Droga – Page 7 – One News

Notifiki

Jinżamm arrestat wara li nqabad jaħbi 142 kapsula mimlija kokaina

Raġel ta’ 33 sena mill-Ħamrun inżamm arrestat wara li tressaq il-Qorti mixli bi trafikkar u pusses ta’ droga, fost oħrajn ta’ 142 kaspola allegata kokaina f’karozza li kien qed isuq fil-Fgura, kif ukoll bi 11.5 kilo ħaxixa suspetta kannabis.

L-Ispettur Kevin Pulis mill-Iskwadra ta’ kontra d-droga spjega kif l-arrest seħħ it-Tlieta waranofsinhar, wara suspett li l-Pulizija kellha li Axisa seta qed jittrafika d-droga. Fil-fatt hi waqfitu fil-Fgura. L-Ispettur Pulis spjega wkoll li ż-żagħżugħ ikkopera mal-Pulizija tant li waslet biex interċetat 11 il-kilo oħra droga.Aqra aktar

Jinżamm arrestat wara li nqabad bid-droga f’Għawdex

Għawdxi ta’ 44 sena inżamm arrestat wara litressaq il-Qorti ta’ Għawdex l-Erbgħa filgħodu akkużat b’pusess aggravata tad-droga. Ir-raġel, li jgħix il-Fontana, inqabad fil-fatt ibigħ id-droga kokaina.

Fi tfittxija li għamlu l-Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga nstabet aktar droga kokaina kif ukoll eroina, it-tnejn lesti biex jiġu ttraffikati.

Fil-jiem li għaddew, il-Pulizija resqet Taljan ta’ 29 sena li jgħix iż-Żebbuġ Għawdex b’rabta ma’ dan il-każ. Ir-raġel, li huwa wkoll riċediv, tressaq quddiem il-Maġistrat Joanne Vella Cuschieri u wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Huwa ma ngħatax il-ħelsien mill-arrest. Il-Maġistrat ordna li imputat jinżamm taħt arrest preventiv ġewwa l-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin.

Il-proskuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur Frank Anthony Tabonoe.

Kien ilu jinżamm arrestat 16-il xahar fuq traffikar ta’ droga u pussess ta’ pornografija tat-tfal

Keith Desmond Falzon, raġel ta’ wieħed u erbgħin sena minn Birżebbuġa ngħata l-libertà proviżorja fuq depożitu ta’ €5,000 u garanzija personali ta’ €20,000 wara li ġie mixli bi traffikar ta’ droga u li kellu materjal pornografiku tat-tfal. Huwa kien ilu jinżamm arrestat għal dawn l-aħħar sittax-il xahar.

Falzon kien tressaq il-qorti mill-pulizija wara rejd li kienet għamlet f’Awwissu ta’ sentejn ilu f’garaxx tal-akkużat f’Birżebbuġa stess. Fil-garaxx instabu flus kontant, materjal pornografiku illegali u droga.

L-Imħallef Giovanni Grixti laqa’ t-talba tad-difiża għall-ħelsien mill-arrest wara li qies li għadda żmien biżżejjed biex il-Prosekuzzjoni tressaq ix-xhieda tagħha, fosthom tfal vulnerabbli li setgħu kienu vittmi ta’ abbuż sesswali iżda li kienu għadhom ma telgħux jixhdu.

Qed jirkupra l-Isptar wara li ħa ammont kbir ta’ droga qabel ma ddaħħal il-ħabs

Raġel li kien qed jinżamm arrestat fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin jinsab stabbli fl-ITU wara li ttieħed għal osservazzjoni minħabba li kien ħa doża qawwija ta’ droga.

Kelliem għall-Ministeru għall-Intern spjegat ma’ one.com.mt li jidher li r-raġel ħa d-droga qabel ma ttieħed Kordin. Uffiċjali tal-ħabs imbagħad bdew jinnutaw li l-imġieba tiegħu ma kinitx normali, u kien ordnat li dan jittieħed l-isptar għall-osservazzjoni. Minkejja l-ammont ta’ droga li ħa, ir-raġel qed jirkupra l-ITU u jinsab f’qagħda stabbli.

Intant, inkjesta interna għadha għaddejja fil-ħabs biex ikun determinat x’ġara eżatt f’dan il-każ.

Raġel jinżamm arrestat wara li nqabad b’2kg kokaina

Brażiljan ta’ 39 sena inżamm arrestat wara li fil-Qorti wieġeb mhux ħati li mporta żewġ kilogrammi droga kokaina.
Il-Brażiljan twaqqaf fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta il-Ħadd wara nofsinhar għall-ħabta tas-14:15, meta kien għadu kemm wasal f’pajjiżna abbord titjira minn Larnaca.

Huwa ġie nnotat jaġixxi b’mod suspettuż dan hekk kif kien qed iħossu aġitat waqt li kien qiegħed jistenna wara persuna oħra għall-kontrolli tal-passaporti.

Ir-raġel twaqqaf mill-Uffiċjali tas-Sigurtà tal-ajruport fejn saret tfixxija fuqu. Jirriżulta li fuq persuntu nstabu erba’ pakketti droga kokaina.

Din is-sustanza instabet f’saqajn l-imputat li kellu tape kannella oħxon jorbot iż-żewġ pakketti li nstabu fuq kull sieq. Fil-qorti l-imputat wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih fosthom ta’ pussess aggravat tad-droga u importazzjoni tal-istess sustanza.

Il-Maġistrat tal-Għassa Dr Ian Farrugia ċaħad it-talba għal-libertà proviżorja u ordna sabiex ir-raġel jinżamm fil-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin.

L-investigazzjoni qed titmexxa mill-pulizija tal-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga.

Il-Kokaina tibagħtu 10 snin ħabs u tiswieħ multa ta’ €25,000

David Castillo Rafael mill-Bolivja weħel 10 snin ħabs u multa ta’ €25,000 wara li wieġeb li hu ħati ta’ importazzjoni u traffikar tad-droga.

Din id-droga ma kinitx għall-użu personali tiegħu. Il-qorti ordnatlu wkoll iħallas is-somma ta’ €4,273.70 għall-ispejjeż tal-Qorti.

Illiberat wara li kien ordnat iħallas multa ta’ nofs miljun ewro

Wara li b’sentenza tal-Qorti tal-Magistrati numru ta’ akkużati ġew misjuba ħatja ta’ diversi reati in konnessjoni ma’ żbark u kutrabandu ta’ sigaretti u mibgħuta għal tliet snin prigunerija apparti ħlas ta’ multi ta’ madwar nofs miljun ewro, l-istess persuni llum inħelsu mill-akkużi kollha migjuba fil-konfront tagħhom, b’sentenza tal-Imħallef Consuelo Scerri Herrera.Aqra aktar

Jintbagħat il-ħabs wara li nqabad jaħbi d-droga f’daru

Ħamruniż ta’ 34 sena ntbagħat tmien xhur ħabs wara li nqabad bid-droga eroina, kannabis, u kokaina li tidher li ma kinitx għall-użu personali tiegħu.

Fil-Qorti ntqal kif Lee Jonathan Borg spiċċa arrestat il-Ħadd li għadda wara li l-Pulizija għamlet tfittxija fuqu u fid-dar tiegħu fil-Marsa, li skont informazzjoni li kellha l-Pulizija, kienet qed tintuża biex tiġi ttraffikata d-droga. B’rabta mal-istess ġew arrestati żewġ persuni oħra.

L-akkużat wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih, u kien innutat li ta kull għajnuna lill-Pulizija waqt l-investigazzjonijiet. Id-difiża qalet li Borg għandu bżonn l-għajnuna biex jegħleb il-vizzju tad-droga. Id-droga li nstabet f’daru waqt l-arrest se tintuża bħala prova fuq il-persuni l-oħra li ġew arrestati.

Borg kien immultat €500 apparti s-sentenza priġunerija.

“L-agħar ħaġa li setgħet tiġri”- Jitkellmu l-qraba tal-Kanadiż li ngħata l-piena tal-mewt fuq traffikar tad-droga

Il-qraba ta’ Kanadiż li ngħata l-piena tal-mewt fuq traffikar ta’ droga qalu li din kienet l-agħar ħaġa li qatt setgħet tiġrilhom.

Għall-ewwel, Robert Lloyd Schellenberg ingħata sentenza ta’ 15-il sena priġunerija, iżda f’Novembru li għadda qort fiċ-Ċina qalet li din is-sentenza ma kinitx biżżejjed għall-akkuża ta’ traffikar tad-droga.

Id-deċiżjoni mistennija toħloq problemi diplomatiċi bejn il-Kanda u ċ-Ċina.

Send this to a friend