dcg – Page 3 – One News

Notifiki

Sena mill-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia

Il-Jum tat-Tlieta mmarka l-ewwel anniversarju mill-qtil brutali tal-blogger Daphne Caruana Galizia.

Fi stqarrija, il-Gvern qal li l-ħsibijiet tal-Gvern huma mal-familja u l-ħbieb li bla dubbju għadhom imnikkta b’dan l-att insensat ta’ vjolenza, u sosta li li jinsab determinat biex issir ġustizzja.
Aqra aktar

Il-Gvern iwieġeb għas-sejħa tal-Kap tal-P.N għat-twaqqif ta’ kummissjoni speċjali dwar il-qtil ta’ DCG

Waqt li huwa fundamentali li jiġu evitati sitwazzjonijiet jew deċiżjonijiet li jippreġudikaw l-investigazzjonijiet kriminali li jinsabu għaddejja, m’hemm xejn li jeskludi xi tip ta’ inkjesta oħra fi stadju ulterjuri, sakemm ma jiġix evitat dan il-preġudizzju.

Sostna dan il-Gvern fi stqarrija b’reazzjoni għat-talba tal-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia li talab li tinħatar kummissjoni dwar il-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia.  Aqra aktar

AĠĠORNAT: Tkompli l-kumpilazzjoni tax-xhieda dwar il-qtil ta’ DCG

Kompliet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tat-tliet akkużati mixlija bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.

Espert forensiku diġitali tal-Europol, xehed quddiem il-Maġistrat Claire Zammit Stafrace li  f’Diċembru li għadda assista lill-Pulizija ta’ Malta biex waqt it-tfittxijiet li saru jiġi elevat apparat eletroniku.Aqra aktar

Is-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali hija prova ċara tar-rule of law f’pajjiżna

Il-Qorti Kostituzzjoni kkonfermat id-deċiżjoni tal-Ewwel Qorti biex id-Deputat Kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta ma jibqax jagħti sehmu fl-investigazzjoni dwar il-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia.

B’reazzjoni, il-Gvern qal li s-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali hija prova ċara  li f’pajjiżna għandna rule of law li taħdem fejn il-Qrati jissindikaw bl-ikbar libertà, indipendenza u awtonomija l-awtoritajiet investigattivi u l-awtoritajiet ta’ pajjiżna. Aqra aktar

Ippreżentati fdalijiet tal-mobile ta’ DCG fil-Qorti

FIl-Qorti ġew ippreżentati l-fdalijiet tal-mobile phone ta’ Daphne Caruana Galizia; li kien magħha fil-karozza waqt l-isplużjoni fil-Bidnija.

Dan ġara hekk kif it-Tnejn filgħodu kompliet tinstema’ l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tat-tliet akkużat bil-qtil tagħha – l-aħwa George u Alfred Degorgio magħrufa bħala ċ-Ċiniż u l-Fulu u Vince Muscat il-Koħħu.

Il-biċċiet tal-mobajl ġew ippreżentati lill-Qorti mill-Ispettur Charlot Casha stazzjonat fit-Taqsima Forensika tal-Korp tal-Pulizija, wara li dawn ġew analizzati minn esperti fl-Olanda.Aqra aktar

AĠĠORNAT: Il-katavru ta’ DCG intgħaraf mid-DNA

10:15 – Il-Kumpilazzjoni tax-Xhieda ġiet aġġornata għal nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Settembru li ġej fid-9:30.

10:10 – Profs. Marie Theresa Camillleri Podesta li telet tixhed mat-Tabib Ali Safraz, li qalet li għamlet l-Awtopsja fuq il-Katavru nhar l-20 ta’ Ottubru tas-sena l-oħra, u kkonfermat lill-vittma mietet kawża ta’ ‘blast injuries’.

10:03 – Tela’ jixhed Joseph Bondin uffiċjal fl-Armata u stazzjonat fl-Eplosive Ordinance Disposal Unit. Huwa qal li primarjment xogħlu kien li jara li ma hemmx iżjed splussiv jew xi bomba oħra, sostna li meta wasal ra li kien hemm il-Protezzjoni Ċivili jitfu n-nar. Meta mitlub jikkonferma jekk kienx hemm xi splussiv ieħor fiż-żona huwa qal li le. Qal ukoll li nhar is-6 ta’ Diċembru mar fi triq oħra l-Mosta sabiex jaraw jekk kienx hemm xi splussiv f’ garaxx fil-viċinanzi.

10:00 – Fuq il-pedana tax-xhieda tela’ l-Eks Spettur Alexander Miruzzi li kkonferma sentenza fil-konfront ta’ Vince Muscat il-Koħħu dwar sentenza mogħtija fil-passat dwar każ ta’ mportazzjoni ta’ għasafar.Aqra aktar

Send this to a friend