BIL-FILMAT: Il-PM jħabbar li minn għada n-nies se jibdew jirċievu ċ-ċekk tar-rifużjoni tat-taxxa

Minn għada, għar-raba’ sena konsekuttiva, il-Gvern se jkun qed iqassam iċ-ċekkijiet ta’ rifużjoni tat-taxxa.

Din l-iskema ta’ €17-il miljun se tkun qed titqassam lil 250,000 persuna

Dan tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela waqt l-ewwel laqgħa ta’ konsultazzjoni dwar il-budget għas-sena d-dieħla bit-tema ‘X’pajjiż tixtieq tħalli lil uliedek’.

Hawnhekk Dr Abela qal kif waqt pandemija dan il-Gvern kellu żewġ għażliet, jew dik li jieħu miżuri t’awsterità jew miżuri sabiex jinvesti fin-nies.

Din tal-aħħar kienet l-għażla tal-Gvern immexxi minnu, hekk kif f’sena nħolqu 9,000 impjieġ u hawn l-inqas rata ta’ qgħad fl-istorja.

Preżenti wkoll għal din il-konsultazzjoni kien hemm il-Ministu għall-Finanzi, Clyde Caruana u bosta nies minn oqsma differenti tas-soċjetà li taw il-ħsibijiet tagħhom għall-Budget li jmiss.

Jitressaq id-dokument ta’ qabel il-Budget bit-tema “X’pajjiż tixtieq tħalli lil uliedek?”

Bit-tema “X’pajjiż tixtieq tħalli lil uliedek?” tnieda d-dokument ta’ qabel il-Budget ftit inqas minn xahar qabel jiġi ppreżentat il-Budget għall-2022.

Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana sostna li l-ambjent u s-saħħa se jkunu pilastri ewlenin fil-Budget li se jressaq il-Gvern fil-11 t’Ottubru.Aqra aktar

Il-pandemija qed tiswa lill-kaxxa tal-Gvern ħames miljun ewro kuljum

Il-pandemija qed tiswa lill-kaxxa ta’ Malta ħames miljun ewro kuljum, bil-Gvern qed jonfoq tliet miljuni iżjed kuljum fuq diversi għajnuniet, u żewġ miljuni oħra minħabba daqqa fuq l-attività ekonomika.

F’konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, Clyde Caruana, qal li ewlenin fost il-fatturi li wasslu għat-tnaqqis ekonomiku hemm is-settur turistiku.

Fl-elfejn u dsatax, ġew f’pajjiżna żewġ miljuni u tmien mitt elf turist, filwaqt li fl-elfejn u għoxrin ġew biss sitt mija u sittin elf.

Għal kull mitt ewro li kien jonfoq turist f’pajjiżna sentejn ilu, is-sena l-oħra n-nefqa niżlet għal għoxrin ewro.

Aqra aktar

Dawk l-aktar milquta mill-pandemija se jibqgħu jirċievu l-Covid Wage Supplement sal-aħħar tas-sena

Filwaqt li l-miżura tal-Covid Wage Supplement se tiġi estiża sa Ġunju li ġej, din mhux se titwaqqaf ħesrem fl-aħħar ta’ Ġunju hekk kif in-negozji l-aktar milquta se jibqgħu jingħataw l-għajnuna massima ta’ €800 sal-aħħar ta’ din is-sena minħabba l-impatt tal-pandemija.

Dan bi spiża ta’ madwar €200 miljun.

Aqra aktar

Send this to a friend