deni – One News

Notifiki

La deni u lanqas ħsara!

Tafu li llum Santa Barbara?

Il-Malta jgħid: Santa Barbara, la deni u lanqas ħsara. Infatti din hija l-qaddisa protettriċi tal-ħaddiema tat-tifi tan-nar, li minn jaf kemm isalvaw binjiet u oġġetti minn deni u ħsara!

Biex ifakkru dan il-jum, il-membri fi ħdan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għamlu girlanda fjuri mal-istatwa tal-Kunċizzjoni fil-faċċata tal-Knisja dedikata lil Santa Barabara fil-Belt Valletta.

Imma wara kollox, x’nafu fuq Santa Barbara? Skont kitba fis-sit “Kappelli Maltin”, Barbara kienet bint sinjurun pagan jismu Dioscorus. Qafilha f’torri biex iżommha ‘l bogħod mid-dinja peress li kien hemm għadd ta’ rġiel li riedu jiżżewġuha minħabba s-sbuħija u t-tjubija tagħha. Iżda missierha kien jibża’ wkoll li Barbara tista’ ssir Nisranija. Barbara żiedet tieqa mat-tnejn li diġà kien hemm fit-torri sabiex ifakkruha fit-Trinità Qaddisa. Minħabba f’hekk l-arkitetti jqisuha bħala l-patruna tagħhom.

Aqra aktar

Send this to a friend