Minn skola ġdida għal iktar minn tnejn kull sena

Kmieni f’din il-leġislatura l-gvern introduċa l-kunċetti ta’ ko-edukazzjoni u l-‘Middle Schools’ fil-livell Sekondarju tal-edukazzjoni.  Dan kien ifisser bini ta’ estensjonijiet ta’ skejjel eżistenti, bini ta’ skejjel kompletament ġodda u iżgħar, u li jakkomodaw mhux aktar minn 550 studenti, kif ukoll tisbieħ estensiv f’diversi skejjel.

Aqra aktar

Websites, opri u dgħajjes – ħidma bejn studenti Maltin u Olandiżi

L-MCAST u l-Fondazzjoni Valletta 2018 ħabbru kollaborazzjoni importanti ma’ Leeuwarden, il-belt li flimkien mal-Belt Valletta se tkun il-Kapitali Ewropea tal-Kultura, u enfasizzaw il-proġetti proposti li se jsiru ma’ żewġ kulleġġi fir-reġjun, jiġifieri, il-Friesland College u Roc Friese Poort.

 

Dawn l-aħħar ġimgħat, diversi letturi u studenti minn Friesland College ġew Malta u, bħalissa, ħames studenti Olandiżi qegħdin jikkollaboraw ma’ studenti tal-MCAST f’Malta fuq web portal li jservi ta’ pont bejn in-nies taż-żewġ pajjiżi. Il-portal connect2018.org se jiġi mniedi fl-aħħar ta’ Lulju.

Studenti tal-MCAST se jaħdmu ma’ studenti minn żewġ kulleġġi, Friesland College u Roc Friese POORT, fuq diversi proġetti.  Dawn huma wħud biss uħud minnhom.

Aqra aktar

Seduta Parlamentari mhux tas-soltu

Dalgħodu membri minn diversi kumitati ta’ EkoSkola minn madwar Malta u Ghawdex inġabru għal seduta Parlamentari mhux tas-soltu.

EkoSkola huwa programm internazzjonali mmirat biex jeduka lit-tfal fl-iskejjel dwar l-ambjent u s-sosteniblità.

Aqra aktar

L-MUT trid task force dwar l-għalliema

Quddiem dik li tista’ tkun deskritta bħala kriżi fin-numru ta’ żgħażagħ jew persuni oħra li jftixxu l-karriera ta’ għalliema, l-unjin tal-għalliema (l-MUT), qed titlob lill-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol biex iwaqqaf task force li tiddiskuti bis-serjetà dan is-suġġett.

Aqra aktar

Ġenji żgħar fil-matematika!

Studenti Maltin jibbrillaw fil-matematika! Minkejja kompetizzjoni kbira fost eluf ta’ tfal madwar id-dinja, marru tajjeb ferm fis-SuperTmatik Mental Maths Championship.

Dan huwa kampjonat internazzjonali li jsir kull sena fost studenti ta’ bejn sitt snin u l-15-il sena. Kull student ipparteċipa f’kategorija waħda minn disgħa, skont l-abilità tiegħu jew tagħha.

Aqra aktar

Investiment ta’ €40,000 fl-iskola primarja f’tal-Pietà

 

Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo inawgura fergħa ġdida fl-iskola primarja tal-Pietà b’investiment li jammonta għal €40,000.

Dawn ix-xogħolijiet jinkludu għadd ta’ klassijiet ġodda, fosthom waħda għat-tagħlim tal-mużika u oħra fejn l-istudenti se jkunu jistgħu jesprimu aktar ruħhom permezz tal-arti.

Aqra aktar

Gingerline: mill-Junior College għal premju internazzjonali

‘Gingerline,’ il-banda tal-Junior College, rebħet premju prestiġjuż f’Istanbul wara li pparteċipaw fit-tieni edizzjoni tal-Vodafone Freezone Internationaln High School Music Contest.

Din l-avveniment, li seħħ fid-29 t’April, kien organizzat mill-End Productions u mmexxi mill-fundatur u l-president Serhat Hacipasalioglu, kantant veteran Tork u li se jkun qed jirrappreżenta lil San Marino fl-edizzjoni tal-Eurovision ta’ din is-sena.

Il-banda tal-Junior College hija magħmula minn Adel Montanaro, Melchior Giordimania, Ian Ellul, Nicholas Camilleri u Mark Vella. Iż-żgħażagħ kienu akkumpanjati mill-Mro. Manuel Pirotta u Ronald Grech Santucci. ‘Gingerline’ kkompetew b’Whole Lotta Love tal-Led Zepplin’s.

Il-ġurija, li fiha kien hemm ukoll il-kompożitur u kantant Malti Mro. Philip Vella, irrikonoxxiet lill-banda tal-Iżlanda bil-premju tal-Aqwa Wirja u lil dik ta’ Malta bil-‘Premju Speċali tal-Ġurija’.

F’din il-kompetizzjoni ħadu sehem baned mill-Bożnja Herzegovina, il-Ghana, Maċedonja u l-Islovenja.

Frott, ħaxix u ħalib għat-tfal

L-Ewroparlamentari Laburista Marlene Mizzi appoġġjat bi sħiħ miżuri ġodda biex jissaħħaħ il-finanzjament għall-iskema tal-UE biex tipprovdi frott, ħxejjex u prodotti tal-ħalib fl-iskejjel.

“L-iskema skolastika l-ġdida hija essenzjali biex tippromwovi l-konsum ta’ ikel frisk u bnin ghat-tfal tagħna u  tghin sabiex tikkontribwixxi għal drawwiet ghad- dieta futura tagħhom, dieti tajbin għas-saħħa” qalet l-MEP Mizzi.

Aqra aktar

16-il tqala adolexxenti

Din is-sena diġa’ rrikorrew għas-servizzi taċ-ċentru Għożża 16-il tfajla li lkoll inqabdu tqal fl-adolexxenza tagħhom. Qalet dan, Melanie Bonavia, li tmexxi dan is-servizz li spjegat kif mhux kull każ jiġi ttrattat bl-istess mod u dan għaliex meta tfajla tiġi kkuntattjata, wieħed irid jara l-ewwel u qabel kollox x’inhuma l-ħtiġijiet tat-tfajla f’dak il-mument partikolari.

Mal-ġurnall KullĦadd Bonavia fissret kif hemm tfajliet li x-xewqa tagħhom tkun li jibqgħu jattendu l-iskola b’mod regolari, allura tingħata għajnuna wkoll lil dawn it-tfajliet biex jintlaħaq bilanċ bejn li tkun studenta adoloxxenti u omm żagħżugħa bir-responsabbiltajiet kollha li din iġġib magħha.

Aqra aktar

L-MCAST jiċċara l-affarijiet wara attentat ieħor ta’ ħsara mill-media tal-PN

L-MCAST irrefera għal rapporti li allegaw li l-istudenti apprentisti  tal-MCAST qed  jaħdmu sajf sħiħ għal €200 fix-xahar jew €1.20 fis-siegħa.

Fuq il-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista deher artiklu intitolat: Waqt li l-Prim Ministru jitkellem kontra l-prekarjat … l-istudenti tal-MCAST jitħallsu €1.20 fis-siegħa

Permezz ta’ stqarrija L-MCAST iċċara li dan assolutament mhuwiex minnu u l-istudenti apprentisti fil-fatt jitħallsu iktar mid-doppju tal-ammont imsemmi.

Aqra aktar

Send this to a friend