Edukazzjoni – Page 7 – One News

Notifiki

It-tagħlim tal-Malti – rotot differenti biex nilħqu t-tfal kollha

Dawk kollha li llum jitgħallmu l-Malti mhu se jaraw l-ebda tibdil, u dan jinkludi dawk li jispeċjalizzaw fil-lingwa Maltija fl-istudji tagħhom. Id-diskussjoni se tiffoka fuq li jsir sforz biex il-Malti jintuża minn faxxa ikbar ta’ nies, kemm Maltin kif ukoll barranin. Li se jiġi diskuss mhu se jbiddel xejn milli hemm bħalissa, iżda se joffri rotot ġodda ta’ tagħlim għal dawk li llum il-Malti ma jużawhx.

Aqra aktar

Grant għal social workers fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u l-MUMN illum laħqu ftehim dwar is-social workers li huma impjegati ma’ dan il-Ministeru sabiex l-istess social workers ikomplu jiżviluppaw il-karriera professjonali tagħhom fl-interess tal-istudenti u l-familji tagħhom.

Is-social workers, permezz ta’ grant li se tingħata lilhom skont policy ċara, ser ikunu qed jiġu trattati fuq l-istess livell tas-social workers impjegati f’ministeri oħra.

Minn propjetà tal-Gvern għal binja tal-Università

Bħala parti mit-tisħiħ tal-edukazzjoni f’Malta il-Gvern ser jitrasferixxi l-bini tal-Universita’ l-Qadima li tinsab il-Belt Valletta, lill-Universita’ ta’ Malta.  B’dan ifisser li bħal Universitajiet barranin, l-Università ta’ Malta se jkollha l-proprjetà tagħha, li se jkun qed twassal biex din l-istituzzjoni awtonoma tkompli tissaħaħ u finalment jgawdi l-istudent. Id-dettalji.

 B’dan żvelah il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo li sostna l-impenn tal-Gvern li jkun ta’ sostenn biex din l-istituzzjoni awtonoma tkompli tisaħħaħ.

Il-Ministru Evarist Bartolo saħaq li ”Universitajiet barra minn Malta tagħtihom is-saħħa l-propjetà u l-fatt li ser ngħaddulha dan il-bini, se tghinha jkollha l-propjetà tagħha.”

Aqra aktar

Ippjanar u twettiq fil-vjaġġ edukattiv

L-ogħla uffiċjali fit-tmexxija tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol attendew għal seminar bit-tema ‘Ippjanar u Twettiq’ li ffoka fuq it-tmexxija u l-implimentazzjoni tal-miżuri ppjanati fil-vjaġġ edukattiv. Dan is-seminar kien organizzat mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol flimkien mal-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni. Matul dan is-seminar kienu diskussi l-miżuri li l-Ministeru jrid iwettaq biex ikompli jtejjeb is-sistema edukattiva ta’ pajjiżna. Fih tkellmu l-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, is-Segretarju Permanenti Ewlieni, u s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.

Aqra aktar

Mniedi l-programm Ewropew bl-isem ‘European Solidarity Corps’

L-Aġenzija tal-Programmi tal-Unjoni Ewropea (EUPA) flimkien mal-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo, s-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet tal-Volontarjat Clifton Grima u l-Kap Eżekuttiv tal-EUPA u l-Koordinatur Nazzjonali tal-Programm Erasmus+ s-Sur Joe Schembri nedew il-Korp ta’ Solidarjeta’ Ewropew waqt il-Forum Annwali tal-partijiet interessati.

Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo appella sabiex naraw kif bħala gvern se naraw iżjed żgħażagħ jieħdu sehem f’dawn il-programmi u kif ukoll nżidu il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ tagħna.

Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet tal-Volontarjat Clifton Grima qal li din l-inizjattiva se tagħti opportunita’ liż-żgħażagħ biex jipparteċipaw fi proġetti ta’ solidarjeta’ bħala voluntiera jew bħala esperjenza ta’ xogħol kemm f’Malta kif ukoll barra minn xtutna. Kompla jgħid li “dan il-programm se jagħti element żgħir ta’ finanzjament lill-volountiera biex jgħin dan is-settur ikompli jikber. Dan il-Gvern iħares lejn iż-żgħażagħ bħala waħda mill-ikbar riżorsi li għandu dan il-pajjiż u għaldaqstant huwa kommess biex isosstni kif ukoll jestendi il-ħidma maż-żgħażagħ.”

Il-Korp ta’ Solidarjetà Ewropew ser joħloq opportunitajiet għaż-żgħażagħ biex jivvolontarjaw jew jaħdmu barra minn pajjiżhom jew f’pajjiżhom stess f’proġetti li jibbenefikaw il-komunitajiet u n-nies madwar l-Ewropa. Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet aktar minn €340 miljun lill-Istati Membri kollha biex jippermettu 100,000 post fl-2020 u l-baġit previst għal Malta fl-2018 huwa dak ta’ €900,000.

Il-forum ġabar madwar 50 ‘stakeholder’ tal-Programm Erasmus+ li jirrappreżentaw l-edukazzjoni ogħla, edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ, edukazzjoni skolastika, edukazzjoni adulta, żgħażagħ, negozji u min iħaddem.

L-għan ewlieni tal-forum kien li jniedi l-Programm Erasmus+ 2018 f’Malta, baġit biex ikollu €9 miljun f’finanzjament. Il-Programm Erasmus+ jipprovdi opportunitajiet għall-studenti, għalliema, ħaddiema żgħażagħ u żgħażagħ biex jistudjaw, iħarrġu, jiksbu esperjenza, u jivvolontarjaw barra minn pajjiżhom u huwa miftuħ għall-edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ fis-setturi kollha tat-tagħlim tul il-ħajja u s-settur taż-żgħażagħ.

Ftehim li jaħseb biex itejjeb l-esperjenza edukattiva tal-istudenti

Il-ftehim milħuq mal-Union tal-Għalliema mexa fuq l-istess parametri u prinċipji li ftehim settorjali oħra mxew fuqhom f’dawn l-aħħar snin. Dan il-ftehim huwa wieħed pożittiv għaliex se jżied l-opportunitajiet ta’ żvilupp tal-edukaturi, jiftaħ toroq ġodda għall-karriera u jsaħħaħ il-pakkett finanzjarju tal-istess edukaturi.

Ta’ min ifakkar li f’dawn l-aħħar għaxra-ħmistax-il sena, taħt gvernijiet Nazzjonalisti, l-għalliema u edukaturi oħra raw żidiet miżerabbli. Tant hu hekk li kienu tħallew fil-qiegħa tal-professjonijiet kollha tal-ħaddiema pubbliċi.

Aqra aktar

Ħidma sabiex jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-għalliema; Att tal-Edukazzjoni ġdid

Fi stqarrija l-Ministeru għall-edukazzjoni u x-xogħol qal li l-ewwel impenn tal-Gvern hu li jassigura titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-għalliema. Dan ġie rifless ukoll fid-diskors tal-baġit ibbażat fuq il-manifest elettorali tal-Gvern.

Il-Gvern u l-union tal-għalliema qegħdin jaħdmu fuq pjan biex dawn il-kundizzjonijiet jitjiebu permezz ta’ negozjati għal ftehim settorali ġdid.Aqra aktar

Iċċelebrat il-jum Ewropew iddedikat għall-isport fl-iskejjel

Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima żar l-attivitajiet sportivi li għaddejjin fl-Iskola Primarja ta’ San Ġwann fil-jum Ewropew iddedikat għall-isport fl-iskejjel, bħala inkoraġġiment biex kulħadd jieħu sehem f’aktar attività fiżika u ta’ saħħa aħjar.

Is-Segretarju Parlamentari rringrazzja lill-għalliema u qal li t-tfal għandhom ikunu esposti għal attivitajiet diversi li jgħinuhom jibnu ħiliet fiżiċi speċjalment l-aġilità, il-bilanċ u l-koordinazzjoni – il-bażi ta’ kull sport. L-attivitajiet għandhom ikunu attraenti għat-tfal biex ma jarawx l-isport bħala dmir biss imma bħala attività li jieħdu gost jagħmluha. Kienet sfida li jkollok attività sportiva fl-ewwel ġimgħa tas-sena skolastika però, qal is-Segretarju Parlamentari Grima, permezz ta’ din l-attività l-isport ikompli jkun meqjus bħala suġġett importanti fil-kurrikulu skolastiku.

Il-jum Ewropew iddedikat għall-isport fl-iskejjel hu parti mill-kampanja ‘NowWeMove’ li ġiet żviluppata minn konsorzju magħmul minn organizzazzjonijiet Ewropej. Din il-kampanja għandha l-iskop li tippromwovi s-saħħa u l-benesseri bħala esperjenza ta’ tagħlim tul il-ħajja u biex ikunu żviluppati l-kompetenzi u l-ħiliet soċjali fost l-istudenti permezz ta’ diversi logħob u esperjenzi sinifikanti oħrajn.

“Nemmnu li l-iskejjel għandhom ikunu l-punt fokali fejn il-veru valur tal-bażi tal-isport jitwettaq. Għalhekk qegħdin nistiednu lill-iskejjel kollha mhux biss biex jingħaqdu f’din l-attività, imma wkoll biex jieħdu sehem f’dan il-programm sportiv daqstant dinamiku li qed norganizzaw matul din il-ġurnata”, qal il-Kap Eżekuttiv ta’ SportMalta Mark Cutajar.

L-organizzaturi tal-jum Ewropew iddedikat għall-isport fl-iskejjel taw ukoll ideat ġodda lill-għalliema u lill-istudenti biex ikunu jistgħu jippjanaw u jħejju l-programm sportiv rispettiv tagħhom ’il barra mill-klassijiet tal-iskola, bl-iskop aħħari li f’din l-attività jkun hemm kemm jista’ jkun parteċipazzjoni possibbli.

13,000 b’esperjenza mill-isbaħ fi Skola

Il-proġett Skolasajf li beda fis-17 ta’ Lulju qiegħed joqrob lejn it-tmiem tiegħu fis-7 ta’ Settembru. Fil-verità x-xogħol fuq dan il-proġett beda minn Jannar minħabba l-preparamenti kbar li jsiru għalihĠew ipproċessati fuq 3,000 applikazzjoni min-nies biex jaħdmu fi Skolasajf. It-tim tal-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi fl-uffiċċju ċentrali ħadem qatigħ bis-Sibtijiet b’kollox biex fis-17 ta’ Lulju kien hemm in-nies lesti fiċ-ċentri biex jilqgħu lit-tfal.

Aqra aktar

Send this to a friend