dcg – Page 6 – One News

Notifiki

Imiss lil Saviour Balzan jieħu lil DCG l-Qorti

Daphne Caruana Galizia, li jumejn ilu vvintat li kien hemm vann joħroġ il-karti mqattgħin minn Pilatus Bank, se jkollha tiffaċċja azzjonijiet legali ġodda.

Dan mingħand Saviour Balzan wara li kitbet fuq telefonati li suppost irċieva mingħand Keith Schembri. Fuq facebook kien ċar ħafna.

L-aħħar darba li għamel hekk kellha tiskuża ruħha. Fisser kif din hi parti minn sensiela ta’ gideb u m’għandux għażla ħlief li jieħu passi legali.

Aqra aktar

“Daphne Caruana Galizia għal darb’ oħra taħrab fil-mument tal-prova” – PL

Stqarrija maħruġa mill-Partit Laburista

Il-blogger Nazzjonalista Daphne Caruana Galizia, fl-ewwel opportunità tagħha biex fil-Qorti tipprova l-allegazzjonijiet infondati li għamlet fil-konfront tal-Minsitru Chris Cardona u fil-konfront ta’ Dr. Joe Gerada, għażlet li ma tidhirx.

L-avukati li qed jidhru għall-Ministru Cardona u Dr Joe Gerada, enfassizaw li Daphne Caruana Galizia, wara li għamlet allegazzjonijiet serjissimi, naqset milli tieħu l-ewwel opportunita’ li tippreżenta l-provi u l-evidenza li bbażat fuqhom is-serje ta’ stejjer li kitbet kontra Cardona u Gerada dakinhar illi ppubblikathom.

Dan ikompli jikkonferma kemm Daphne Caruana Galizia tippubblika stejjer mingħajr ma’ tivverifika l-fatti, tant li permezz tal-avukati tagħha, ressqet rikors biex tipprova tibda tiġbor l-informazzjoni issa, aktar minn tliet xhur wara li ppubblikat serje ta’ stejjer malafamanti. Dan f’tentattiv iddisprat biex tiġġustifika l-istejjer tagħha jew toħloq aktar dubji u konfuzzjoni.

Aqra aktar

“Mhux xogħli nara d-dokumenti humiex vera”

Simon Busuttil issa qed jgħid ukoll li mhux ix-xogħol tiegħu li jara jekk is-suppost dokumenti li qed jintużaw fl-allegazzjonijiet kontra l-Prim Ministru humiex veru. Dan għax xogħlu hu li jikkumenta. F’konferenza tal-aħbarijiet reġa’ ma wera l-ebda prova biex isostni dak li ntqal.

Aqra aktar

DCG thedded b’mandat ta’ sekwestru

Wara tant paniku li ħolqu Daphne Caruana Galizia u l-Partit Nazzjonalista dwar mandati ta’ sekwestru fil-konfront tagħha u wara li għamlet ġabra biex tkun tista’ tiffinanzja l-passi li ttieħdu kontriha bil-liġi, issa Daphne Caruana Galizia stess iddikjarat l-intenzjoni tagħha li tagħmel mandat ta’ sekwestru.Aqra aktar

DCG tgħid li fuq il-Ministru Cardona għaddiet “fair comment”

Meta kienet qed tressaq it-tweġibiet tagħha għal-libell li fetaħ kontriha l-Ministru Chris Cardona, Daphne Caruana Galizia saħqet li hija għaddiet “fair comment”.

Għall-blogger Nazzjonalista, l-allegazzjonijiet serji li s’issa qatt ma ppruvat dwar Chris Cardona, dawn kienu kummenti li kulħadd seta’ jagħmel.

Aqra aktar

L-IGM maqsuma dwar l-istqarrija fuq DCG

Id-deċiżjoni li l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin joħroġ stqarrija li tiddefendi lil Daphne Caruana Galizia, ma kinitx waħda unanima.

Dan kien ikkonfermat , mic-chairperson tal-istess IĠM Karl Wright fi programm Pjazza.

Aqra aktar

MINN FOMM MIN ĠARRAB L-ATTAKKI TA’ DCG

Randolph Debattista, persuna fost il-ħafna li sfaw attakkati mill-blogger Daphne Caruana Galizia, tkellem dwar it-tbatija li jgħaddu minnha l-qraba ta’ dawk li jispiċċaw vittma tal-mibegħda.

Waqt PJAZZA hu spjega li l-mibegħda li tiżra’ DCG, hi mibegħda li l-Maltin jgħixuha ta’ kuljum f’diversi postijiet. Sostna li din il-mibegħda ma tistax tibqa’ titqies bħala xi ħaġa normali u fejn filwaqt li għal diversi snin kienu ħafna li njorawha, fl-aħħar kien hemm xi ħadd li waqfilha.

Debattista spjega wkoll kif fl-2013 kien il-poplu li vvota favur Malta Tagħna Lkoll, messaġġ li juri lil Malta maqgħuda u li bih tinqata’ l-qasma.

Aqra aktar

Il-gideb ta’ DCG mhux ġurnaliżmu… Cardona jispjega passi oħra

Il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar iddikjara fi stqarrija li jemmen fil-libertà tal-espressjoni ħielsa u jagħti assigurazzjoni lill-ġurnalisti li huma ħielsa fix-xogħol ġurnalistiku tagħhom. “Anzi, il-ġurnalisti għadhom ikunu mħeġġa jkomplu bix-xogħol ta’ skrutinju serju tagħhom,” qal Cardona fi Stqarrija.

Żied jgħid li l-gideb intiż biex ixerred il-ħdura, il-mibgħeda u l-firda mhuwiex ġurnaliżmu. “Ħadd ma għandu juża’ l-professjoni ġurnalistika serja biex jgħid li jrid u jkasbar bi ħdura u b’gideb lil kwalunkwe persuna kemm fil-ħajja pubblika u anke barra minnha,” qal Cardona. Aqra aktar

Send this to a friend