Notifiki

Il-Kummissarju Reynders jgħid lill-aħwa Degiorgio li jekk għandhom xi informazzjoni jgħadduha lill-Europol

Il-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja Didier Reynders talab lill-aħwa Degiorgio, mixlija bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, li jekk għandhom xi informazzjoni dwar l-omiċidju, jgħadduha lill-Europol.

Reynders wieġeb għall-ittra li bagħtu George u Alfred Degiorgio, permezz tal-avukat tagħhom, u qalilhom li l-Europol hija l-aġenzija tal-pulizija tal-Unjoni Ewropea li hija involuta fl-investigazzjonijiet tal-qtil ta’ Caruana Galizia, flimkien mal-pulizija Maltija.

Fl-ittra, George u Alfred Degiorgio tkellmu fuq it-talba tagħhom għall-maħfra Presidenzjali u permezz tal-Avukat tagħhom, allegaw li l-Gvern għandu kunflitt ta’ interess.

L-aħwa Degiorgio allegaw li l-eks Ministru Chris Cardona u l-Ministru Carmelo Abela huma implikati f’każijiet kriminali.

It-talba għall-proklama tal-aħwa Degiorgio, kienet ġiet miċħuda u lbieraħ, waqt li kien qed jixhed Vince Muscat, intqal kif George Degiorgio dejjem xtaq li jmorru għall-bomba biex tinqatel Caruana Galizia.

B’rabta ma’ dan il-qtil, hemm mixlija wkoll wieħed mill-aħwa tal-Maksar u Jamie Vella.

Huma ġew mixlija li fornew il-bomba.

Apparti minn hekk, fl-iżbarra hemm Yorgen Fenech, bħala s-suspettat mandant fil-qtil ta’ Caruana Galizia.

Fl-aħħar xhur, meta ma kienx hemm talba pendenti għall-maħfra min-naħa ta’ Fenech, il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech kien qal li lest jagħti l-maħfra lill-allegat moħħ wara l-qtil.

Theuma jsemmi rabtiet mal-mażunerija fil-qtil ta’ DCG

Il-middleman fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia Melvin Theuma kien intqal lilu li individwu involut fil-mażunerija kellu jħallas €100,000 lill-Vince Muscat, il-Koħħu, għall-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.Aqra aktar

Kienu lesti jisplodu l-bomba bil-qraba magħha

L-aħwa Alfred u George Degiorgio kienu lesti jisplodu l-bomba ta’ Daphne Caruana Galizia anke bi qraba magħha.

Dan intqal minn Vince Muscat, il-Koħħu waqt li kien qed jixhed fil-konfront tal-aħwa Alfred u George Degiorgio.

Dan wara li fl-aħħar ta’ Frar ammetta li qatel lil Caruana Galizia u ġie kkundannat ħmistax-il sena ħabs.Aqra aktar

KONTINWAMENT AĠĠORNATA: Tkompli l-kumpilazzjoni tal-aħwa tal-Maksar, Vella u Degiorgio

12:22 – Intemmet ix-xhieda ta’ Arnaud u s-smiegħ mistenni jkompli għada fit-8:30.

12:09 – Dwar il-bomba qal li din kien fiha ħxuna ta’ żewġ pakketti sigaretti u daqs ta’ karta normali A4.

Tenna li l-bomba tawilhom Robert Agius u Jamie Vella b’1500 gramma splussiv.

Apparti dan spjega kif ingħataw tlett armi tan-nar bħala parti mill-pjan ta’ qabel biex jisparaw lil Daphne Caruana Galizia.

11:56 – Arnaud kompla jispjega kif il-Koħħu spjega mal-Pulizija kif kienu qed isegwi l-passi ta’ Caruana Galizia.

Saħaq kemm-il darba ra lil Melvin Theuma jitkellem u jiltaqa’ ma’ Alfred Degorgio.

11:41 – Taħt ġurament Arnaud qal kif waqt l-arrest ta’ ftit ġimgħat ilu nstabu tlett mitt gramma droga kokaina taħt is-seat ta’ Adrian Agius, filwaqt li fil-karozza ta’ ħuħ instabu ħamsa u erbgħin elf fi flus kontanti.

11:06: – Il-Maġistrat issospendiet is-seduta għal ftit minuti.

10:51 – Muscat qal mal-Pulizija kif segwew il-passi ta’ Caruana Galizia u meta telqet bil-karozza splodew il-bomba.

Il-Koħħu spjega wkoll kif Robert Agius kien ġab karozza simili għal dik ta’ Caruana Galizia biex jipprattikaw kif se jiftħu l-bieba.

Hawnhekk Arnaud spjega li Robert Agius u Jamie Vella offrew flus lill-koħħu sabiex iżomm ħalqu magħluq.

10:40 – Arnaud qal li l-koħħu qalilhom li l-aħwa Agius issuplixxew il-bomba.

Saħaq li George Degorgio kien qalilhom jekk il-bomba kenitx aktar qawwija minn dik li tpoġġiet fil-karozza ta’ Romeo Bone fl-2017.

Il-bomba kienet ittestjata f’garaxx fin-Naxxar b’Robert Agius u Jamie Vella juru kif titpoġġa.

10:30 –  Fuq il-pedana tax-xhieda spjega biswit il-post tad-delitt sabu loqma ta’ sigarett li fuqu kien hemm id-DNA ta’ Alfred Degorgio.

Hawnhekk huwa kkonferma li l-aħwa tal-Maksar u Vella kienu fost dawk li ġewa arrestati f’Diċembru tal-2017. Iżda dakhinar ma kienx hemm biżżejjed provi kontrihom.

10:21 – Arnaud fuq il-pedana tax-xhieda beda jitkellem dwar il-każ ta’ Daphne Caruana Galizia, fejn spjega li l-bomba kiene taħt is-seat tal-karozza u ġiet attivata minn SIM card.

10:10 – Fil-Qorti ġie spjegat kif Muscat ammetta l-involviment tiegħu fil-qtil ta’ Caruana Galizia u ta informazzjoni lill-Pulizija fuq il-bomba użata.

10:03 – Il-Koħħħu qal lill-Pulizija li waqt il-qtil George Degorgio allegatament kien ix-xufier filwaqt li Vella allegatament spara ħames tiri lejn l-Avukat.

Vince Muscat qal li r-rotta minn fejn għaddew kienu prattikawha u ġie spjegat li wara l-qtil dawn allegatament marru ġo appartament biddlu l-ħwejjeġ u telqu għal rashom.

Mal-Pulizija l-Koħħu tenna li lilu kienu offrewlu għoxrin elf ewro u spejga li l-ewwel ġabar għaxart elef ewro mingħand Degorgio imbagħad għaxarat elef ewro oħra mingħand Agius innifsu.

9:51 Fil-Qorti ħareġ kif Adrian Agius kien saħaq mal-Pulizija li jum qabel il-qtil ta’ Chircop huwa kien imsiefer.

Arnaud spjega li kollox kien jipponta lejn Agius, iżda dak iż-żmien l-investigazzjonijiet kienu naqqsu.

Iżda l-każ ħa żvolta meta Vince Muscat il-Koħħu, li wkoll ingħata maħfra presidenzjali fuq dan il-każ, beda jitkellem dwar il-qtil.

9:33 – Taħt ġurament Arnaud spjega kif mart il-vittma, Maryrose Chircop kienet qalet mal-Pulizija li Adrian Agius kellu madwar sitt mitt elf ewro dejn mal-Avukat.

9:21 – Fuq il-pedana tax-xhieda tela’ s-Supretendent Keith Arnaud, fejn beda jispjega kif il-Pulizija sabet il-ġisem bla ħajja ta’ Chircop b’diversi tiri ta’ arma fil-garaxx ta’ Birkirkara. Minn hawn l-investigaturi bdew isegwu karozza ta’ tip Toyota permezz tal-kameras tas-sigurtà minn bini fil-biswit.

9:05 – Quddiem il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo ntqal kif Robert Agius se jkun akkużat ukoll li ordna l-qtil ta’ Chircop.

Aktar Qabel – Dalgħodu kompliet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tal-aħwa Robert u Adrian Agius magħrufa bħala tal-Maksar, Jamie Vella u George Degorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż akkużati bl-involviment tagħhom fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia u l-Avukat Carmel Chircop.

Il-Maġistrat Nadine Lia tirrikuża ruħha mill-każ tal-omiċidji

Il-Maġistrat Nadine Lia se tirrikuża ruħha mill-kumpilazzjoni tal-provi konta l-erbat irġiel akkużati bl-involviment fil-qtil ta’ Carmel Chircop u Daphne Caruana Galizia.

Adrian u Robert Agius magħrufa bħala tal-Maksar, George Degiorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż tressqu quddiem il-Qorti l-Ġimgħa filgħodu sabiex il-prosekuzzjoni setgħet tibda l-prosekuzzjoni fil-konfront tagħhom.

Fil-bidu tas-seduta, f’awla mgħassa strettament mill-uffiċċjali tas-Servizzi nstema’ kif Jamie Vella ma setax jitressaq hekk kif għadu pożittiv għall-COVID-19.Aqra aktar

BIL-FILMAT: Iwieġbu mhux ħatja u jibqgħu jinżammu arrestati wara li ġew mixlija bil-qtil ta’ DCG u Carmel Chircop

Erba’ persuni, l-aħwa Adrian u Robert Agius tal-Maksar u Jamie Vella u George Degiorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż ttieħdu l-ħabs wara li tressqu l-Qorti mixlija b’żewġ omiċidji, dak ta’ Daphne Caruana Galizia u l-Avukat Carmel Chircop. F’awla 22 fil-Qorti ta’ Malta tressqu l-erba’ persuni tard l-Erbgħa filgħaxija taħt sigurtà stretta. Huma ċaħdu l-akkużi, b’Degiorgio għażel li ma jwieġeb għall-ebda domanda. Il-persuni mressqa baqgħu jinżammu arrestati.

Quddiem il-Maġistrat Victor Axiak, Adrian Agius ġie mixli li huwa l-mandant fil-qtil ta’ Carmel Chircop. Dan filwaqt li Jamie Vella u George Degiorgio ċ-Ċiniż ġew mixlija li huma l-eżekuturi fil-qtil tal-Avukat Chircop.

Robert Agius u Jamie Vella ġew mixlija wkoll li fornew il-bomba li ntużat fil-qtil ta’ Caruana Galizia. L-aħwa Agius ġew mixlija b’atti kriminali oħra fosthom pussess tad-droga. Degiorgio u Vella ġew mixlija b’pussess ta’ armi tan-nar mingħajr il-liċenzja tal-Kummissarju tal-Pulizija.

Jamie Vella kien il-persuna nfettat bil-Covid-19 u tressaq il-Qorti f’awla mdaqqsa u bil-prekawzjonijiet kollha meħtieġa skont il-parir tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Fil-fatt inġab permess speċjali biex Vella tressaq il-Qorti biex jaffaċċja l-akkużi. George Degiorgio nġab mill-ħabs u dan diġà huwa meqjus bħala wieħed mill-allegat eżekuturi fil-qtil ta’ Caruana Galizia hekk kif qed jaffaċċja l-akkużi fil-Qorti dwar il-qtil li seħħ fl-2017.

L-omiċidju ta’ Chircop seħħ f’Ottubru ta’ sitt snin ilu u dan kien instab maqtul f’kumpless tal-garaxxijiet f’Birkirkara kmieni filgħodu tat-8 ta’ Ottubru tal-2015. Dakinhar id-delitt seħħ hekk kif il-vittma kien ħiereġ għax-xogħol. L-Avukat Chircop kien inqatel b’erba’ tiri sparati b’arma tan-nar.

L-Avukati Alfred Abela u Rene’ Darmanin dehru għall-aħwa Robert u Adrian Agius u Jamie Vella filwaqt li Dr William Cuschieri deher għal George Degiorgio. Dr George Camilleri rrappreżenta l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali filwaqt li l-Prosekuzzjoni kienet mmexxija mis-Supretendent Keith Arnaud u l-Ispetturi Shaun Pawney u Wayne Camilleri.

 

Send this to a friend