Notifiki

SportMalta tniedi t-18-il edizzjoni ta’ ‘Summer on the move’

SportMalta ħabbret it-tmintax-il edizzjoni tal-programm ‘Summer On The Move’ li se jkun qed jiġi offrut bejn Lulju u Settembru li ġej.

Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarjiet fil-kumpless sportiv fil-Kottonera fejn intqal li kull attività se tkun qed issir b’konformità mal-miżuri tas-saħħa.

Il-Kap tal-Programmi Sportivi fi ħdan SportMalta, Robert Portelli, qal li sa issa applikaw għal dan il-programm iżjed minn elf u ħames mitt persuna, fosthom tfal, li se jkollhom l-opportunità li jipprattikaw ħamsa u tletin dixxiplina sportiva differenti.

Aqra aktar

€800,000 għal 75 għaqda volontarja

Ħamsa u sebgħin għaqda volontarja ngħataw tminn mitt elf ewro sabiex ikunu jistgħu jwettqu proġetti ta’ fejda fis-soċjetà Maltija.Aqra aktar

SportMalta se tkun qed tagħti €2.7m lill-Kumitat Olimpiku Malti b’investiment ieħor għall-isportivi lokali

Kien iffirmat gtehim bejn SportMalta u l-Kumitat Olimpiku Malti biex għal dawn l-erba’ snin li ġejjin, jingħata żewġ miljun u seba’ mitt elf ewro biex iħarreġ l-atleti.Aqra aktar

Send this to a friend