David Casa – One News

Mill-grupp tal-PN: Said urtat b’Mifsud Bonnici

Fost l-argumenti li qamu f’laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li saret ilbieraħ reġa’ kien hemm ieħor ma’ Chris Said. Id-Deputat Għawdxi li fl-aħħar ġimgħat kien iebes fi kliemu kontra l-Kap Adrian Delia jidher li kien imwarrab meta l-PN ġie biex jieħu l-pożizzjoni tiegħu dwar l-emendi fuq il-ħatra tal-Avukat Ġenerali. Saħansitra, Chris Said qal li jħossu mweġġa’ bil-fatt li kien injorat u l-anqas ikkonsultat dwar x’pożizzjoni għandu jieħu l-Partit Nazzjonalista fuq il-bidliet li qed jipproponi l-Gvern.

Fil-fatt, f’isem il-PN fil-Parlament, tkellem fit-tul Carm Mifsud Bonnici, eks Ministru tal-Ġustizzja li llum huwa l-kelliem ewlieni għall-Affarijiet Barranin. Mifusd Bonnici huwa qrib ħafna ta’ Adrian Delia u kien il-bniedem li ġie kkonsultat meta Delia keċċa għal ftit żmien lil Simon Busuttil mill-grupp parlamentari.

Fil-fatt fil-Parlament kien l-istess Mifsud Bonnici li tkellem fit-tul u ħabbar li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista se tivvota kontra minkejja li Chris Said huwa r-rappreżentant tal-PN fuq kumitat għall-bidliet tal-kostituzzjoni.
Dan kien biss battibekk wieħed minn laqgħat li tant kienet taħraq li kellha tiġi aġġoranta għal lum. Bl-aħbar ewlenija tkun li din kienet laqgħa inkonklussiva li li ma waslet għal imkien.

Casa b’ħajr lill-eks Kapijiet, imma mhux lil Delia

Il-kandidat Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, David Casa, injora għalkollox lill-Kap Nazzjonalista Adrian Delia.

F’filmat li tella’ fuq Facebook wara li tefa’ n-nomina tiegħu għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, David Casa kien kostrett jirringrazzja lit-tliet kapijiet preċidenti tal-Partit Nazzjonalista – Eddie Fenech Adami, Lawrence Gonzi u Simon Busuttil.

Iżda naqas milli jsemmi, u ma kellu l-ebda kliem ta’ ringrazzjament, għall-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. Fuq Facebook, Casa reġa’ ta ħajr lil Fenech Adami, Gonzi u Busuttil. Iżda għal darb’oħra naqas milli jagħmel kull referenza għall-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. Aktar minn hekk, David Casa faħħar il-ħidma ta’ Fenech Adami, Gonzi u Busuttil. Kiteb li se jwiegħed li se jkompli jonora l-legat tagħhom fil-ħidma tiegħu. Iżda hawn ukoll naqas milli jirrikonoxxi l-ħidma ta’ Adrian Delia. Aqra aktar

Il-KE tifqa’ bużżieqa oħra f’wiċċ David Casa

L-MEP tal-PN, David Casa, reġa’ mar iħabbat il-bieb tal-Kummissjoni Ewropea biex ixewwex kontra Malta fuq il-viżi mill-Alġerija. Iżda, il-Kummissarju Dimitris Avramopoulos giddbu meta wieġbu li Malta għandha wieħed mill-iktar proċessi ibsin. U l-Kummissarju Ewropew mhux l-ewwel wieħed li ġab fix-xejn il-qlajjiet tal-PN. Din l-istorja hi waħda minn sensiela maħsuba minn uffiċjali tal-PN biex issir ħsara lil Malta lil hinn minn xtutna.

Dwar il-każ tal-viżi mill-Alġerija, l-Awditur Ġenerali kien ħareġ rapport ċar li fih kien deher evidenti li l-allegazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista kienu mibnija fuq qlajjiet mingħajr bażi. Iżda, il-Membru tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista, David Casa, ippersista fil-kampanja tiegħu u ta’ sħabu fil-Partit Nazzjonalista u reġa’ mar iħabbat il-bieb tal-Kummissjoni Ewropea bil-għan li jipprova jħammeġ isem Malta. Iżda, it-tweġiba tal-Kummissjoni Ewropea kienet ċara. Filwaqt li hu ried jagħti l-impressjoni li pajjiżna jagħti l-viżi bl-addoċċ lill-Alġerini, il-Kummissjoni Ewropea qaltlu li Malta għandha proċess restrittiv. Fi kliem ieħor mhux proċess li tgħaddih kif ġieb u laħaq. David Casa rrefera għar-rapport tal-Awditur Ġenerali u qal li r-rapport “iqajjem mistoqsijiet serji li jista’ jkollhom impatt fuq is-sigurtà ta’ pajjiżi membri oħra ta’ Schengen.”Aqra aktar

ARA: Delia sieket quddiem l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia ma lissinx kelma waħda dwar dak li ġie allegat mill-gazzetta MaltaToday, li fil-ħarġa tal-Ħadd irrappurtat li m’hemm l-ebda rabta bejn l-allegazzjonijiet li ħareġ jagħmel  ta’ firem iffalsifikati u investigazzjoni dwaru mill-Aġenizija Kontra l-Ħasil tal-Flus, l-FIAU.

Adrian Delia li ilu mill-bidu tal-karriera politika jiffaċċja allegazzjonijiet li daħħal nofs miljun ewro f’kont bankarju f’Jersey ġejjin mill-prostituzzjoni, ħarab li jitkellem u jagħti spjega dwar dawn l-allegazzjonijiet ta’ ħasil ta’ flus li qiegħed jiffaċja. Allegazzjonijiet li dwarhom ma jridx jitlob inkjesta maġisterjali.Aqra aktar

Send this to a friend