Notifiki

Eks Supretendent tal-Pulizija arrestat b’rabta ma’ allegat ħruġ ta’ informazzjoni dwar Melvin Theuma

L-Eks-Supretendent tal-Pulizija, Ray Aquilina, ġie arrestat u qed jiġi interrogat fejn qed ikun implikat li ħareġ informazzjoni b’rabta mal-investigazzjoni dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.

Rapport tat-Times qal kif Aquilina qed jiġi interrogat b’rabta ma’ allegazzjonijiet li jinkludu ħruġ ta’ informazzjoni dwar rejds li kellhom isiru fuq ħasil ta’ flus lil Melvin Theuma, il-middleman fil-każ tal-qtil ta’ Caruana Galizia.Aqra aktar

Kienu lesti jisplodu l-bomba bil-qraba magħha

L-aħwa Alfred u George Degiorgio kienu lesti jisplodu l-bomba ta’ Daphne Caruana Galizia anke bi qraba magħha.

Dan intqal minn Vince Muscat, il-Koħħu waqt li kien qed jixhed fil-konfront tal-aħwa Alfred u George Degiorgio.

Dan wara li fl-aħħar ta’ Frar ammetta li qatel lil Caruana Galizia u ġie kkundannat ħmistax-il sena ħabs.Aqra aktar

Il-Maġistrat Nadine Lia tirrikuża ruħha mill-każ tal-omiċidji

Il-Maġistrat Nadine Lia se tirrikuża ruħha mill-kumpilazzjoni tal-provi konta l-erbat irġiel akkużati bl-involviment fil-qtil ta’ Carmel Chircop u Daphne Caruana Galizia.

Adrian u Robert Agius magħrufa bħala tal-Maksar, George Degiorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż tressqu quddiem il-Qorti l-Ġimgħa filgħodu sabiex il-prosekuzzjoni setgħet tibda l-prosekuzzjoni fil-konfront tagħhom.

Fil-bidu tas-seduta, f’awla mgħassa strettament mill-uffiċċjali tas-Servizzi nstema’ kif Jamie Vella ma setax jitressaq hekk kif għadu pożittiv għall-COVID-19.Aqra aktar

Tibda l-kumpilazzjoni tal-aħwa tal-Maksar, Vella u Degiorgio

09:45 – Il-Maġistrat Nadine Lia pposponiet il-kawża sakemm tieħu deċiżjoni għal dawn it-talbiet.

L-avukat William Cuschieri li qed jidher għal George Degiorgo qal li t-talba li għamlet il-prosekuzzjoni u l-avukat parte civile ma jagħmlu l-ebda differenza għal Degiorgio hekk kif f’dawn il-proċeduri huwa qed jitressaq b’rabta mal-każ ta’ Carmel Chircop. Fakkar ukoll kif Degiorgio diġá qed jaffaċċja akkużi b’rabta mal-qtil ta’ Caruana Galizia quddiem Qorti oħra.

09:30 – Jason Azzopardi, li qed jidher bħala parte civile għall-familja Caruana Galizia għamel talba lill-Qorti sabiex l-Maġistrat Nadine Lia tirrikuża ruħha milli tippresjedi din il-kumpilazzjoni. Huwa stqarr li għamel dan mhux għax hemm riflessjoni fuq l-integritá personali tal-Maġistrat Lia madankollu għamel dan b’rabta ma’ digriet li għamlet l-istess Maġistrat fl-2019 fil-kawża tal-Pulizija kontra Yorgen Fenech u f’numru ta’ kawżi oħra.

09:25 – Għal George Degiorgio kellu jidher l-avukat William Cuschieri. Jamie Vella baqa’ ma tressaqx il-Qorti minħabba li għadu pożittiv għall-COVID-19. Dan intqal f’ċertifikat mediku li ġie ppreżentat lill-Qorti mill-Kurunell Alex Dalli. Iċ-ċertifikat qal li r-raġel baqalu sal-11 ta’ Marzu 2021 taħt kwarantina mandatorja.

Aktar Qabel: Quddiem il-Maġistrat Nadine Lia, il-Ġimgħa filgħodu mistennija tibda l-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra l-aħwa Adrian u Robert Agius magħrufa bħala tal-Maksar kif ukoll George Degiorgio li kollha qed jiġu akkużati li kienu involuti fl-omiċidji tal-avukat Carmel Chircop u dak ta’ Daphne Caruana Galizia.Aqra aktar

Send this to a friend