Claudette Buttigieg – One News

Notifiki

Aktar mewġ imqalleb fil-PN

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia ried ineħħi lid-deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg minn deputat speaker biex minflokha jaħtar lid-deputat nazzjonalista Fredrick Azzopardi.

Izda meta fit-tmiem il-ġimgħa kien qed jinnegozja r-reshuffle, Caludette Buttigieg għamlitilu ċara li wara li tilfet il-kariga tagħha ta’ Manager tar-Rizorsi Umani fid-Dar Ċentrali, ma kinitx se taċċetta li titlef il-pożizzjoni tad-Deputat Speaker.

L-Orizzont zvela kif ma Adrian Delia, Claudette Buttigieg argumentat li biex ineħħiha għandu jmur għall-vot fil-Parlament għax il-ħatra tagħha hija rregolata b’artikli tmienja u ħamsin u disgħa u ħamsin tal-kostituzzjoni.

Aqra aktar

ESKLUSSIVA: Claudette Buttigieg tlaqqatha wara l-intervista tat-Times

Id-deputat Nazzjonalista, Claudette Buttigieg, li hija wkoll impjegata bħala Human Resoursces Manager fid-Dar Ċentrali laqtitha wkoll.

ONE NEWS jista’ jikkonferma li wara intervista mat-Times of Malta fejn sabitha diffiċli ssib ma xix taqbel mal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia, Buttigieg ingħatat l-aħbar li mhux se żżomm il-kariga li għandha.

Jirriżulta li n-nies ta’ madwar Delia jriduha barra mill-istamperija. Għalkemm f’dan l-istadju mhux eskluż li jirnexxielha tinnegozja xi ħaġa oħra kif għamel Fabian Demicoli li spiċċa minn kap tal-kamra tal-aħbarijiet.

Għalkemm lil Buttigieg qalulha li se tispiċċa bl-iskuża ta’ ristrutturar, kemm hi u kemm persuni oħra fil-Partit Nazzjonalista, jafu sew li dan mhux il-każ.

Buttigieg, meqjusa fost il-ftit liberali fil-Partit Nazzjonalista, għandha linja ta’ ħsieb differenti ħafna minn ta’ Delia tant li mat-Times of Malta qalet li l-mozzjoni tiegħu dwar l-IVF kienet bħal żelqa fuq qoxra ta’ banana.

Bħal f’każi oħra kienu Pierre Portelli, il-Kap Eżekuttiv ta’ media.link u Clyde Puli, Segretarju Ġenerali li kkomunikaw ma’ Buttigieg għax Adrian Delia fid-Dar Ċentrali rari jkun preżenti u f’dawn l-okkażżjonijiet, jisparixxi għal kollox.

Buttigieg hija magħrufa wkoll bħala waħda mill-iktar deputati li kienu qrib Simon Busuttil tant li kien ħatarha bħala deputat speaker.

Nisa Laburisti tikkundanna l-attitudni arroganti ta’ Claudette Buttigieg

  • Nisa Laburisti tilqa’ b’sodisfazzjon l-aħbar li l-Gvern se jressaq emendi biex jibdel il-liġi preżenti tal-IVF

Nisa Laburisti laqgħet b’sodisfazzjon l-aħbar li l-Gvern permezz tal-Ministru Chris Fearne ser ikun qed iressaq ‘l quddiem abbozz ta’ emendi biex jibdel il-liġi preżenti tal-IVF u kkundannat l-attitudni arroganti u patronizanti li ħadet id-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg fil-konfront tad-Deputat Laburista Rosianne Cutajar fil-Parlament waqt id-diskussjoni dwar id-dħul u nfiq tal-Awtorità tal-Protezzjoni tal-Embrijuni għas-sena finanzjarja 2017.

Aqra aktar

Buttigieg temmen li ħadd ma jista’ jieħu post Simon Busuttil

Wara d-deputat Robert Arrigo issa kien imiss lid-deputat Claudette Buttigieg li tgħamel appell pubbliku biex Simon Busuttil jibqa’ kap tal-Partit Nazzjonalista wara li fit-3 ta’ Ġunju l-Partit Nazzjonalista sofra telfa kbira.

Fil-Partit Nazzjonalista saret manuvra biex it-tellieqa ta’ Kap tieħu ftit taż-żmien mhux ħażin u f’dan il-perjodu mistennija jissoktaw l-appelli biex Busuttil jibqa’, anke jekk Roberta Metsola qed tkun ippożizzjonata bħala l-kandidat tal-establishment f’każ li Busuttil iżomm mal-kelma li jitlaq.

Aqra aktar

Il-Ministru Dalli tgiddeb lil Claudette Buttiġieġ

Il-Ministru għad-Djalogu Soċjali Helena Dalli xejnet kritika li saret mid- Deputat Nazzjonalista Claudette Buttiġieġ li fil-Parlament li allegat li Malta marret lura f’dak li għandu x’jaqsam mal-ugwaljanza fis-soċjetà.

Il-Ministru Dalli, li kienet qed titkellem fl-aġġornament tal-Parlament it-Tlieta fil-għaxija fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Mara li huwa ċċelebrat illum, qalet li kemm Buttigieg kif ukoll qablu Clyde Puli u l-Kap tal-Oppoizzjon li għawġu l-fatti meta kkwotaw statistika ppubblikata mill-Forum Ekonomiku Dinji fil-Global Gender Gap Index.

Butigieg allegat li fl-aħħar erba’ snin, Malta tilfet 24 post biex mit-48 post fl-2013, issa qed tikklassifika fl-108 post minn 144 pajjiż. Semmiet fost l-oħrajn li fis-settur tas-saħħa Malta tilfet 42 post waqt li fl-edukazzjoni tilfet 53 post.

Aqra aktar

Buttigieg terġa’ tgħaffeġ – tgħid li nżamm post vojt meta ilu mimli SENTEJN

Għal darb’oħra, bl-opinjoni tagħha fuq The Malta Independent, ix-Shadow Minister għas-Saħħa, Claudette Buttigieg uriet li fis-settur li hi responsabbli għalih, ma tafx x’inhi tgħid.

Il-Kelliema għas-Saħħa tal-Oppożizzjoni llum qalet li l-post ta’ pediatric surgeon fl-isptar Mater Dei tħalla vakant apposta, wara li r-riżenja minn din il-pożizzjoni il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne meta daħal fil-kabinett.

Il-verità  hi li immedjatament wara li Chris Fearne kien ħa l-kariga ta’ Segretarju Parlamentari fl-2014, il-post tiegħu imtela’ minn kirurgu ieħor.

Aqra aktar

Send this to a friend