Jammetti li qatel seba’ nisa f’Ċipru

Raġel f’Ċipru ammetta li qatel seba nisa u bniet f’dak li l-midja lokali qed tgħid li huma l-ewwel serje ta’ qtil fil-gżira. Żewġ iġsma nstabu f’xaft iktar kmieni dax-xahar, filwaqt li t-tielet wieħed instab il-Ħamis. Huma kollha kienu Filippini.Aqra aktar

BIL-FILMAT: “Kemm hi sabiħa Malta” – Studenti barranin f’Malta

Hekk laqgħuna madwar 50 student barrani li bħalissa jinsabu f’Malta bħala parti minn Youth Exchange li jitratta il-ħajja taċ-ċittadini fuq gzira.

Ċipru, il-Greċja, Sqallija, Sardinja kif ukoll Malta, huma l-ħames pajjiżi li qegħdin jieħdu sehem f’dan il-proġett, fejn ilhom għal dawn l-aħħar sebat ijiem jieħdu sehem f’attivitajiet madwar Malta u Għawdex.

Diversi studenti saħqu magħna li gżira bħal Malta diffiċli issib, għax għalkemm aħna żgħar, għandna kollox, b’uħud ifaħħru l-kultura Maltija.

“Enjoyable for tourist, for young people who wants to get involved….i think malta is a beautiful island and alot of beautiful stories, beautiful structures…the culture is very nice, we saw a lot of historical sites like the churches and the buildings are very very nice, because they are very preserved”

Stephanie Fenech, il-koordinatriċi ta’ dan il-programm, saħqet ma’ One News li waħda mill-affarijiet li dawn il-parteċipanti jżommu għal għomorhom hi l-ħbiberija.

“Il-ħbiberija ġdida li dawn il-50 parteċipant ikreaw bejniethom, mhux ħa ngħidu li aħna għamilniha l-ħbiberija, imma l-mod kif ħdimna u kif irreaġixxew iż-żgħażagħ għal din il-parteċipazzjoni tagħhom”

Dan il-programm se jintemm il-Ħadd, bil-parteċipanti jitilqu lura lejn pajjiżhom b’togħma aħjar ta’ kif ngħixu aħna l-Maltin.

BIL-FILMATI: Isqof jgħammed tarbija b’mod salvaġġ

Isqof Grieg Ortodoss jidher jgħammed tarbija bir-rit Ortodoss b’mod salvaġġ. It-tarbija mneżża’ f’idu tidher tiddeffes fl-ilma għal tliet darbiet.

Huwa mifhum li dan il-filmat inġibed f’Ayia Napa f’Ċipru fejn il-knisja tisħaq ħafna għal magħmudija bħala soluzzjoni li tista’ tiġġieled ir-rata baxxa ta’ twelid.

Bosta kienu l-kummenti ta’ rabja fuq il-midja soċjali fejn inġibdet l-attenzjoni li t-tarbija setgħet weġġgħet partijiet minn ġisimha waqt li ddefset fl-ilma u setgħet ħabtet partijiet fraġli f’dik l-età, mal-fonti.

Ċipru mhux se jippubblika l-ismijiet taċ-ċittadinanza b’investiment… il-parlament magħqud

F’Ċipru, il-Parlament ivvota biex ma jippubblikax l-ismijiet tal-persuni li jkunu kisbu ċittadinanza permezz ta’ programm ta’ ċittadinanza b’investiment.

Dan il-vot ittieħed wara li l-partit tal-ħodor ressaq proposta bil-għan li tkun ippubblikata lista sħiħa tal-ismijiet kollha ta’ dawk li kisbu ċ-ċittadinanza permezz tal-programm li f’Ċipru jismu s-CIP.

F’Ċipru, b’kuntrast kbir ma’ Malta, dan il-programm dejjem kellu l-appoġġ taż-żewġ naħat tal-kamra tar-rappreżentanti. Tant li 33 membru parlamentari vvotaw flimkien kontra li jkunu ppubblikati l-ismijiet u erba’ biss ivvotaw favur li jkunu ppubblikati l-ismijiet.

Il-midja rrapportat kif id-deputati kollha tal-parlament Ċiprijott jafu li dan il-programm sewa ta’ ġid għall-politika tal-pajjiż u għalhekk jappoġġjawh.

Iktar minn hekk il-Kummissarju għall-Ħarsien tal-Informazzjoni f’Ċipru qal li peress li l-ismijiet ikunu diġa’ ħarġu darba li toħroġ lista bihom biss jiksrilhom id-dritt fundamentali tagħhom. Fid-dibattitu li sar fil-Parlament Ċiprijott saret referenza għal fatt li numru ta’ pajjiżi oħra għandkom skemi simili u ma jippubblikawx l-ismijiet.

F’Malta l-ismijiet ikunu ppubblikati fil-gazzetta tal-gvern bħal ma jkunu ppubblikati l-ismijiet kollha ta’ dawk li jiksbu ċ-ċittadinanza Maltija. Fil-fatt, il-midja għamlet ukoll rapporti dwar dawk li kisbu ċ-ċittadinanza Maltija wara li rat dawn il-listi.

Minkejja dan, l-oppożizzjoni nazzjonalista tgħid li l-programm ta’ ċittadinanza b’investiment f’Malta hu wieħed sigriet. Meta mhux il-każ.

Fuq kollox dak Malti hu l-uniku programm ta’ ċittadinanza approvat mill-Kummissjoni Ewropea.

Waqqfet il-kors minħabba abbuż fiżiku

Ġuvni ta’ għoxrin sena tressaq il-qorti wara li għamel abbuż fiżiku fuq tfajla. Konsegwenza ta’ dan il-tfajla kellha twaqqaf l-istudji tagħha.

Fil-qorti ntqal kif it-tfajla ta’ dsatax-il sena sfat vittma ta’ abbuż mill-stess sieħeb tal-klassi.

It-tfajla u l-ġuvni kienu qiegħdin f’lukanda f’Ċipru fuq work placement tal-ITS meta seħħ l-abbuż.

Filfatt it-tfajla xehdet kif il-ġuvni ġieli sawwatha, gidimha u waddabha t-taraġ. It-tfajla kienet mhedda fuq bażi regolari biex ma titkellimx.

Aqra aktar

Il-Prim Ministru f’Ċipru; jissoktaw iż-żjarat

Il-Prim Ministru Joseph Muscat kompla bl-impenji tiegħu fit-tour tal-kapitali Ewropej b’laqgħa mal-President ta’Ċipru Nicos Anastasiades.

Id-diskussjonijiet iffukaw fuq is-sitwazzjoni f’Ċipru, l-immigrazzjoni, Brexit u l-futur tal-Unjoni Ewropea.

 Il-President ta’ Ċipru awgura lil pajjiżna għall-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u qal li huwa importanti li pajjiż bħal Malta qed ipoġġi fuq quddiem ir-realtajiet tal-Mediterran. 

Il-Ministru all-Affarijiet Barranin George W. Vella u s-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza tal-UE 2017 u għall-Fondi Ewropej Ian Borg akkumpanjaw lill-Prim Ministru għal-laqgħa f’Ċipru.

Ritratt: Omar Camilleri – DOI

Send this to a friend