta mir-rapport annwali tal-Kulleġġ għas-sena 2015-2016.

Il-kap tal-kulleġġ Stephen Cachia u l-president tal-bord tal-gvernaturi  Dr Sylvio Debono tkellmu magħna dwar il-punti saljenti tar-rapport.

Aqra aktar

Send this to a friend