Droga – Page 25 – One News

Notifiki

IL-EUROPOL TITLOB IT-TAGĦRIF

  • TESTIJIET DWAR IL-PURITÀ TAD-DROGA MISTENNIJA JAGĦTU L-EWWEL RIŻULTAT GĦADA
  • IL-MAĠISTRATURA SPANJOLA TIDĦOL FIL-KAŻ

Il-qabda rekord ta’ droga kokaina nhar il-Ħamis li għadda hija ikbar mill-qabdiet kollha ta’ droga kokaina, magħduda flimkien, li saru mal-fruntiera mill-2007. Dan ma jnaqqas xejn mill-importanza ta’ qabdiet oħra għaliex f’każ bħal dan is-sodisfazzjon tal-uffiċjali tad-dwana jkun ukoll li ġew salvati l-ħajjiet, u kull qabda twassal għal dan.

Però lanqas tipi oħra ta’ droga ma nqabdu f’dan l-ammont. Biex dak li sar nhar il-Ħamis żgur se jibqa’ mniżżel fl-istorja tad-Dipartiment tad-Dwana Maltija.

Skont ċifri uffiċjali li kisbet il-gazzetta KullĦadd mid-Dipartiment tad-Dwana, jirriżulta li bejn l-2007 u l-2016 inqabdu 210kg ta’ droga kokaina. Dan ifisser li f’disa’ snin inqabdu 90kg inqas mill-qabda li saret nhar il-Ħamis. F’dawn il-każi qed nitkellmu dwar droga li tinqabad mal-fruntiera, fejn hemm id-Dipartiment tad-Dwana għandu ġurisdizzjoni.

Tneħħi l-eċċezzjoni tal-2012, meta kien hemm qabda ta’ 142.48kg, il-qabdiet fis-snin l-oħra kienu jvarjaw minn ftit kilogrammi għal massimu ta’ madwar 20kg f’sena.

Aqra aktar

900 persuna kuljum għall-mediċina mid-Detox

Iċ-ċentru tad-Detox, iffrekwentat mill-vittmi ta’ droga li jkunu qed jipprovaw jieħdu kura mill-vizzju, jilqa’ madwar tnax –il persuna ġdida fix-xahar.

Ta dawn id-dettalji t-tabib Moses Camilleri meta kien qed jieħu sehem fil-programm ONE NEWS BREAKFAST.

Aqra aktar

“Għażel bejn id-droga u l-familja” – mart l-akkużat

Żebbuġi ntbagħat il-ħabs u weħel multa wara li l-Pulizija sabet li kien qed ikabbar pjanti tal-kannabis fit-terazzin tiegħu. L-uffiċjali tal-Pulizija li kienu għamlu s-sejba ta’ dawn il-pjanti fir-residenza ta’ Walter Desira f’Marzu 2011 kienu sabu tnax-il pjanta tal-kannabis li kienu qed jiġu kultivati mir-raġel. Huwa kien qed iżommhom f’serrer b’dawl artifiċjali. Fir-residenza tiegħu nstabu ukoll żerriegħa tal-pjanti kannabis.

Aqra aktar

Tagħmir ġdid kien kruċjali biex inqabdu 300kg droga; “qabda kbira anke fuq skala internazzjonali”

Wara li bejn il-lejl tal-Erbgħa u lbieraħ saret qabda tal-ikbar ammont ta’ droga f’pajjiżna mill-Port Ħieles, dik ta’ 300kg, One News tkellem mad-Direttur tal-Infurzar fid-Dipartiment tad-Dwana, George Scerri.

Waqt l-intervista qasira, ħarġu aktar dettalji dwar din l-aħbar bħal x’tinvolvi investigazzjoni bħal din, dwar x’prassi jieħu d-Dwana meta jkun hemm każijiet bħal dawn u iktar informazzjoni dwar l-użu tat-tagħmir il-ġdid li kiseb id-Dipartiment tad-Dwana.

Aqra aktar

Jinħelsu minn akkużi b’rabta mad-droga

Żewġ aħwa miż-Żejtun inħelsu minn akkużi b’rabta ma’ pussess aggravat tad-droga. Il-każ jmur lura għal għoxrin ta’ Jannar tal-2006 meta l-pulizija rċivew informazzjoni li l-aħwa Antoine u Silvio Galea ta’ 38 sena u 40 sena rispettivament kienu qed jittrafikaw xi droga viċin id-dar tagħhom.

Aqra aktar

Illiberata – każ li jmur lura meta kienet Kordin

Il-Qorti preseduta mill-Maġistrat Natasha Galea Sciberras illiberat lil Natal Bonello, illum Nathalia Bonello, min kull akkuża fil-konfront tagħha b’rabta ma’ sejba relatata mad-droga eroina fiċ-ċella tagħha, meta kienet qed tinżamm fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin.
Il-każ imur lura għat-2 ta’ Mejju 2006 u fil-jiem ta’ qabel. Fiċ-ċella tal-imputat kienet instabet foil maħruqa li dwarha kien hemm suspett illi kienet qed tintuża għall-abbuż tal-eroina.
Aqra aktar

15 ARRESTATI fil-Gżira, Tas-Sliema u San Ġiljan

 

Ħidma konġunta bejn il-Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga, dawk ta’ Kontra l-Vizzji, kif ukoll mill-Pulizija mir-Rapid Intervention Unit wasslet għall-arrest ta’ 15-il persuna mill-lokalitajiet tal-Ġzira, Tas-Sliema u San Ġiljan.

Il-persuni li l-eta’ tagħhom tvarja bejn is-17 u t-43 sena nstabu fil-pussess ta’ sustanzi suspettati kokaina, kannabis kif ukoll raża tal-kannabis.

L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.

‘Tal-mistħija’ – is-sindku tal-Floriana

 “Din is-sitwazzjoni hi realtà li nsibuha ta’ kuljum fit-toilets tal-ġnien. Inaċċettabli u tal-mistħija!”

Hekk kitbet is-sindku tal-Floriana Davina Sammut Hili, filwaqt li ppublikat ritratti ta’ siringu u għodod oħra li allaħares jiġu f’idejn it-tfal.

Aqra aktar

Send this to a friend