Il-Ministri Evarist Bartolo u Justyne Caruana bi żjara fil-Libja għal taħdidiet dwar koperazzjoni fis-settur edukattiv

Il-Gvern Malti offra koperazzjoni mill-Università ta’ Malta u mill-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija, fit-tagħlim tal-Ingliż, kif ukoll permezz ta’ programmi edukattivi li jibnu l-ħiliet u l-valuri personali li jikkontribwixxu għall-ħolqien tax-xogħol u biex il-problemi u t-tilwim jissolvew mingħajr vjolenza.Aqra aktar

L-Iskola Primarja taż-Żebbuġ f’Għawdex tingħata l-mertu Dyslexia Friendly School  

Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justyne Caruana għamlet tliet żjarat fi skejjel f’Għawdex; l-Iskola Primarja tal-Qala, l-Iskola Primarja tan-Nadur, kif ukoll l-Iskola Primarja taż-Żebbuġ. Fl-iskejjel kollha li żaret, il-Ministru Caruana rat mill-qrib il-ħidma tal-edukaturi u tal-LSEs, kif ukoll tkellmet dwar ix-xogħol u l-ħtiġijiet tagħhom.Aqra aktar

Chef rinomat ifaħħar l-investiment qawwi tal-Gvern fl-edukazzjoni tat-tfal

“L-istudenti qed jaħdmu b’iktar kuraġġ u qed jingħaqad il-bridge bejn l-iskola u x-xogħol.”

Dan kien kliem wieħed mill-aktar kokijiet rinomati f’pajjiżna, Sean Gravina b’reazzjoni għall-faċilitajiet li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom l-istudenti fl-iskejjel madwar Malta. Aqra aktar

Studenti tal-MCAST jirrestawraw kappella tas-seklu sbatax fil-Gudja

Studenti tal-MCAST qed jirrestawraw kappella antika ta’ Santa Katerina fil-Gudja. Din il-kappella inbniet lura fis-seklu sbatax u hija waħda mill-aktar kappelli antiki fir-raħal tal-Gudja.

Emma Elena Cilia, li hija waħda mill-istudenti li qed jirrestawraw din il-kappella spjegat dwar ix-xogħol li qed isiru f’din il- binja li għaddew minn fuqha mijiet ta’ snin.

Aqra aktar

Malta fit-32 post minn 166 pajjiż f’indiċi dwar il-faqar, l-enerġija, ix-xogħol u l-edukazzjoni

Malta ġiet klassifikata fit-tnejn u tletin post minn fost mija u sitta u sittin pajjiż b’total ta’ sitta u sebgħin punt, f’indiċi li jevalwa l-membri kollha tan-Nazzjonijiet Magħquda u l-implimentazzjoni ta’ numru ta’ miri f’diversi oqsma. Aqra aktar

Send this to a friend