M’hemm l-ebda recording ta’ Melvin Theuma mħassar

Ma kien hemm l-ebda recording moħbi jew mħassar li ħa Melvin Theuma, il-middleman fil-każ ta’ qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Bir-recordings kollha jinsabu għand il-Europol.Aqra aktar

“Yorgen Fenech ta’ Tumas qabbadni noqtolha” – Melvin Theuma fil-Qorti

“Jien ma’ Keith Schembri naħlef li qatt ma kelli kuntatt. Rajtu darbtejn biss f’ħajti.”

Xehed dan il-middleman Melvin Theuma, ix-xhud ewlieni fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia hekk kif il-Ġimgħa reġgħet kompliet tinstema’ l-kumpilazzjoni kontra l-aħwa Alfred Degiorgio u George Degiorgio u Vince Muscat, l-allegat eżekutturi fil-qtil ta’ Caruana Galizia.

Aqra aktar

Mill-ġdid miċħuda t-talba għall-ħelsien mill-arrest ta’ Yorgen Fenech

Il-Qorti reġgħet ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest tan-negozjant Yorgen Fenech li qed jiġi akkużat bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.

Dalgħodu, permezz tal-avukati tiegħu, Yorgen Fenech ressaq talba oħra sabiex jingħata l-ħelsien mill-arrest, iżda l-Imħallef Edwina Grima ċaħdet it-talba.

Yorgen Fenech huwa s-suspettat mandant fil-qtil ta’ Caruana Galizia.

Il-President ta’ Malta jerġa’ jappella għall-kalma u biex inħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu

F’indirizz qasir lin-nazzjon, il-President ta’ Malta George Vella reġa’ appella għall-kalma f’dan il-mument delikat għall-pajjiżna. “Ningħaqdu biex flimkien, bla ma nħarsu lejn wiċċ ħadd naraw li nħallu l-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom u li sseħħ il-ġustizzja”, saħaq il-President tar-Repubblika. Dr. Vella żied jgħid li b’hekk biss nistgħu bil-mod il-mod nibdew lura t-triq għan-normalità.

 

Il-President ta’ Malta qal hemm stennija minnu biex ikun strument biex jiġi evitat l-agħar jekk is-sitwazzjoni fil-pajjiż tkompli tiggrava. Tenna li huwa qed jagħmel kollox li titlob il-Kostituzzjoni ta’ Malta. Huwa fakkar li fi stqarrija li ħareġ nhar il-Ħadd li għadda spjega x’inhuma parametri li tħallih taħdem fihom il-Kostituzzjoni ta’ Malta.

Il-PM itenni li lest jirtira l-libell kontra DCG jekk qrabatha jirtiraw l-allegazzjonijiet dwar Egrant

Il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna li lest iwaqqa’ l-każijiet tal-libelli fil-konfront ta’ Caruana Galizia kemm il-darba qrabatha jaċċettaw il-konklużjonijiet tal-inkjesta indipendenti dwar Egrant.

L-uffiċċju tal-Prim Ministru ppubblika ittra li ntbagħtet minn Dr. Joseph Muscat lill-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa Dunja Mujatovic.

Din tal-aħħar talbet lil Prim Ministru Malti biex iwaqqa’ l-każijiet ta’ libelli kontra l-familja ta’ Caruana Galizia.

Dan minkejja li wara l-mewt ta’ Daphne Caruana Galizia, il-familja kienet pronta li taċċetta li tiret il-każijiet fil-Qrati. Il-familja Caruana Galizia baqgħet issostni li ma taċċettax il-konklużjonijiet ċari tal-inkjesta indipendenti dwar il-każ Egrant.

L-inkjesta dak iż-żmien saret mill-Maġistrat inkwirenti Aaron Bugeja u kkonkludiet li l-istorja Egrant kienet gidba u l-evidenza li intużat fl-istorja kienet waħda falza. Filfatt, il-konklużjonijiet tal-inkjesta jgħidu li l-firem li ntużaw biex suppost jippruvaw li l-kumpanija Egrant kienet ta’ mart il-Prim Ministru, kienu foloz u ffabbrikati. Fl-ittra tiegħu l-Prim Ministru fakkar li f’Mejju tas-sena l-oħra daħlet liġi li fiha l-libell tneħħa minn wieħed kriminali.

B’reazzjoni għall-appell anki tal-Kummissarju tal-Kunsill tal-Ewropa li tixtieq li jitwaqqgħu każijiet pendenti ta’ terzi persuni fil-konfront ta’ Caruana Galizia, il-Prim Ministru saħaq li l-Gvern m’għandu l-ebda awtorità li jġiegħel persuni oħra biex iwaqqgħu l-każijiet li għandhom kontra Caruana Galizia fil-Qorti Ċivili.

Il-Prim Ministru qal li l-liġi dwar il-protezzjoni tal-ġurnalisti saret f’konsultazzjoni wiesgħa mal-Organizazzjoni għas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa.

Dr. Muscat fakkar li kienet saret diskussjoni mqanqla anki mill-Oppożizzjoni li talbet li każijiet dwar malafama ta’ persuni li imbagħad ikunu mietu, jibqgħu għaddejjin. Dan biex il-qraba jkollhom opportunità legali li jnaddfu isem il-persuna mejta li tkun mixlija b’malafama.

Send this to a friend