Edukazzjoni – Page 5 – One News

Notifiki

MEP Marlene Mizzi: “Bżonn ta’ aktar fondi għall-kultura u l-edukazzjoni”

Bħala kelliema u rapporteur tal-S&D fil-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (CULT) fil-Parlament Ewropew, l-MPE Marlene Mizzi enfasizzat li hemm bżonn investiment akbar fl-oqsma tal-kultura u l-edukazzjoni. Hija qalet dan fir-rapport tagħha dwar Fondi Ewropej bħall-Interreg, l-EDRF u strumenti ta’ finanzjament Ewropej oħrajn. Ir-rapport ġie vvotat b’maġġoranza b’saħħitha. Aqra aktar

Il-Gvern jirtira l-Abbozzi ta’ Liġi dwar l-Edukazzjoni


Il-Gvern irtira uffiċjalment l-Abbozzi ta’ Liġi proposti dwar l-Edukazzjoni wara li l-Unjin tal-Għalliema qalet li se tibqa’ għaddejja bl-istrajk ta’ nhar it-Tnejn minkejja r-rieda tajba tal-Gvern.

F’konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li kiteb ittra lill-Parlament, fejn talab li l-abbozzi ta’ liġi proposti dwar l-edukazzjoni jkunu rtirati b’mod immedjat. Mill-ġdid, il-Gvern reġa’ appella lill-MUT biex tirtira l-istrajk ippjanat għat-Tnejn.

Il-Ministru Bartolo appella għall-kalma u għal rieda tajba mill-partijiet kollha nvoluti, iżda assigura li tkun xi tkun id-deċiżjoni tal-għalliema, il-Gvern se jirrispettaha u jiddefendiha.

Aqra aktar

“Irridu niżguraw li l-warrant jingħata, jinżamm kif inhu, u nagħmlu minn kollox biex insaħħu din il-professjoni”- Il-Ministru Evarist Bartolo

F’messaġġ għall-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Għalliema, il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo reġa’ ċċara l-pożizzjoni tal-Gvern dwar il-kontroversja li tqajment minħabba allegazzjonijiet li se jitneħħew il-warrants tal-għalliema minħabba tibdil fil-liġi. Bartolo insista li ebda warrant, kemm dak li nkiseb taħt l-att attwali, u kemm dak li nkiseb taħt l-att rivist, mhu se jitneħħa, jew jiskadi.

“Aħna rridu niżguraw li l-warrant jingħata, jinżamm kif inhu, u nagħmlu minn kollox biex insaħħu il-professjoni tal-għalliema”, temm jgħid il-Ministru.

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni jitlob laqgħa ta’ konċiljazzjoni mal-MUT

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni talab għal laqgħa ta’ konċiljazzjoni mal-MUT biex jiċċara l-partijiet fil-liġi proposta li qed toħloq ħafna mistoqsijiet minħabba interpretazzjoni skorretta. Hawnhekk il-parti fejn qed jingħad li l-att jiġi mħassar qed tiġi mifhuma ħażin li qed tirreferi għall- warrant. Din id-distinzjoni hija kruċjali. Fl-ebda ħin il-Ministeru ma rrefera għal tħassir tal-warrant.

Aqra aktar

Ebda warrant tal-għalliema mhu se jiġi rtirat jew jiskadi

Mhux minnu li l-warrants tal-għalliema se jitneħħew jew jiġu rtirati u l-ebda warrant mhi se tiskadi.

Sostna dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni fi stqarrija b’risposta għal kritika mill-Unjin Maltija tal-Għalliema l-MUT għal abbozz ta’ liġi biex jiġi aġġornat l-att dwar l-edukazzjoni.

F’laqgħa mal-membri tax-xandir, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni Frank Fabri qal li l-liġi proposta tneħħi l-poter li l-Ministru jagħti jew ineħħi l-warrant tal-għalliema.Aqra aktar

Il-vjaġġ it-tajjeb!

Le minix noħlom!  Lanqas maqtugħ mir-realtà!

Konxju mill-fatt li s-Sajf għadda u żmien il-vjaġġi nħalluh għal Sajf ieħor!

Il-vjaġġ li qed nalludi għalih huwa l-vjaġġ fl-iskejjel tagħna primarji u sekondarji tagħna fejn l-edukaturi u l-istudenti se jitilgħu fuq l-ajruplan bl-isem ta’ ‘My Journey’ u jibdew il-vjaġġ tagħhom f’din il-fażi innovativa u eċitanti fl-istess ħin tal-qasam edukattiv f’pajjiżna.Aqra aktar

Żviluppi notevoli fit-tagħlim bl-użu tat-tablet

Kważi sentejn wara li l-proġett tat-tablets fl-iskejjel ma baqax biss proġett pilota iżda nfirex fl-iskejjel kollha, inkluż dawk tal-Knisja u indipendenti, id-direttur għal-litteriżmu diġitali Emmanuel Zammit saħaq li bdejna naraw xi riżultati li għalkemm huma żgħar qed juru żvilupp tat-tagħlim li jsir fil-klassi u lil hinn minnha.

Aqra aktar

Send this to a friend