Għażla konxja u provokattiva

Meta dalgħodu twaħħlu għadd ta’ banners u billboards madwar il-pajjiż, minn dawk li jsejjħu lilhom innifushom soċjetà ċivili u occupy justice, kien hemm min staqsa x’kien li banner kbir twaħħal f’żona tal-Belt li minnha ma jgħaddux il-persuni u karozzi li jgħaddu minn bnadi oħra.

Iżda, one.com.mt jista’ jiżvela minn tagħrif li kiseb minn persuna qrib dan il-grupp li din kienet għażla studjata.

Jirriżulta li fil-madwar jgħixu persuni li nhar it-Tnejn kienu l-laqgħa tal-Kunsill Lokali tal-Belt jargumentaw li l-monument tal-Assejdu l-Kbir għandu jmur lura għall-istat li kien qabel tpoġġa r-ritratt ta’ Daphne Caruana Galizia fjuri kif ukoll xemgħat.

Jidher li Beltin magħrufa, li kienu għal din il-laqgħa jargumentaw il-kontra, taw il-parir li dan il-banner għandu jitwaħħal f’din iż-żona biex idejjaq lil dawk li ma riedux jgħaddu minn Triq ir-Repubblika u jaraw il-monument kif inhu llum.

B’hekk minn tagħrif li ksibna jirriżulta li din kienet għażla konxja u provokattiva fl-istess jum li l-istess persuni ftehmu li jinġabru l-Belt quddiem il-monument.

Il-Ġurnal The Telegraph b’mistoqsijiet dwar ir-Russa

Artiklu f’magazine ta’ The Telegraph qajjem mistoqsijiet kbar dwar Maria Efimova, ir-Russa li għamlet allegazzjonijiet mingħajr ma preżentat imqar prova waħda.

The Telegraph tgħid li l-blogger Daphne Caruana Galizia straħet fuq Efimova, eks impjegata tal-bank Pilatus li allegat li mart il-Prim Ministru kienet is-sid tal-kumpanija Egrant.

Efimova kienet tkeċċiet mill-bank Pilatus wara li nqabdet tiffroda lill-istess bank.

Aqra aktar

Aġġornat: Rajt kollox iseħħ quddiemi…tkompli l-kumpilazzjoni dwar il-każ DCG

Rajt kollox iseħħ quddiemi-ballun tan-nar li qabad mat-tieni splużjoni- hekk xehed Francis Sant waqt il-kumpilazzjoni tal-Qorti b’rabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.

Francis Sant kien l-ewwel persuna li ra d-delitt makabru iseħħ quddiemu.  Dan ir-raġel li huwa mill-Bidnija u li kien jgħix ftit il-bogħod minn Daphne Caruana Galizia jirrakkonta bi preċiżjoni x’ġara dakinhar li seħħ il-qtil:

“Kont tlajt bicca sew mit-telgħa tal-Bidnija fejn fl-istess waqt lmaħt karozza zgħira ġejja fl-oppost tiegħi-bi speed bilmod..u fil-frattemp, din il-karozza naraha tieqaf u fi ftit sekondi għamlet l-ewwel sparatura minn taħt”

Sant spjega li malli ntebaħ bl-ewwel splużjoni, huwa waqaf sobtu faċċata tagħha- fejn kien ftit metri l-bogħod minn Daphne Caruana Galizia:

“ftit sekondi wara seħħet splużjoni enormi-il-karozza qabżet is-sies u spiċċat ġo għalqa- din baqgħet miexja sa ma waslet għal diżlivell ieħor fejn mbagħad wara niżlet ġo għalqa.

Mat-tieni spluzjoni, Francis Sant saq ftit il-quddiem u minnufih niżel mill-karozza fejn lemaħ xo partijiet fl-art. Huwa li ntebaħ li l-vittma kienet Daphne Caruana Galizia malli ra lill-binha Matthew.

Fil-Qorti telgħu numru ta’ xhieda li kienu fuq il-post fosthom pumpiera kif ukoll pulizija- bl-aktar kumment li spikka kien li fil-ħin illi seħħ il-każ kien hemm kaos- fejn kulħadd kien qed jagħmel minn kollox sabiex jaqdi dmirijietu bl-aħjar mod possibbli.

B’rabta mal-operazzjoni li waslet għall-arresti tal-aħwa Degiorgio kif ukoll Vince Muscat, id-difiża provat timplika li fil-ħin li saru t-tfixxijiet fil-maħżen l-Marsa kien għad m’hemmx mandat ta’ tfixxija maħruġ mill-Maġistrat.  Kien hawnhekk li l-Maġistrat Claire Stafrace Zammit ċanfret lill-istess avukat- dan hekk kif il-mandati ta’ tfixxija nħarġu.

BIL-FILMAT: Ġurnalist ta’ ONE News aggredit waqt laqgħa tal-Kunsill Lokali tal-Belt

Waqt laqgħa tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta, fejn ġiet diskussa mozzjoni dwar tneħħija tal-fjuri fuq il-monument tal-Assedju b’rabta mal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, persuna li kienet qed tappoġja lis-suppost Soċjetà Ċivili, aggredexxiet ġurnalist ta’ ONE News.

Filmati miġbuda mill-kameras ta’ ONE News wrew biċ-ċar kif din il-mara attakkat lill-ġurnalist u cameraman ta’ dan l-istazzjon li bħal media oħra kienu qed jirrapurtaw il-laqgħa.

Kif jixhed dan il-filmat, saħansitra l-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Pawlu Borg Olivier, beda joġġezzjona għaliex ONE News beda jagħmel xogħlu.

ARA L-FILMAT TAL-AGGRESSJONI FUQ ONE NEWS:

Sadanittant is-Sindku Belti, Alexei Dingli ddeċieda li l-mozzjoni m’għandiex tgħaddi għall-vot għaliex skont hu, il-monument inkwistjoni ma jaqax taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta.

Fost ħafna għajjat minn partitarji Nazzjonalisti tkellem Manwel Delia. Hawnhekk spikkaw it-tixjir tas-swaba’ u tal-idejn filwaqt li beda jgħajjat b’ħanġra daqsiex.

Ħafna deputati mhux fdati fil-programmi

Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Clyde Puli u l-Kap Eżekuttiv ta’ media.link, Pierre Portelli qed isibuha diffiċli jsibu lil min jibagħtu għall-programmi tat-televiżjoni f’isem il-Partit Nazzjonalista.

Dan għax mhux qed jafdaw bosta persuni fil-grupp parlamentari tant li meta jkun hemm il-Parlament u l-ħidma ta’ kumitati parlamentari fl-istess ħin qed ikunu limitati ħafna biex isibu lil min jiddibatti f’isem il-Partit Nazzjonalista.

Aqra aktar

Delia żamm il-kumpaniji li qal li se jneħħi

Il-gazzetta Kullħadd tiżvela li l-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, għadu involut f’numru konsiderevoli ta’ kumpaniji. Dan minkejja li qabel l-elezzjoni għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista kien wiegħed li b’mod immedjat kien se jirriżenja jew ibigħ kull sehem li għandu f’entitajiet privati u ta’ negozju.

Din hi dikjarazzjoni li għamilha fi żmien fejn kien qed ikun ikkritikat bl-aħrax minn nies fil-Partit Nazzjonalista u qrib tiegħu, b’mod partikolari f’artikli b’rabta man-negozju.

Il-fatt li Adrian Delia baqa’ m’aġixxiex fuq dawn il-kumpaniji jfisser li bħal fil-każ tal-ħlas tat-taxxa reġa’ ma żammx il-kelma tiegħu.

Id-dikjarazzjonijiet li se jitlaq l-interessi tiegħu fin-negozju Adrian Delia għamilhom bosta drabi. Fost oħrajn dikjarazzjoni f’dan is-sens stqarrha meta kien intervistat fil-programm In Depth fuq is-sit elettroniku ta’ The Malta Independent bosta xhur ilu. Saħansitra dakinhar kien qal li dieħel għal Kap bi skapitu għan-negozju tiegħu li se jkun qed jitlaq.

Aqra aktar

Ta’ min il-Monument?

Il-monument, jagħmlu min jagħmlu, jsir ta’ kulħadd.  U ħadd ma għandu dritt jibdlu, l-aktar u l-aktar meta jkun hemm rabta mal-ġrajja nazzjonali.

Dawk li jħambqu fuq ir-rule of law, jiġifieri li l-liġi għandha tkun indaqs għal kulħadd, ippretendew li l-monument ta’ l-Assedju quddiem il-Qorti jsir qisu niċċa għal Daphne Caruana Galizia. Kien hemm mara li dehrilha mod ieħor u neħħiet kull ma kien hemm u kien ilu hemm,  saħansitra meta kien hemm l-ewwel ġurnata taċ-ċelebrazzjonijiet tal-Belt bħala kapitali tal-kultura.

Aqra aktar

Send this to a friend